Folkstyret

Framing

22 nov , 2021  

Jag fick en vänförfrågan från en politisk aktivist på Facebook. Eftersom jag kände igen namnet så klickade jag omedelbart OK.  Några minuter senare fick jag ett meddelande på på chatten, messenger.

More…

Politik

Globalister enl. “nationella”

18 nov , 2021  

Bankelite

“Det är mycket nu…”  intriger och personliga strider bland de “nationella”, efter Nya Dagbladets avslöjanden om ett frimurarliknande nätverk. Men ändå lyser de ideologiska och politiska skillnader med sin frånvaro. Följande  är ett bidrag för att komma till rätta med bristen. För endast genom ideologiska och politiska diskussioner kan en rörelse hållas levande och utvecklas. Utgångspunkten är en trepartsdiskussion mellan en mentor Ulf och två ideologiska motpoler. Torbjörn från vänsterlutande Newsvoice och Tobbe från ett nätverk vars metoder blivit starkt ifrågasatta av Nya Dagbladet. More…

Ekonomi

“Hyperinflation”

12 nov , 2021  

Eftersom det mesta som skrivs om “hyperinflation” inte handlar om hyperinflation och dess drivkrafter, så får citattecken kring hyperinflation duga till dess vi får ett bättre ord för problemet. Verklighetens hyperinflation har mycket lite med inflation att göra, vilket inte gäller vanföreställningen “hyperinflation”. Under de senaste åren har varningarna för att den värsta av ekonomisk mardrömmar skall inträffa, duggat tätt. Det är med osminkad skadeglädje som vänstern ekat varje förutsägelse om dollarimperiets fall i massförstörelse av penningvärde. More…

Marxism

Konst… Agneta Andrén

1 nov , 2021  

Agneta Andrén(AA) är flitig på Sociala medier. Det är på Facebook jag lärt känna henne. För det mesta har vi varit överens. Jag har uppskattat hennes tydlighet. Trots att jag inte alltid varit överens så har jag med ett vårdat tilltal försökt att föra en saklig diskussion. Men eftersom jag inte är lagd åt att köpa vänskap till förlust av klarhet och principer, så har det hänt att det slagit gnistor, att diskussionen blivit personligt spänd. För ett par dar sedan slutade det illa.

More…