Ekonomi,Marxism

Chris Hedges Marxism

24 jun , 2015  

Som firad och ansedd journalist har Chris Hedges artikel rönt stor spridning och bl.a. översatts på den svenska  hemsidan Jinge.  Det är anmärkningsvärt vad lite kritik och diskussion som följer i mediala händelser som knyts till den socialistiska rörelses stora ikon i vår tid. Det har gått tjugofem år sedan sovjetunionens fall och trots detta ingen diskussion om det teoretiska arvet bakom detta misslyckande. Utan en kritisk uppgörelse med Marx analyser, hans utgångspunkter och perspektiv kommer med stor sannolikhet de misstag som gjorts, att återupprepas. More…

Jordbruk/miljö

Hötider.

24 jun , 2015  

Det årliga arbetet med djurens vinterfoder har så börjat. Med endast ett tiotal hektar mark går det inte att driva arbetet med dyra stora maskiner. Med minsta möjliga kapitalinsats gäller det att få höt under tak. More…

Ekonomi,Politik

“Suveräna pengar”, kontantuppror och demokrati.

19 jun , 2015  

Under årtionden har bankerna lyckats med att dölja sin samhällsfarliga och moraliskt korrupta verksamhet. Om den till och med strider mot svensk lag har prövats i flera rättstvister. Att denna verksamhet hittills inte fått något rättsligt efterspel bör förvåna i juridisk mening, men knappast i politisk ekonomisk. Ingen har någonsin vågat stå upp mot bankerna från den politiska elitens sida, vilket har stor betydelse för att nå genomslag även i rättsliga instanser. More…

Marxism,Politik

Nationell Vänster

18 jun , 2015  

För drygt ett år sedan startade en Facebook-grupp med namnet Nationell Vänster. Den bemöttes då från övrig vänster med spott och spe. I Arnstads anda och efterföljd hölls dess öppna ställningstagande för nationalism för att vara nyfascism och något brunt som katten kommit dragandes med. Gruppens skapare blev på en blogg där han bidragit avhyst utan ärebetygelser men med ett ordentligt lager brunfärg på ryggen. More…

Historia,Politik

För Kung och Fosterland

14 jun , 2015  

Det har varit kungabröllop. Själv har jag inte på något sätt berörts annat än mina ögon som hastigast drog över bröllopsparet i en stort uppslagen vacker bild i den lokala tidningen. Det finns ju betydligt allvarligare problem än att en kronprins för första gången gifter sig med en kvinna av folket. Är det möjligen detta som upprör kulturelit, journalsitkår och allmänvänster. Det förskräckliga att samtliga tronföljare nu har haft osmakligheten att gå och gifta sig med åtminstone nästan helt vanligt folk. More…

Jordbruk/miljö

Fångad av rågen

12 jun , 2015  

Detta är en fortsättning av artikeln “Räddare i nöden“(1,  som handlar om de “ekologiska” odlingssystemets klyvnad mellan traditionellt jordbruk och industrijordbruk, och hur det utvecklats till en slags bastard, inget fullständigt självständigt odlingssystem, eftersom det har kapats på sin egen genetiska bas, kontrollen på utsädet. I fråga om sädesodling så har de ekologiska bönderna i mycket liten utsträckning tillgång till eget utvecklat utsäde. More…

Historia,Politik

Nationaldagen

6 jun , 2015  

Hur firar man Sveriges nationaldag när objektet för firandet samtidigt är belägrad av fiender och övergiven av sina forna vänner? När svenska flaggans dag fick nationaldagsstatus 1983 inleds samtidigt angreppen på vårt nationella oberoendet och suveräniteten. För att slippa höra högtidstalen från de som i sin politiska vardag säljer ut landet må det vara dig förlåtet om du firar den i din ensamhet. More…