Krig&Fred,Politik

Sverige postParis

16 nov , 2015  

Nu skärs de politiska piporna, och vassen är tät. Nyhetssändningarna mal på i den ena spekulationen  efter den andra, politikerna tävlar med varandra i verbal krigföring. Vi bevittnar de politiska förberedelserna på att exploatera Parismassakern.

Från våra egna medier hörs f.f.a. följande. Ansvariga politiker lovar uppslutning kring “västs öppna och fria samhällen”. Paralleller till 11 september 2001(911) återkommer regelbundet i “experternas” analyser. Likaså görs ansträngningar att knyta terrorattacken till Syrien. Identitetshandlingar verkar vara favoritspår vid terroristangrepp och återfinnes även här. Pass kan enkelt planteras av personer som  av olika anledningar varit i närheten av de döda och sårade. Samtidigt dementeras konstant sambandet mellan terrordåden och flyktingströmmarna. Inget samband får erkännas, massimmigrationen får tydligen inte störas, trots den stora oro som finns bland befolkningen i hela Europa, är detta ett förbjudet ämne.

Anknytningarna till 911 avviker, har egentligen ringa anknytning i tid och används mer som en tankefigur varefter vi skall försöka förstå vad som komma skall. Den medialt viktigaste, att lyfta den politiska elitens löften om hämnd och krig ytterligare några snäpp. Att genom 911 plantera analysen att Parisattacken egentligen är falskfaggad terrorism, en attack med helt annan avsändare än IS, är ett annat perspektiv. Bakom ligger ofta åsikter och analyser där vi redan befinner oss i ett tredje världskrig, men där de onda och goda kan variera allt efter politiska preferenser. Eftersom detta perspektiv saknar stöd i verkligheten väljer jag att sortera bort dem i klump. Oavsett vad 911 satte igång av nykoloniala krig, av vars resultat vi nu skördar frukter, så var det inget världskrig, det räcker så gått som det är.

Det finns med tanke på ovan några viktiga skillnader mellan terrorattentatet i Paris och det i New York för dryga 14 år sedan. 911 var med största sannolikhet en falskflaggad terroristattack, dvs ett attentat gjort i syfte att lägga skulden på någon annan, samt dra egna fördelar av själva terroristattacken. Det finns mängder av trådar att dra i som leder till slutsatser i denna riktning, för nya i ämnet räcker att söka på WTC7(den 47 våningsbyggnad som också föll utan att varken träffas av flygplan, härjas av omfattande bränder eller bli föremål för den officiella utredningens omsorger, men väl bortförklaringar). Att det var USA som politiskt exploaterade 911 och rekordsnabbt började sina krig i Mellanöstern med terrorattackerna som förevändning vet vi. Afghanistan tog bara några månader att bekriga, för att angripa Irak ett par år, och en hel härva av lögner som förevändning. 2001 fanns inte de terrorister som skulle kunnat klara en operation av 911 storlek. Genom de krig den blev startpunkten för bombades de hundra tusentals IS-krigare fram som idag har långt större planer för sin terror än Parisattacken.

De som idag hävdar att terrorattacken i Paris också är en falskflaggad operation styrd av USA-Nato-Gladio bortser från och mörkar denna viktiga skillnad. Idag har vi ett IS som verkligen har kapacitet och som också tagit på sig angreppet i Paris. Vad 911 beträffar finns inte ens en efterlysning på den påstådda förrövaren Usam bin Laden. Redan för ett år sedan talade IS öppet om att skicka in krigare i Europa för att vid behov öppna upp ett krig i mitten av Europa. Det är detta krig som vi nu med största sannolikhet sett startpunkten på. Vad nu än USA-Nato tänker använda terrorattacken till vet vi att de inte själv behöver skapa förevändningen, de har nu själva genom krigen i Afghanistan, Irak, Libyen, Syren mm skapat den fiende som de faktiskt inte hade 2001.

Bakgrunden i de nykoloniala krigen och startpunkten i 911 är viktiga att ha i minnet då vi försöker förstå vad som mer i närtid föregick terrordåden i Paris. Det är framförallt tre faktorer som är styrande, Rysslands självständiga och framgångsrika militära agerande i Syrienkonflikten, IS svåra förluster på grund av Rysslands bombningar och massimmigrationen till Västeuropa.

Det råder ett omfattande missförstånd om IS och dess bakgrund, på grund av undanhållen information från våra stora medier. IS är en produkt av av USA:s krig i Irak om detta råder bland experter inga delade meningar. Dessutom har USA understött alla former av opposition till Assad-regimen. Detta stöd  har i allt högre grad hittat vägar till fundamentalistisk islam, mycket på grund av deras hänsynslösa framfart. Orsaken är USA:s oförsonliga hållning mot Assad-regimen, att den till varje pris och villkorslöst  skall lämna scenen. Denna mångåriga politik från USA:s sida som de för tillsammans med sina allierade i Saudiarabien och Turkiet är huvudorsaken till att Syrien idag är ett sönderslaget land, med miljontals fördrivna både inom och utom sitt land. Detta är ett totalt misslyckande för USA:s utrikespolitik och har skadat deras anseende i f.f.a. Mellanöstern. Detta är situationen då Ryssland träder in på scenen genom sitt direkta militära stöd till Syrien under sommaren 2015. Insatserna har varit så framgångsrika att parterna nu tvingats till förhandlingsbordet genom samtalen i Wien.

Det är i denna situation som IS genomför sitt attentat i Paris.  Det är också i ljuset av vad USA-Nato bedrivet för politik vi nu måste värdera vad de kommer att hitta på med hjälp av vad krigsaktivistiska medier förmår att piska fram. USA och Frankrike hävdar fortfarande att Assad skall avgå, det är märkligt. Det är mot attentatsmännens största fiende, Syrien och Assad, som de hårda kraven och villkoren ställs. Det är också i detta ljus vi skall värdera de “upphittade” pass från Syriska medborgare i “närheten av” terroristernas kroppar. Att just denna lilla detalj blivit så viktig att gång efter annan dra fram, har i sig ett politiskt signalvärde. Tydligen ömmar det och skaver ordentligt kring misslyckandet i Syrien, och ett välplacerat pass kan kanske hjälpa till för att lura in Västeuropas folk på nya krigsäventyr.

Runt om på nätet klär sig nu i växande, och många, i de franska färgerna, som en sympati för alla de oskyldiga som förlorat sina liv i Paris. Behovet av att visa solidaritet är stort och viktigt och troligtvis kommer vi att behöva mycket av det framöver. Europas sammanhållning är viktig, liksom de europeiska folkens framtid är det, vilket jag vill understryka, inte är ett ovillkorligt stöd för EU. Denna känsla och vilja får nu inte ta oss in på samma farliga vägar som USA:s regering drog med det amerikanska folket i, efter 911.

Det finns ingen hämnd att utkräva i Syrien, inte för fransmän inte för något av Europas folk. De som förlorat sitt liv i Paris har ingen glädje av att ny krigsoffer skördas i Syrien. I linje med att de verkliga förövarna IS straffas, genom att bekämpas och jagas ut ur Syrien kan också fred skapas efter redan fyra års krig.

Ett kraftfullt bekämpande av IS kommer att led till motåtgärder. IS kommer att återigen använda terror för att försöka tvinga ner Europas folk till rädsla och undfallenhet, till splittring och förvirring. Inför de kommande prövningarna har Sverige försatt sig i en svår situation genom en lång tid av stor invandring som under de senaste åren antagit formen av en  massinvandring. Läget har tillspetsats genom en misslyckad integrationspolitik och genom det faktum att den politiska eliten drivit en splittringspolitik gentemot sitt eget folk. Det arbetande folket har känt sig hotad av den förda invandringspolitiken som framförallt förts i banker  och storkapitalets intressen. En redan ansträngd arbetsmarknad, med 20 år av hög arbetslöshet, har pressat tillbaka Sveriges arbetande folk, vars andel av produktionen minskat ända sedan den nyliberal avregleringen började på 80-talet. De som oroar sig över sin situation hånas nu av den politiska eliten för att vara rasister och fascister. Det värsta av allt är att arbetarrörelsen och vänstern ställt upp på denna bankernas politik, som ställt Sveriges folk politiskt splittrat och sårbart inför en tid av annalkande fara.

Det är knappast en hemlighet för någon att i de immigrationsströmmar som det senaste året sökt sig till Sverige finns planterade IS-krigare med uppgift att  bild celler för att likt vad hände i Paris åstadkomma störst möjlig skada. Larm finns redan från flyktingar om att de på sina förläggningar har  jihadister som gömmer sig. Det är ytterst få av de immigranter som nu finns runt om Sverige som är hitskickade av IS, men det räcker med ett fåtal för att allvarligt skada vårt land. Alla måste nu inse att vi behöver flyktingarnas hjälp för att identifiera, isolera och omhänderta misstänkta personer för att avväpna dem och neutralisera dem politiskt.

För att understryka allvar och omfattning av problemet; integrationspolis ULF Boström i en intervju

– Sett per capita så är vi den stad i Västeuropa och USA som har flest IS-krigare. Det är ingen trevlig siffra, men vi har en annan otrevligt siffra och det är att i Norden toppar vi listan på städer som har mest skjutningar.

Ulf Boström har som integrationspolis i Göteborg lång erfarenhet av att följa hur göteborgare ansluter sig till jihadistiska grupper som IS. Han ser en misslyckad integration som en orsak.

– Det är i våra segregerade områden som vi har de sociala negationerna, skjutningar och IS-krigare. Det är där det händer. Hur har vi fått segregationen? Och med vilka medel tänker vi bota den? Det är den stora frågan, säger Ulf Boström.

Samtidigt vittnar han om att många muslimer i Göteborg drabbas efter terrordåden i Paris.

– Den största tryggheten vi har är att den stora majoriteten som bor i segregerade områden, och alla muslimer, är vanliga goda människor, som vill ha ett vanligt bra liv. Det är vanliga människor. De är utsatta nu.

Han menar att det finns risk att de utsätts från påtryckningar av dem som ställer sig utanför det svenska samhället och de svenska lagarna.

– Vi ska ha förståelse för hur vi ska hjälpa dem att så att de kan få civilkurage att kunna säga emot dem som utövar påtryckningar, säger Ulf Boström till SVT Nyheter Väst.

När den första terrorattackens automateld slutat ta våra liv och terroristerna oskadliggjorts, då om inte förr måste det bli ett slut på splittringspolitiken, då måste stämplingarna om rasism tystna, då måste den självsuggererade demonen och rädslan för rasism ha övervunnits för att ge plats åt ett politiskt uppvaknande som har förståelsen för att Sveriges sammanhållning är av stort värde för Sveriges folk och dess nya medborgare.

Bekämpa krig, terrorism och folkfördrivningar
För en långsiktigt humanitär flyktingpolitik, stoppa massimmigrationen nu
Med folket för Sverige mot bankherraväldet.

 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *