Politik,Vänstern

Bokbål nästa?

22 sep , 2014  

Bokbål, där tecknet för bildning, demokrati och tolerans, omsluts av fladdrande lågor och förkolnar i en förtärande eld, hör inte vår tid till, annat än som en symbolhandling driven av avsky och hat. Har kanske årets val ändrat på denna prognos, med sitt alltmer polariserade politiska klimat. More…

Ekonomi,Vänstern

Ehrenbergs Skuldslaveri.

19 sep , 2014  

För två år sedan skrev jag nedastående text, min första artikel i ämnet ekonomi. Skulle inte formulera mig på samma sätt idag i alla stycken, åtminstone inte vad gäller synen på Adam Smiths arbetsvärdes teori. Ehrenbergs syn på skuld är intressant, varifrån han hämtat den råder dock inget tvivel, Svaret finns att söka i hans egen himmel. More…

Politik,Vänstern

Lindeborg & verkligheten

17 sep , 2014  

 

Lindeborg & verkligheten.

Att valet tolkas och försås på rätt sätt är en nästan lika viktig uppgift som valet självt, det handlar om hur demokratins frukter förvaltas, att folkets budskap inte förvrängs och används till att sätta falska dagordningar. Varje politisk rörelse och annat särintresse gör nu allt för att göra just det, ge valresultatet stöd för at få bekvämt fortsätta enligt inslagna stigar och inte ta ansvar för utslaget. Från vänstern sida har valet gått i “Rasismens” tecken och det är nu i samma perspektiv som valet tolkas, och det gäller även Åsa Lindeborg More…

Politik,Vänstern

Sverige efter valet

15 sep , 2014  

Sverige efter valet

Valet är över, väljarna har gjort sina val, folkets dom över partier har därmed fällts. Så nu kommer politruker och partiideologer att kasta sig över siffrorna för att på minsta möjliga marginal få sin världsbild att inte falla samman. Detta gäller inte minst “vänstern” till vilket valresultatet sänder tydliga signaler om rättning bort från bankkapitalet och dess internationella institutioner, främst EU, bort från normpolitiken, för ett nationellt och sammanhållet Sverige. De svenska arbetande klassernas motståndare är inte invandrare, det är inte män, det är inte folk med heterosexuell läggning. Det är ett internationellt finanskapital som under 8 år lagt värden i en ekonomisk kris och nu i dess svallvågor likt gamar vaktar över att kasta sig över folken och ländernas rikedomar. Till hjälp har denna internationella elit samtliga politiska partier som i internationalismens namn jämnar väg för en slakt av Sverige.

More…

Politik,Vänstern

Kan “Vänstern” älska Sverige?

10 sep , 2014  

 

Kan “Vänstern” älska sitt Sverige?

Känslor diskuteras alltmer i negativa termer, och för att skruva upp det riktigt verkar bara hat finnas kvar i känsloregistret. Mot detta står, det måste erkännas, ett behov att i alla konflikter och i allt förfall som kännetecknar vår tid göra generella deklarationerna om universell kärlek. Så även här har vi fått den ultimata polariseringen, som rimligtvis inte ökar förståelsen, samtalet är skiktat. Är det vår brist på verkligt inflytande och demokrati och den därur växande frustrationen som lett till denna klyvnad. More…

Historia,Politik

Tag från de rika…

3 sep , 2014  

Tag från de rika och ge till de fattiga.

Vi är nu generationer av svenskar som varje jul tagit del av den tecknade filmen Carl-Bertils Jul. Från en tid då folkhemmet stod i sin gryning och folk var som dom var . Budskapet i filmen är det kristna kärleksbudskapet. Att detta var så naturligt och okomplicerat att ta åt sig berodde kanske mycket på att den tid då den sändes var då folkhemmet stod i sin blomning. Sverige hade efter WWll genomgått en exempellös ekonomisk utveckling, stora välfärdsreformer hade genomförts. More…

Politik

Vargarna och Lammen

2 sep , 2014  

VARGARNA YLAR, lammen tystnar!

Maktperspektivet glider ständigt undan och ingen hjälper oss att se och förstå det stora spelet. Om RASISMENs förtärande kraft på varje samhälle råder stor enighet. Men då den går efter statsgränser används den av våra mest högröstade politiker. Just nu ylar vargarna mot Ryssland och Putin med århundraden av Ryssofobi i ryggen. More…