Politik

SD ♥ Elsa Widding?

31 maj , 2023  

Själv är jag inte med i SD, men jag har båda Elsa Widdings böcker om klimatet och har följt henne under några år. Därför reagerade jag med förtjusning då Elsa för drygt ett år sedan som medlem i SD hade placerats på valbara plats till riksdagen. Elsa Widdings skäl att lämna SD är tunna, vilket oundvikligen leder till spekulationer. Beslutat är dåligt av flera orsaker. Det är en seger för vänsterextremisterna i Expo och det försvagar Elsa Widdings möjligheter att agera. Det borde gått att hitta en balans mellan opinionsbildning och stretandet med politiken i parti och byråkrati. More…