Politik

Bojkotta Bokmässan!!

21 aug , 2016  

Yttrandefrihetsfienderna som lyckades med att få Bokmässan att kasta ut Alternamedia från bokmässan ångra nu bittert att de har klantat till det. Deras Facebook-grupper och hemsidor översköljs med kritiska kommentarer, och pudlarna står som spön i backen. Ett exempel, Djungeltrummans Joe Enocsson:

Nu verkar det dock som att Nya Tider portas från bokmässan och det är inte alls lika bra. Årets tema är yttrandefrihet och den i stort sett enda oppositionen, vilkens retorik bygger på teorier om hur staten genom massmedia hjärntvättar gemene hen och censurerar nationalistisk kultur, media och politik, portas. Nya Tider och hela nationalistfalangen får vatten på sin kvarn.

Alla yttrandefrihetsvänner  har nu en viktig uppgift; att under den månad som återstår tills Bokmässan öppnar se till att Alternamedia återfår sin plats och att kulturvänster får en riktig lektion i yttrandefrihet så att Bokmässan kan bli det firande av Sveriges yttrandefrihetslagstiftning som var tänkt.

Censur på en bokmässa 2016, en mässa som sätter fokus på yttrandefriheten genom att uppmärksamma tryckfrihetsförordningens 250-årsdag! Men är det någon som kan vara motståndare till yttrandefrihet?…….. Ja vänstern är sjukligt ängsliga för att “felaktiga” åsikter skall få ta plats.De vakar strängt över att rätt saker sägs, och anklagar varandra om något som i något avseende kan tänkas varit fel har kommit i tryck. Det är som om orden för med sig en smitta som man måste värja sig emot. Så sprider de en känslomässig reaktion när istället yttrandefrihet och dess bruk handlar om förstånd. Om att skapa en miljö för att tillsammans odla ett kollektivt förstånd, en process som förutsätter att många måste ha fel många gånger.

Från vänstern handlar det om känslor och ett inlärt beteende som hamrats in under årtionden. Det handlar om att skambelägga enskilda och sårbara individer genom att använda klichéer för att sprida känslor av skam och avståndstagande. Det är ett odemokratiskt och cyniskt spelande på människors behov av gemenskap, vi är genom vår evolutionära mångmiljon historia ytterst  ett flockdjur som grips av rädsla då vi tror att gemenskapen vänder oss ryggen. Rasist, fascist, nazist används hänsynslöst för att driva in folk i falska gemenskaper. Falska är dom därför att de är konstruerade att bäras på känslor och inte på sakliga argument.

Yttrandefriheten är till för att just innehållet skall beredas plats trots att dess bärare är enkla människor utan stora ekonomiska resurser. Genom koncentrationen av medial makt är yttrandefriheten redan i ett svårt läge. Tål den att en grupp, vänstern, tar kommandot över det offentliga samtalet genom utestänga folk med “felaktiga” åsikter, bara genom att sätta namn på dem, kalla dem rasist,sov.

Bokmässan tog från början ett principbeslut om att de inte la sig i utställarnas innehåll, så här förklarar VD Maria Källsson för Sveriges Radio  Kulturnytt:

– Och på något vis måste vi ta det på allvar och ställa oss själva frågan om vi fattade rätt beslut. Vi gjorde en bedömning då och tyckte att vi resonerade klokt och bra kring yttrandefrihet och varför Nya Tider skulle få ställa ut hos oss, sedan kom alla reaktioner från de som är allra viktigast för oss och då valde vi att ompröva beslutet och kom fram till att det är bättre att Nya Tider inte ställer ut på bokmässan i år, säger Maria Källsson till Kulturnytt.

Hon säger vidare att hon har respekt för att man kan uppleva beslutet som en begränsning av yttrandefriheten, men menar att det i det här fallet var viktigare att lyssna till besökare, författare och samarbetspartners.

Det är nu på sin plats att VD Maria Källsson förklarar vilka Bokmässans “besökare, författare och samarbetspartners.” är så att de kan stå till svars för sina påhopp på yttrandefriheten. Eftersom hon aldrig kommer att sälja ut sina kunder får hon själv ta det fulla ansvaret för sin censur. Nu om någon gång borde det finnas ett pris på yttrandefriheten satt i klingande mynt på förlorade affärer. Frågan borde ställas….

Vilka som ligger i bakgrunden och styr detta skådespel och vad syftet är vet vi inte, eftersom effektiv maktutövning tjänar så mycket på att vara dold så kan vi utgå från att så är fallet. Det finns ändå tjänande som försöker försvara dessa inskränkningar, och Expo är en av de organisationer som tagit på sig detta smutsiga “renhållningsarbete”. Länken innehåller naturligtvis Expos vridna politisk perspektiv. Det intressanta här är hur de motiverar sitt angrepp på yttrandefriheten. Expos utgångspunkt är att personer som står för en nationalsocialistisk ideologi inte skall få finnas till. De skall jagas bort från det offentliga rummet, deras åsikter skall inte ges någon plats. Expos folk består av personer, som satt i system att med våld mot enskilda, praktisera denna syn. Att förespråka diktatur för att hålla politiska motståndare på plats är principer de inte har något problem med. För Expo blir det viktigt att för sina läsare beskriva vilka vidriga typer det är och som inte förtjänar något annat än att drivas ut i ett fredlöst tillstånd. Hela detta upplägg är naturligtvis främmande för varje försvarare av demokrati. Rätten att föra fram sina åsikter gäller oinskränkt, liksom ansvaret för vad man säger inte kan bäras av någon annan. Expos långa redogörelser över ansvariga personers bakgrund kan vi därmed lämna därhän, det är inget argument. Skall vi, folket, ha möjlighet att ta ställning finns bara en sätt, att låta alla tala. Har då Expo några särskilda skäl utöver att de ogillar personernas ståndpunkter?

Expo spinner vidare på att Nya Tiders chefredaktören Vávra Suk har antisemitiska åsikter. Och sånt finns mängder av och har genom Kaplan haft sin beskyddare på ministernivå. Konspirationsteorier om judarnas roll i världshistorien har funnits i århundraden och finns spår av överallt, att tro att man skall komma tillrätta med de åsikter man anser strida mot fakta är helt enkelt inte möjligt. Kasta förbudsstämpeln och ta diskussionen. Det är också Bokmässans inställning innan “författarnas” drev fick dem att ändra sig, vilket framgår av intervjun med dess Vd i denna länk.

Efter att Expos Jonathan Leman ägnat stort utrymme att bevisa Nya Tiders antisemitiska karaktär avslutar han med.

Det betyder inte att Nya Tider bara har en pro-nazistisk profil. Tidningen har också en nyhetsbevakning som vänder sig till konspirationister och lyfter okritiskt fram pseudovetenskap och kvacksalveri samt konspirationsteorier om att radikalislamistiska terrordåd är så kallade “false flag”-operationer.

Det verkar som om Expo har ett stort problem med det fria ordet och besväras oerhört av att allt som sätts på pränt inte alltid är tilltalande eller åsikter som de  är bekväma med. Expo och deras vänner inom vänstern är snabba på att sätta fobi-stämpel på perspektiv de ogillar. Det verkar vara en omhuldad och älskad metod, vi kanske kan be om lite hjälp med att sätta ett riktigt lyftande ord på Lehmans och Expos demokratifobi.

Hittills har det f.f.a. varit Nya Tider som nämnts som en drabbad av Bokmässans avsked. En ytterigare förlust är att presentationen av en alldeles färsk bok nu inte kommer till stånd på årets Bokmässa, det gäller en efterlängtad bok som tar sig an en varböld i Sveriges historia, Estonia-katastrofen. Den hade tjänat på en ärlig chans att nå en publik på bokmässan. Förhoppningsvis kan den också få lite av uppmärksamheten som angreppet på yttrandefriheten väckt. M/S Estonia

Desperationen bland yttrandefrihetens fiender har på grund av den breda reaktionen blivit smått desperat. Nu hävdas att författarna säkerhet skulle vara i fara på grund av att Nya Tider finns närvarande, placerade i en liten skrubb i mässområdets utkant. Ja med en överbelastad polis så kanske det kan bli problem men skyddet till alla “hotade” författare. Att säkerheten skulle påverkas av Nya Tiders närvaro på mässan…… OJ! oj…

Det finns trots allt folk även  bland vänstern som kan se lite annorlunda på nyttan med att inskränka det fria ordet. Om det kontraproduktiva att förbjuda talar Nicklas Andersson på Aktuellt Fokus

Runtom nu på sociala medier läser jag hur antirasister firar en seger. Antifascismen går framåt påstås det efter att bokmässan portat tidningen. Vilken seger undrar jag? På vilket sätt backar fascisterna? Kollar vi upp hur tidningen påverkats gör de numera tung reklam för sig själva. Deras antal följare på sociala medier har exploderat och likaså lär deras prenumerationer ha ökat.

När jag i olika facebook-grupper påpekar att tidningen är vinnarna av denna striden har jag fått majoriteten emot mig. Gick till och med så långt att jag blev kallad fascisttroll och bannad ur en grupp. Det är samma gamla retorik jag möter, antifascismen segrade för att tidningen inte fick medverka på bokmässan som de gjort obemärkt flera år tidigare.

Klyvnadens Tids nationella och demokratiska vänsterperspektiv har sina ideologiska rötter i folkrörelser och söker en väg att bemästra den starkaste intressekonflikten i vårt samhälle, den mellan arbete och kapital. Från detta perspektiv finns mycket att invända mot Nya Tider som har en helt annan politisk bakgrund. Samtidigt finns viktiga politik att utveckla  till stöd för en nationella världen, för vilket yttrandefrihet är en livsnödvändighet. Demokrati är ett värde i sig vilket inte revolutionärer och internationalister på vänsterkanten har förståelse för, kanske beroende på sin anknytning till nyliberalismen och globalisering.

Eftersom Expo är så noga med att förbjuda konspirationer är det kanske ett fruktbart perspektiv för en avslutande reflektion över sakernas tillstånd i vårt land. Det politiska landskapet är rörigt, samtidigt agerar medierna  för att polarisera och splittra befolkningen efter underordnade intressen och normer.  Enligt Yougovs väljarundersökning utkristalliseras tre st grupper av partier. Det är de tre SD(25), M(24) och S(23) i nämnd ordning som lägger beslag på 70% av rösterna. V(8), C(6,5) ligger också över spärrlinjen fyra procent. Där under flockas  fyra partier, L(4), Kd(3,1), Mp(2,8) och F!(3,3), som alla har extra anledning att be om nåd inför väljarna. De partier som var ryggraden i förändringen av flyktingpolitiken har en betryggande majoritet. SD:s dubblering av sitt stöd kommer oundvikligen att leda till att ett eller flera partier ställs utanför riksdagen. Hotet kommer att tvinga fram kursändringar som kommer att bända upp alliansen som ett regeringsalternativ. SD i en regering eller inte, kommer inte att kunna hållas utanför politiskt inflytande. Med tanke på SD:s starka ställning finns nu intressen för att skapa ytterligare ett parti på högerkanten som kan underminera SD:s idag mycket bekväma tillvaro.

För att förstå vad som händer går inte konspirationer att utesluta. Politisk makt med lång kontinuitet är ett allmänintresse som kan utnyttjas av grupper som kan verka i det fördold, där de slipper exponeras och ta ansvar för sin politik. Rösträtten och det nya statsskick det lagt grunden till kan snart fira 100 år, och det har funnits gott om tid att underminera systemet med informella hemliga maktstrukturer, att tro att sådant inte händer i Sverige är naivt. Det handlar om ett “modernt” frimureri stödda av nätverk i företag och stat, ett finanskapitalets jakobinska kosmopolitiska sällskap som saknar förankring i etnicitet, religion eller ideologier men utnyttjar allt  och alla för sina syften. Med sin hierarkiska uppbyggnad är de ytterst effektiv för att få genomslag och driva samhällsförändring i enlighet med sina planer och intressen.

Den öppning för en organiserad opinionen på “högerkanten” vi nu ser genom bråket kring Bokmässsan, kan vara detta jakobinska sällskaps verk för att styra den politiska utvecklingen. Det enda sättet jag ser att utnyttja den rörelse de iscensatt är att driva den vidare för att stärka enigheten kring yttrande och tryckfrihet.

Evert Larsson
admin@klyvnadenstid.se


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *