Krig&Fred,Marxism

Katyn i Andra Världskriget.

26 jun , 2016  

Katyn är ett av de ortsnamn som Olof Palme nämner i sitt Decembertal efter USA:s bombningar av Hanoi julen 1972.

Man bör kalla saker och ting vid deras rätta namn. Det som nu pågår i Vietnam är en form av tortyr. —

Det man gör är att plåga människor, plåga en nation för att förödmjuka den, tvinga den till underkastelse inför maktspråk. —

Och därför är bombningarna ett illdåd. Och av det har vi många exempel i den moderna historien. Och de är i allmänhet förbundna med ett namn: Guernica, Oradour, Babij Jar, Katyń, Lidice, Sharpeville, Treblinka. Där har våldet triumferat. Men eftervärldens dom har fallit hård över dem som burit ansvaret.

Nu fogas ett nytt namn till raden: Hanoi, julen 1972.

Genom Palmes tal får vi nu ett namn knutet till raden av brott mot mänskligheten som förknippas med “stjärnor och ränder”. Man skulle kunnat tro att “illdåden” började med att fascismen klev fram på historiens scen och lyfte mänskligheten ur sin oskuldsfulla barndom och släppte våldet loss. Som om inte utrotningen av ursprungsfolk världen över existerat. En liten förtretlighet har dock smugit sig in i raden, Katyń, som inte bär fascismen, nazismen eller rasismens kännemärken. More…

Politik

Brexit! En dubbelseger

25 jun , 2016  

Underbart, en mer klockren seger går knappast att tänka sig, det är det demokratiska systemet som bär fram den, och träffar globalisterna i dess veka liv, river djupa sår i det diktatoriska kontrollsystem med vilket de försöker kontrollera Europas folk. De som gått på propagandan om EU som ett inkluderande, internationalistiskt vänsterprojekt för fred, som bär fram de kulturella värdena i den Europeiska civilisationen är nu förvirrade och vet inte vad de skall tro och tyck. De politiker som har försvarat systemet reagerar med förbittring, förvirring och rädsla, de mest högljudda önskar straffa Brexists för deras oförskämdhet, andra till lärdom och varnagel, det är klassisk maktpolitik.  More…

Politik

Amnesty i blindo.

22 jun , 2016  

Amnesty international brukar medverka i annonseringar där symbolen för rättvisa försetts med en ögonbindel. Efter att tagit del av deras senaste tidning Amnesty Press, funderar jag på om inte  denna bild också är en talande bild över rörelsen själv, en organisation som famlar i blindo i en värld som ställer allt högre krav på politisk klarhet eftersom den spricker upp i allt skarpare konflikter.  More…

Marxism,Vänstern

Facket, de “rödas” fånge

18 jun , 2016  

bojort2

“Arbetande gubbe” är insändarsignatur för raderna under rubriken “Facket skall stödja de röda partierna” i Nya Kristinehamnsposten den 15 Juni. Så här börjar den…..

Det är upp till var och en att välja om man vill vara med i någon av LO-facken, som givetvis i fortsättningen skall ge stöd åt dom röda. 

More…

Arbetet,Marxism,Vänstern

Totalitär jämlikhet

12 jun , 2016  

Rubriken är inte det “Kommunistiska klasslösa samhället” och det är heller inte vad som avses, det ideologiska skärpedjupet är större och hårkorset för texten vilar på revolutionernas moder, den franska anno 1789, och på dess borgerliga ideal satt i parollen för handling: Frihet, Jämlikhet , Broderskap. Broderskap lämnar jag tillsvidare för kommande analyser eftersom jag aldrig begripet på vad det syftar, de senaste årens bloggande till trots. Min enda association hittills leder mig till de Jakobinska gemenskaperna via dess namn i en muslimsk variant, Muslimska Brödraskapet. Sammankopplingen kan verka långsökt, men har sin grund i en vår tids “svenska” jakobiners kärleksfulla vård av dess främste politiske representant i vårt land. Brödraskap får mig att tänka på mer handfast politik, dess kropp i organisatoriska behov.

Att den franska revolutionen var borgerskapets revolution glöms ofta under lager av jämlikhetssträvanden med socialistiska förtecken. Låt oss återuppliva parollens grundläggande problematik med hjälpa av Francois Furet i “Slutet på en Illusion”. sid 30. More…

Politik

Godhets”rasism”

7 jun , 2016  

falsk profet[1]

Med “rasism” menar många idag att dela in människor i “vi och dom”. Att själva indelningarna i sig är rasism är svårt att förstå. Att påstå att det finns invandrare och svenskar är således rasistiskt…..  Hjälp mig var skall detta sluta? More…

Ekonomi,Politik

Michael Thudens “Skuld”kontroll.

5 jun , 2016  

Utan att bli allt för personlig i en striden om monetär reform, en strid som nådde sin kulmen för några månader sedan, kommer här ett nytt bidrag till diskussionerna. Den handlar om Michael Thudéns(TM) agerande och de ståndpunkter han för fram och min syn på de politiska och teoretiska frågorna, och varför jag tålmodigt fortsätter att hävda min rätt att själv välja på vilket sätt jag anser att banksystemet skall beskrivas. More…

Historia,Politik

Nationaldag för vem ……

5 jun , 2016  

Vi firar vår nations födelse då naturen står i blommor, signaler om förväntningar och förhoppningar, finns en bättre tid att fira vår vandringen på denna vår del av jorden? Skälen att samlas kring den viktigaste gemenskapen för svenskar har knappast varit större än nu.  Detta är ord av förtvivlan, eftertank men f.f.a. som besvärjelse, formulerade ur ett behov av att reagera till försvar för ett Sverige som håller på att falla samman, upplösas som sand mellan våra fingrar för att aldrig mer ……

Dessa ord formuleras inte på grund av att Sverige verkligen är vad ett nationaldagsfirandet förpliktar, en suverän stat. Inte långt efter att 6 Juni upphöjdes till nationell helgdag, 2005,  såldes vår suveränitet ut genom Lissabonfördraget. Våra politiker bröt då de löften som folkomröstningsresultatet vilar på, att gemenskapen gällde ett ”samarbete mellan självständiga stater”. Vi fick en nationell helgdag medan den politiska klassen bestal oss på vårt land. Resan mot EU och upplösningen av Sverige som startades för två årtionden sedan stöter nu på allt större problem och EU har inte de kvaliteter som krävs att överbrygga alla sprickor som hotar samtliga medlemsstater. Vilket vi vill det eller ej står vi inför en tid som ställer allt högre krav på oss som folk och nation. More…