Politik

Inför budgetomröstningen..

1 dec , 2014  

SD är en politisk realitet, att spy galla över dem tyder bara på politisk omogenhet. Över hela Europa finns politiska uttryck för en växande oro med, dels EU och dess växande överstatlighet, dels folkfördrivningarna som en följd av de nykoloniala krigen, till vilket skall läggas oron över den av bankerna orsakade skuld och finanskrisen som kastat miljoner ut i arbetslöshet.

Vilket politiskt uttryck som utvecklas i varje land är något som varje lands befolkning har anledning att fundera över, eftersom det ger lite besked om landets traditioner, social utveckling och dess klassers relationer till de stora politiska frågorna.

Att det i Sverige blev SD med sina rötter i nationell högerextremism är ett fattigdomsbevis för övriga politiska riktningar. Att det i Sverige inte idag finns en nationellt inriktad kulturkonservativt parti har alltså SD kunnat utnyttja.

Bland Vänstern finns inget parti eller ens bokstavskombination som försvara det nationella oberoendet.

I Frankrike kommer troligen dess näste president att bli deras motsvarighet till SD. Samma sak i England. Det är kanske dags att lyfta blicken över den svenska politiska horisonten.

Detta gäller naturligtvis också vänsterskrönikören Göran G.

Vad “Vänstern” likt GG nu håller på med är att snickra ihop, är det politiska skeendet så att det stämmer med att den stora striden står mellan Socialdemokratin och Alliansen.

Men att så inte är fallet går att få bekräftat i realiteter.

Vad var den stora vattendelaren under valrörelsen?
Vad gjorde samtliga partier till sitt viktigaste vallöfte?
Placera de tre budgetalternativen bredvid varandra och låt ögat avgöra vari skillnaderna ligger.

http://www.dn.se/nyheter/politik/grafik-jamfor-de-olika-budgetforslagen/

Reinfeldt gav ett mycket tydligt budskap till till Alliansen och dess väljare om att “Öppna sina hjärtan”, om att ställa det “fria globaliserade samhället” och dess behov av de fria rörligheterna före nationella behov.

Det finns de, inte bara GG. som inte för allt i världen kan förlika sig med att hamna på samma sida i den viktigaste politiska frågan och därför är beredd till att våldföra sig på den mänskliga naturen och logiken.
Men förklaringar som bygger på att göra politiska motståndare till cyniker, som idkar dubbelspel, måst ha mycket mer på fötterna än lösa antaganden och insinuationer för att bli trovärdiga.

Men teorierna bryter mot det politisk schackbrädets stora linjer, som är orienterat efter de ekonomiska intressena, det globala finanskapitalet, vars intressen och makt står och faller med de fria rörligheterna, med det den politiska eliten har förbundet sig genom EU och dess lagstiftning, genom internationella handelsavtal mm.

“AntiRasismen”, feminismen, mänskliga rättigheter, normpolitikens krumbukter är bara politiska verktyg för att få folkligt stöd för denna grundläggande ekonomiska ordning, som vanligt genom att rikta det politiska strålkastarljuset på helt underordnade frågor.

Liberaler och vänster över hela Europa vägrar att se detta. Det är Front National i Frankrike, Ukip i England som förstått att EU är en ny form av Imperiebygge, grundat på globalt kapitalintresse, och som därför idag står för de Europeiska värdena om demokrati och fri marknad. Visst finns här också en god portion fransk och engelsk chauvinism, det är nästintill oundvikligt med tanke på ländernas historia.

Med Sverige är däremot läget betydligt dystrare. På grund av Sveriges starka knytning till USA och vår exportberoende ekonomi har det svenska alternativet, vuxit fram ur en inte speciellt smickrande historia. På grund av de ekonomiska beroendena har den politiska klassen här utvecklats till en ren kompradorklass, ett kosmopolitiskt pack som nu säljer ut Sverige.

Det är dessa kraftlinjer där ekonomi och politik flätas samman som bestämmer handlingsutrymme.

Endast en psykopat skulle spela med SD-kortet på det vårdslösa sätt som görs gällande. Händelseutvecklingen efter valet kommer att bekräfta det. De politiska investeringarna i “antirasism” och “allas lika värde” kommer att vårdas med stor omsorg av alla och kommer att vara motorvägen in i fortsatt globalisering.

Teori om samarbetet mellan SD och Alliansen stämmer inte heller med Reinfeldts person, han är en hängiven och uppriktig förespråkare för det mångkulturella och ÖPPNA samhället, dvs det globala. Precis som för Vänstern, är SD, Reinfeldts huvudfiende och det är inget spel.

Öppna er hjärtan var Reinfeldts genidrag. Det var ett testamente och minnestavla över hans politiska gärning. Samtidigt bidrag han till att ytterligare isolera SD och binda de övriga partierna till en fortsatt utveckling mot fri invandring, och ett upplösande av Sverige som en självständig nation.

Av någon anledning har Vänstermänniskor svårt att se detta, möjligen beror det på de uppskruvade stämningarna kring rasism, som jag tror många har svårt att förhålla sig till.

Rasismen är en dimma som den offentliga diskussionen bäddas in I så att inte flocken skall se och kunna avläsa konturerna I det politiska landskapet , vari de verkliga skillnaderna ligger. Det är ett politiskt trick och växlingskontor för att ge politisk potential åt grupper som egentligen inte har någon politik att komma med. Endast tomma rop om rasism.

Med beaktande av ovan, vad kommer att hända vid budgetomröstningen?

För det först så kommer SD att rösta för att fälla regeringen eftersom detta är ett av de få tillfällen SD kan göra något överhuvud taget för att ta till vara sina väljares stöd och intressen.

Om Alliansen i enlighet med sin statsministers uppmaning om att “öppna sina hjärtan”, och att för den skull aldrig samarbeta med SD skall följas, och ses för det vallöfte det är, så måste de lägga ner sina röster i en sådan omfattning att SD:s röster på deras budgetmotion inte får någon verkan.

Kommer då Allianspartierna att göra detta? Om Reinfeldt fortfarande har inflytande är jag övertygad om att så skulle bli fallet. Med den halsstarriga Annie Lööf vid rodret kan beslutet mycket väl bli ett annat.

Personligen tror jag SD redan är klar på att denna möjlighet finns och är trolig. För att försvåra denna taktikröstning kommer SD inte att klargöra hur de kommer att rösta i förväg. Genom detta riskerar Alliansen att dra ett något skamfilat strå..

Får det taktiska schackrandet gälla som princip för Alliansens ställningstagande kommer det inte att ställa upp för det gemensamma löftet att hålla SD utanför, utan de kommer att se det politiska spelet mot Annie Lööfs förhatliga “socialister” som det viktiga och rösta för sin egen motion varvid budgeten fälls.

Stefan Löfven har nu fått ett mycket tydligt besked från Alliansens partier och riksdagens syn på koalitionen mellan S och MP. Han kommer att söka stöd hos talmannen för att bilda en ren Socialdemokratisk minoritetsregering.

http://www.metro.se/kolumner/tack-vare-alliansen-har-sd-fatt-privilegiet-att-utlosa-en-regeringskris/EVHnla!dtLrsFToBdWQ/


2 Responses

  1. Maria S Nyström skriver:

    Ja det är väl helt uppenbart att många röstar på SD för att de inte vill rösta på främst sossarna. Det är inga nazister utan vanliga medelsvenssons. Om de skulle få makten tror jag det blir problem. Dels för att de är så heterogena, dels för att de inte vet var de står. Det skulle bli ko nflikt och kanske kaos.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *