Politik

Kallefatides, Lömskar med DN mot yttrandefriheten?

24 feb , 2015  

Vemn vet vem denna Flyg egentligen är? Så bilden passar ypperligt till att hålla sorteringsverket över onda och goda i verksamhet. "Ordnung muss sein"

Efter att de siste meningsbärande stavelserna i Theodor Kallifatides vittnesbörd över tillståndet i vår värld fått fäste växer sig sakta en känsla av bottenlöst svek, en känsla av att mitt förstånd löses upp i välformulerade meningslösheter. Men vad är det egentligen karlen försöker säga? More…

Jordbruk/miljö

En hök i mitt kök

20 feb , 2015  

Tjuven i fråga var inte inbjuden och han tillhör inte mina vänner trots mitt tydliga handslag kring gästens välutrustade griporgan. I köket hamnade han som ett led i en omsorgsfullt genomförd omskolningsvandring, vars syfte var att i jägaren knyta skräck och rädsla till den plats han nu befann sig och det så grundligt att alla framtida planer på att ytterligare decimera min hönsflock skulle framstå som en mardröm. More…