Politik

Dialog över ideologiska “vallgravar”

26 nov , 2015  

Sverige är mer politiskt splittrat än någonsin i dess moderna historia, samtidigt som vårt land utsätts för stora prövningar. Att trots stora ideologiska skillnader ändå fortsätta samtal är då speciellt viktigt. Det är bakgrunden till ett litet experiment där bloggarna Klyvnadens tid och Nyanserat läst samma bok för att undersöka hur två olika individer med olika bakgrund och idéer ser på samma bok.
 
Evert Larsson och Björn Björkqvist har båda läst boken Unghögern av Östen Kjellman. Boken behandlar den politiska rörelsen unghögern som var verksam under 1900-talets första årtionden och hur dessa idéer kan ha influerat den tyska rörelsen som benämnde sig själv som nationalsocialismen.
 

När Larsson och Björkqvist läste boken hade de några frågeställningar med sig som de ska försöka besvara. Har unghögern något att lära oss svenskar idag? Finns det tankegångar som kanske gått förlorade men som borde återupptas?

Resultatet:

Björn Björqvit artikel om “Unghögern”

Evert Larsson artikel om “Unghögern”


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *