Valet 2022

Fegar Leif GW ur?

27 aug , 2022  

För ett halvår sedan kunde Sveriges folk ta del av följande samtal med Leif GW Persson. Det centrala budskapet var:

Men jag skall återkomma till det här, men tänker vänta till att det drar ihop sig till val. För det här är synnerligen besvärande för statsmakten, det sätt som man skött det här ärendet(Kevin-fallet) på och det sätt som man behandlat det hår två pojkarna på. Och det är utomordentligt besvärande.

Det börjar bli hög tid att leverera. More…

Klyvnades tid,Valet 2022

Allas unika värde.

17 aug , 2022  

Under årtionden har Sveriges folk marinerats i  “värdegrunden”: alla människors lika värde. Trots omfattande kritik  håller värdegrundspartierna med mediernas stöd den levande, för att vara sann, åtminstone önskvärd. En avgörande svaghet i kritiken  har varit att det saknats ett slagkraftigt  alternativ. LIKA behöver ersättas. Men med vad? More…