Politik

Leken med Y-friheten

25 aug , 2016  

250 år är det en gräns som nu sätts för yttrandefrihet i praktiken, kommer den att stupa under ett äroår för jakobinernas politiska giljotin, för dess retoriska bila “allas lika värde”.  Det är vad man skulle kunna tro efter att åter igen lyssnat till Studio Ett den 24 Augusti 2016.

Bok och Biblioteks Maria Källsson fick chansen att motivera sitt besluta att sopa tidskriften Nya Tider ut över mässgolvets kant. Detta handlar inte om yttrandefriheten i strikt juridisk bemärkelse, det handlar om principens tillämpning i praktiken för ett företag som genom sitt monopol närmar sig funktionen att vara en samhällelig institution. Det är därför precis så allvarligt som Nils Funke beskriver det ….. More…

Politik

Bojkotta Bokmässan!!

21 aug , 2016  

Yttrandefrihetsfienderna som lyckades med att få Bokmässan att kasta ut Alternamedia från bokmässan ångra nu bittert att de har klantat till det. Deras Facebook-grupper och hemsidor översköljs med kritiska kommentarer, och pudlarna står som spön i backen. Ett exempel, Djungeltrummans Joe Enocsson:

Nu verkar det dock som att Nya Tider portas från bokmässan och det är inte alls lika bra. Årets tema är yttrandefrihet och den i stort sett enda oppositionen, vilkens retorik bygger på teorier om hur staten genom massmedia hjärntvättar gemene hen och censurerar nationalistisk kultur, media och politik, portas. Nya Tider och hela nationalistfalangen får vatten på sin kvarn.

Alla yttrandefrihetsvänner  har nu en viktig uppgift; att under den månad som återstår tills Bokmässan öppnar se till att Alternamedia återfår sin plats och att kulturvänster får en riktig lektion i yttrandefrihet så att Bokmässan kan bli det firande av Sveriges yttrandefrihetslagstiftning som var tänkt.

More…

Marxism

Nina Björks metapolitik

19 aug , 2016  

Vänsterfolk har börjar reflektera över sin politik, om sin roll i det offentliga samtalet om vad de faktiskt bidrar med, ja om framtiden i politiska termer. Göran Greider har gjort det en längre tid och då till och med lyfta på en av de mest förbjudna stenarna: Sveriges roll och betydelse för demokrati och jämlikhet, det som övrig vänster föraktfullt håller på armlängs avstånd väsandes nationalism. Kanske var det ett övergående tillstånd av sinnesförvirring, eller sjunkande upplagesiffror som krävde lite kittlande politisk retorik, hur som helst så mycket mer än så här blev det inte.  Inom vänstern talas och skrivs alltmer om dess problemen med “jaget” och lägger sig allt  som oftast på den politiska divanen för en slags självterapi. Nina Björks bidrag i Gomorron Världen i Sveriges Radios P1 har fått uppskattning bland nätaktiv vänster. Här kommer än hårdhänt granskning av hennes metapolitik More…

Krig&Fred

Monolog för fred!

12 aug , 2016  

Under helgen 12-14/8 arrangerar Folket i Bild “fredsamtal” i Degerfors. Det är det femte i ordningen och troligen den största tilldragelsen i ämnet under året i Sverige. Många av deltagarna har under året varit engagerade i opinionsarbete mot smyganslutningen till Nato, som varit årets viktigaste parlamentariska fredsfråga. Med “samtal” har intresserade av fredsfrågan anledning att förvänta sig en öppenhet för andra allmänpolitiska perspektiv än det marxistiska som är arrangörernas. På den punkten finns anledning att resa tvivel. Kommer “samtalen” att utvecklas till en entonig monolog över det egna arbetet och perspektivet? More…

Marxism

Marxismens fred.

12 aug , 2016  

Är det verkligen fred vi vill ha, till varje tänkbart pris”….. Det var min generations vänsters svar på frågan om freden, det var ett svar ur den marxistiska traditionen, och det enkla svaret var ett NEJ! Vi vill krig, vi vill krig mot världens alla orättvisor och förtryck, vi vill klasskrig. Samtidigt finns i vissa skeden ett tydligt fokus på freden, det gäller den andra internationalens  resolutioner att samfällt verka för fred i varje land, det gäller efterkrigstidens kamp mot kärnvapen. Här finns en politisk spännvidd från revolutionsromantiska rop på krig till det långsamma folkrörelsetrampet för fred. Men vad är huvudsak och vad är bisak, vad är strategi och vad är taktik, vad är långsiktigt och vad är paroller enbart för det underordnande korta perspektivet. Hur ideologin bakom denna med nödvändighet kluvna historia ser ut är föremålet för fortsättningen. More…

Politik

Vad hotar demokratin?

10 aug , 2016  

bojort2

Kristinehamnsposten10/8 -16, har reagerat på SD:s förslag att stärka Sveriges kontroll av asylsökande. Detta samtidigt som bilar under natten lyst upp natthimlen runt om Sverige. Punkt!!!
Ja, vad mer behöver sägas?
Jo, det behövs ett allvarligt samtal om hoten mot demokrati och Sveriges suveränitet som är dess förutsättning. More…