Politik

En störd julefrid

24 dec , 2014  

Med anledning av Carl Olov Bjerkelids Tankar för dagen Julaftonsmorgonen 2014:

”Gode gud om du inte är för långt borta och har ännu viktigare saker för dig. Kom med lugn och tillförsikt och trygghet till politiker som utsår split och motsättningar och misstro.”

Det finns många sätt att skapa motsättningar och splittring. När religiösa ledare tror sig vara politiker träder de ofta in på minerad mark som de varken har förstånd eller kunskap att hantera. Splittring och hat motverkas inte genom mörkläggning av fakta och tillvitelser mot meningsmotståndare. I de flesta fall gör man bäst nytta genom att hålla rent för egen dörr. Man undrar därför hur det ligger till med kyrkornas ansvar för de pågående krigen, som här så bekvämt slätas över med ”Vi är en del av världen som den ser ut, med krig förföljelser, terrorism, religiös fanatism, svält, sjukdom.” More…

Politik

Inför budgetomröstningen..

1 dec , 2014  

SD är en politisk realitet, att spy galla över dem tyder bara på politisk omogenhet. Över hela Europa finns politiska uttryck för en växande oro med, dels EU och dess växande överstatlighet, dels folkfördrivningarna som en följd av de nykoloniala krigen, till vilket skall läggas oron över den av bankerna orsakade skuld och finanskrisen som kastat miljoner ut i arbetslöshet. More…