Politik

Fromma förhoppningar….

27 nov , 2015  

eller att aldrig “dagtinga” med sitt samvete…..
Efter att Centerns Torbjörn Fäldin heligt och dyrt lovade att inte ladda några kärnkraftverk, att inte dagtinga med sin moders heder, heller hur nu orden föll, har ordet dagtinga blivit obrukbart i Svenska offentlighet. Dagtinga har fyllts med ett innehåll, att just göra det, trots alla löften om motsatsen.

More…

Politik

Dialog över ideologiska “vallgravar”

26 nov , 2015  

Sverige är mer politiskt splittrat än någonsin i dess moderna historia, samtidigt som vårt land utsätts för stora prövningar. Att trots stora ideologiska skillnader ändå fortsätta samtal är då speciellt viktigt. Det är bakgrunden till ett litet experiment där bloggarna Klyvnadens tid och Nyanserat läst samma bok för att undersöka hur två olika individer med olika bakgrund och idéer ser på samma bok.
 
Evert Larsson och Björn Björkqvist har båda läst boken Unghögern av Östen Kjellman. Boken behandlar den politiska rörelsen unghögern som var verksam under 1900-talets första årtionden och hur dessa idéer kan ha influerat den tyska rörelsen som benämnde sig själv som nationalsocialismen.
 

När Larsson och Björkqvist läste boken hade de några frågeställningar med sig som de ska försöka besvara. Har unghögern något att lära oss svenskar idag? Finns det tankegångar som kanske gått förlorade men som borde återupptas?

Resultatet:

Björn Björqvit artikel om “Unghögern”

Evert Larsson artikel om “Unghögern”

Politik

Unghögern

26 nov , 2015  

När jag blev förfrågad att skriva en artikel om Östen Kjellmans bok Unghögern tyckte jag att det var en rolig och bra idé. Jag har haft tillfälle att ångra mig ett flertal gånger sedan dess. Jag förstår mig helt enkelt inte på denna bok, vad den har skrivits för, helt enkelt vad meningen är med den. More…

Politik

Individ, samhälle, stat

25 nov , 2015  

Mer än någonsin lever vi i en värld som kräver vårt förstånd, för att vi skall reda oss var vi blivit placerade. Så har det i och för sig alltid varit men behovet av förståelse sticker ut idag på grund av att världen runt om oss förändras med stor hastighet och kraft.  Sverige har aldrig under hela sin existens skakats av så stora och snabba förändringar som nu. Det riktigt allvarliga är massimmigrationen och på den finns tydliga siffror. Fortsätter den politiska eliten med sin nuvarande politik kommer Sverige att vara i grunden förändrat på tio år. More…

Marxism

Omskakande Paristerror

19 nov , 2015  

Det finns inte något ont som inte drar något gått i släptåg. Det blev ett fjäderlätt konstaterande efter att ha läst Göran Greiders ledare i ETC den 18 nov. Lättnaden var inte mindre av att ämnet var terrordramat i Paris och dess politiska efterdyningar i vars strömmar också GG flöt fram. Om det endast var fråga om krutröken som orsakade hans politiska tillnyktring får framtiden utvisa, men på flera punkter har denne så yviga socialist tvingats ta grus i mun. More…

Krig&Fred

Jag är Syrien

18 nov , 2015  

Den politiska exploateringen av terrorattacken i Paris intensifieras i samma takt som de polisiära insatserna mot terroristerna och deras celler fortsätter. För tillfället är det de stora polisinsatserna i StDennies som tar upp rapporteringen. Det gäller jakten på den som nu anses vara hjärnan bakom attacken. Abdelhamid Abaaoud(AA), 28, är en belgare är bosatt i Brysselförorten Molenbeek. More…

Krig&Fred,Politik

Sverige postParis

16 nov , 2015  

Nu skärs de politiska piporna, och vassen är tät. Nyhetssändningarna mal på i den ena spekulationen  efter den andra, politikerna tävlar med varandra i verbal krigföring. Vi bevittnar de politiska förberedelserna på att exploatera Parismassakern. More…

Politik

SD och Massinvandringen

4 nov , 2015  

Immigranter på Stockholms Centralstation, som här oftast unga män. More…