Ekonomi,Jak

Bankernas dörrvakt 1

31 dec , 2015  

Detta är den första artikeln i en serie som försöker reda ut varför penningreformrörelsen inte gör större framsteg. Alla nödvändiga kunskaper finns idag för att göra genombrott i den offentliga diskussionen, men ändå händer mycket lite. Inte ens en organisation som JAK som har räntefri ekonomi på sitt program, och stämmobeslut att agera, bryr sig.  More…

Jak

JAK motioner 2014

28 dec , 2015  

Detta är en dokumnetfil upplagd för att underlätta förståelsen för JAK:s utveckling. More…

Jak

Motioner till JAK 2013

28 dec , 2015  

Detta är en dokumnetfil upplagd för att underlätta förståelsen för JAK:s utveckling. More…

Ekonomi,Jak

JAK, ett avsked

28 dec , 2015  

Den femtonåriga resan med JAK går nu mot sitt slut, de sista dagarna tickar in mot nyåret. Banken med det förpliktande namnet Jord Arbete Kapital har gjort sitt för min del. De första åren bestod av sparande för att erhålla ett startkapital och sparpoäng för att enklare kvalificera för eventuella behov av ett lån. Behovet av kapital kom några år senare för inköp av några hektar jordbruksmark. Under ytterligare åtta år bestod min relation till banken i att varje år betala fem tusen kronor i lånekostnader arton tusen i amorteringar och nästan lika mycket i eftersparande. Lånet som låg på tjugo år skulle kostat mig nittiofemtusen kronor enligt plan, och gett mig knappa trehundrasextiotusen kronor att hämta ut i eftersparande i en långt framskriden pensionsålder. För min egen ekonomis skull kunde jag avsluta lånet på knappa halvtid. Sedan dess har min relation till JAK varit av mindre pekuniär art, mer politisk och därmed betydligt mer konfliktfylld. More…

Historia

En Svensk Jul

24 dec , 2015  

Julen är en kristen högtid och har så varit i ett knappt årtusende, den prägel den satt på vår kultur går knappast att överdriva, vår kultur är helt enkel kristen. Under hela min barndom lästes julevangeliet, när allt det som hör julaftonskvällen till tonat ut. Alla barnen samlades runt far som slog sig ner i en av de två stora fåtöljerna och började läsa ur Biblen: More…

Politik

Weimar, Kappkupp och storstrejk

21 dec , 2015  

Weimarrepubliken var den löftesrika parlamentariska formeln för ett nytt demokratiskt Tyskland, att det var många som inte var med på noterna vet vi. Redan under sitt första år utsattes republiken, buren som den var av krigströtthet och 1918 års revolution, för en dödlig attack. Wolfgang Kapp marscherade med fem tusen “Freikorps” mot Berlin för att göra upp med demokratin och återupprätta Habsburgsmonarkin.

Vilka politiska möjligheter till försvar för republiken detta angrepp i sin förlängning genom storstrejken gav, är något som alla fiender till republiken omsorgsfullt har låtit mörklägga More…

Krig&Fred,Politik

“Vänstern”, Greider och Myrdal

11 dec , 2015  

På ETC diskuteras den svenska och europeiska vänsterns politiska misär. Utlösande faktor är Front Nationals framgångar i de franska regionalvalen. Typiskt är att först då “högern” forcerar  fram som ett politiskt lokomotiv är det dags för “revolutionärerna” att reagera. Det allvarliga är trots allt det politiska innehållet i den senkomna reaktionen. More…