Krig&Fred

Ukraina 2014 & 2022

24 apr , 2022  

2014 stod Maidan i lågor. 2022 beströs Ukraina med krigets eld. Kan analys och ställningstaganden förbli oberört av denna radikala förändring. För stora delar av vänstern verkar så vara fallet. Att Ryssland utsatt sitt grannland för en storskalig invasion och ett broderfolk för krigets förödelse spelar tydligen en marginell roll.

Ja USA bedriver en jakobinsk inblandning i andra länders utveckling.  De bidrog till den våldsamma och kuppartade utvecklingen i Ukraina 2013-14. Denna utrikespolitiska inriktning har förstärkts ända sedan USA:s nederlag i Vietnam. Läxan från nederlaget var att försöka tillämpa den strategi som gav kommunisterna deras seger i Indokina. Förutom direkt militär inblandning och specialoperationer från deras säkerhetstjänst började USA aktivt stödja sociala, politiska och nationella rörelser som kunde tjäna deras intressen. Problemet för USA var att de inte hade någon egen kommunistisk världsrörelse, utan var tvungna att lita till fristående religiösa och politiska rörelser. Eller genom finansiering av NGO:er bidra till att nya skapades.

Redan något år efter freden i Vietnam var Zbigniew Brzezinski på plats i Afghanistan för att knyta kontakt med och beväpna den muslimska gerillan som kämpade mot de marxistisk fraktionerna som stred om makten i Kabul och andra stora städer. Hur samma strategi tillämpades i Ukraina beskrevs på Klyvnadens tid när det begav sig 2014.

I det låsta läge som nu uppstod blev det händelserna på Maidan som radikalt förändrade situationen. i slutet av februari tvingades Yanukovich till förhandlingar med Maidandemonstranter, närvarande var också representanter från EU. I den överenskommelse som slöts gick den sittande presidenten med på i stort sett allt som en demokratisk rörelse kunnat önska, f.f.a. handlade det om ett tidigareläggande av valen och avrustning av demonstranter och polis. Knappt hade bläcket torkat på överenskommelsen förrän den våldsamma kuppen iscensattes. Själva maktövertagandet föregicks av Maidanskjutningarna då ett stort antal demonstranter och även poliser mejades ner av prickskyttar. På videoupptagningar syns med stor tydlighet hur demonstranter blir skjutna i ryggen av mördare, placerade i deras rygg, från demonstranternas eget Maidan. Skjutningarna skylldes på Yanukovich som tvingades att med sitt liv som insats fly. De fascistiska delarna av Maidan, Svoboda och högra sektorn bröt så överenskommelsen och inrättade sig själv som regering.

Det var dock inte hos de våldsamma demonstranterna på Maidan som den avgörande kraften för närmande till EU kom. Utan från den majoritet av befolkningen som i val ställde sig bakom Volodymyr Zelenskyj i 2019 års val. Det är deras motstånd som varit avgörande i kampen mot den ryska invasionen. En stor del av den vänster som 2014  gav Putin sitt stöd har inte begripet att genom Putins krig mot Ukraina så har situationen radikalt förändrats. Det är faktiskt de ryska trupperna som nu står för det massiva våldet, den materiella förstörelsen och dödandet av civila. För de som tvivlar finns gått om filmer som visar krigets materiella förstörelse. Även om inte liken ligger spridda utefter vägar och gator fodras ingen större fantasi för att förstå vilka mänskliga offer som följt krigets framfart. För att försvara Putins krig hamnar dess apologeter i en sällan skådad krigsaktivism, i ett upprepande av Putins budskap oavsett det är sant eller falskt. Som ett varnande exempel på denna verksamhet kan SwebbTV nämnas. Sticker ut gör inte minst Stig Berglunds beskrivningar av krigsförloppet: från första början en lovsång till den ryska krigsmakten och dess förmåga, överlägsenhet och kommande snabba seger. Lars Bern talar å sin sida gärna om hur överlägsna de nya hypersnabba ryska missilerna, robotvapnen är. Att utvecklingen av dessa vapen pågår bland stormakter av betydelse och är i sin linda, verkar Lars Bern inte vilja veta av. Trotts dessa nya vapen avgörs kriget i Ukraina av “boots on the ground” och graden av välfungerande militära enheter utrustade med konventionella vapen. Som de sjömålsrobotar som sänkte ryska Svarthavsflottans stolthet, robotkryssaren Moskva. De ryska förbandens uppvisade oförmågan talar Lars Bern följaktligen mycket lite om, istället väljer han att skrämma upp Sveriges befolkning för att  gå med i Nato. Från Lars Berns Facebook:

USA saknar vapen för att försvara oss mot ryska hypersonicmissiler så amerikanska s.k. garantier är helt värdelösa. Att gå med i NATO är som att sätta på sig en självmordsväst!

Om nu Putins krigsmaskin är så överlägsen vad gäller utrustning, varför har den inte redan segrat med tanke på sitt numerära övertag. Varför formulerar Lars Bern Putins hot och utpressning för att hålla Sverige utanför Nato. Lars Bern verkar på allvar tro att Putin när som helst kommer att skicka sina supersnabba missiler för att slå ut vårt flygvapen om vi går med i Nato, trots att Putin har fulla händer i Ukraina. Om nu LB tror att Putin är så galen att han skulle slå ut det svenska flygvapnet för att Sverige väljer ett öppet medlemskap i NATO istället för det nuvarande där Sverige under hela kalla kriget varit en del av Natos försvarsplanering, så kan man undra hur han över huvud taget kan ge ett enda positivt omdöme om en sådan farlig härskare.

Hur detta stöd till Putin kan motiveras tror jag följande uttalande ger en förklaring till.

Problemet med Västvärlden är att vi hänger oss till massor med önsketänkande. Vi tror att vi är hela världen men vi är bara en åttondel av dagens värld, och någon gång måste vi västerlänningar inse det. Att vår hegemoni är på väg att ta slut. …. Min bild är att den västlig propagandan har fel. Vi är offer för vår egen propaganda. Jag har läst analyser av höga amerikanska officerare som är oberoende och dom menar att ryssarna är militärt totalt överlägsna. Dom har luftherravälde, det intryck man får är att så fort vi skickar in vapen från väst så tar ryssarna hand om det och bombar det.

Visst sett till befolkningen är vi bara en åttondel, men ser vi till de samhällen som vi skapat är de så mycket mer välfungerande, effektiva och demokratiska. De flesta har genomgått århundraden av nationellt, demokratisk utveckling. Visst vi är bara en åttondel av jordens befolkning, men det är ändå den delen som vi tillhör. Har Swebbtv köpt den extrema vänsterns ståndpunkt att det är västvärlden med sin kristendom, kolonialism och kapitalism som är mänsklighetens stora problem, trots att det var inom den kristna civilisationen som uppgörelsen med slaveriet började och genomfördes. Är det rimligt att välja vänsterns avståndstagande till vår civilisation som politisk inriktning.

Lars Berns beskrivning av det militära läget i Ukraina med dess ensidiga val av fakta inger inget förtroende. Det är ingen sakliga och oberoende analyser och nyheter. Den anmärkningsvärda bedriften att sänka  den ryska robotkryssaren Moskva hörs inte ett knyst. Istället för att erkänna det ryska misslyckandet så väljer Lars Bern att upprepa Kremls bortförklaringar och justeringar av sina mål för kriget.

Trots den kritik som framförts så väljer Swebbtvs analytiker att framhärda i att Ryssland är överlägset och deras krav kommer att genomföras. Ryssland skall inte behöva utsättas för att ha Nato inpå sina gränser. Men gäller detta även Norge. Och är det detta kategoriska försvar av Ryssland som gör Nej till Nato för Finland och Sveriges del så oacceptabelt. Hur ser Lars Bern på den ryska enklaven Kaliningrad? Måste även Polen demilitariseras och Västvärlden tryckas tillbaka till 1945 vårs gränser.

Det är enkelt att  känna sympati med det ryska folket som under det senaste århundradet utsatts för politisk terror, världskrigets stormar och det politiska sönderfallets umbäranden. Bilden av Putin i dagens tidningar förstärker känslan. Jag förmår däremot inte att som under 2014 ta Rysslands parti i en konflikt som jag då definierade att stå mellan Ryssland och USA:s expansionism. Till de som väljer att fortsätta sitt stöd till Putin kommer kravet på en rimlig förklaring att resas. För den egna hälsans skull behöves det svaret redan  idag.

Att det finns en rivalitet mellan USA och Sovet-Ryssland är knappast någon kioskvältare. Att det fanns folk som 2021 återupprepade denna gamla sanning tror nu en del aningslösa personer rättfärdigar Putin att starta ett krig. För att USA vill krig har Putin rätt att starta det. Är det den svenska vänsterns nya logik.

admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *