Politik

Guillou, SD och Islam

16 aug , 2015  

Det är idag bland initierade inom media väl känt att JG:s trovärdighet som sanningsvittne närmar sig den absoluta nollpunkten. Inte minst tydligt framgår detta i alla diskussion som böljt fram och åter i media då det gäller hans bok Ondskan. Här har han satt saker i skrift som gjort modern tillräckligt förtörnad för att gå i svaromål i kvällstidningarna. Även systern har tagit vid sig av hans berättelser. Problemet hade varit NOLL om JG hade hållit boken för en roman och att skildringen går inom ramen för ett litterärt verk, tyvärr påstår JG att Ondskan är självbiografisk och inget annat än sanningen. More…

Politik

Tiggeriet

16 aug , 2015  

Med en välriktad medial kampanj har så åter SD lyckats med att placera sig i centrum av det politiska samtalet och på ett sätt som snabbt ökar deras väljarstöd. Att själva skapa de sociala krafter som krävs för detta genomslag är de inte mäktiga, därför ser de till att skickligt få andra att göra arbetet för dem. Som vanligt de senaste femton åren är det den liberala vänstern som intagit denna mindre hedrande roll av att vara duktiga idioter. More…

Krig&Fred

Freden, folkrörelsen

15 aug , 2015  

Tage G Pettersson(TPG) skrev för ett år sedan en artikel som fick en del spridning på nätet, i år lyfts den åter fram inför det av Folket i Bild arrangerade Nordiska Fredssamtalen i Degerfors. TGP:s ärende är angeläget, det gäller behovet av en en folkrörelse för fred. Fredsfrågan är en tydlig vänsterfråga varför det finns anledning att från detta håll ägna frågan stor uppmärksamhet. Framgångar för det arbetande folket är i högsta grad beroende av just fred. More…