Klyvnades tid

Att Kratta för revolution?

30 nov , 2022  

Vi har sannerligen anledning att var missnöjda och politiskt upprörda. Frustration alltså, men vad har det med revolution att göra? Det undrar jag efter att ha tagit del av Mats Jangdals artikel i Frihetsportalen. Vilket västland blir först med en folklig resning, revolution?  Missförstånden tror jag till stor del beror på att MJ inte skiljer på revolution och folklig resning. Vill vi verkligen bidra till flera revolutioner, det vill säga till krig och inte bara inbördeskrigen som drabbat världen under 1900-talet? More…