Politik

Tokfeministerna undergräver amning.

31 mar , 2016  

Resultatet av tokfeministernas försök att utplåna könsskillnader får skadliga effekter dess längre det tillåts hålla på. Under de senaste årtiondena har amningen minskat drastiskt i Sverige. Amningsforskaren bitr. prof Elisabeth Kylberg Högskolan Skövde anser att Sverige måste ta amning på samma allvar som Norge, helamningen har på två decennier minskat från 43 procent till 15. Det finns flera orsaker till detta, en är nedskärningarna inom vården till följd av att alltmer satsas på immigration. En annan är tokfeministernas härjningar på det ideologiska planet.   More…

Ekonomi

Pengar eller kontokludd

29 mar , 2016  

Redan Aristoteles hade god kläm på vad pengar är och används än idag som referens i diskussioner. Pengar i modern mening uppfanns av Solon mitt i Aristoteles samtid, c:a 500 år före Kristus. Pengar var en viktig social uppfinning för att förenkla ekonomiska transaktioner utan att belastas av räntebärande skuld, eller tyngas ner av att vara tillverkad i guld. Grekernas pengar myntades av Solon, regenten, i härdat järn, i brons och mässing, sattes i cirkulation genom statsbudgeten och var goda till att betala skatt. Att pengarna var pengar under Solons tid råder inget tvivel om. Vad gäller våra egna digitala pengar däremot finns nu en exklusivt “kålrötternas” penningteoretisk skola som på fullt allvar menar att de inte är pengar utan “kontokludd” eller “digitalkonfetti”. More…

Krig&Fred

Bryssel”Terrorns” frågor!

22 mar , 2016  

“Terrorn” måste mötas på tre fronter.

De krig och destabiliserande intriger som USA-Nato drivit gentemot länder i Mellanöstern och Nordafrika måste upphöra. Assads regering erkännas som Syriens lagliga. Turkiets expansionisms mötas istället för att stödjas. Rasism, terrorism och totalitära ideologier bekämpas.

Nykolonialismens viktigaste ekonomiska strukturer, petrodollarn och det internationella skulddrivna penningsystemen ersättas med Demokratisk skapade och kontrollerade valutor.

IS ambitioner att sprida krigen till Europa måste stoppas. De politiska flyktingarna hanteras av FN och immigrationsströmmar regleras av internationella överenskommelser. Sverige måste permanent återta kontrollen av sina gränser och införa identitetskontroll. Sveriges ordningsmakt återta kontrollen för att återupprätta respekten för Sveriges lagar i hela landet.

More…

Politik

Ett flyende Sverige.

22 mar , 2016  

De som engagerar sig i politik söker instinktivt efter farorna, efter den fiende som måste neutraliseras eller nedkämpas. jagar intensivt efter motbilden för att som bäst nå en slags förståelse, som sämst, någon att förinta. Politiskt? Om det överhuvudtaget hinner landa i att det handlar om åsikter. Polariseringen drivs av mediernas journalister, i yrkesrollen att söka konflikterna, förenklingarna. För den oro som finns hos Sveriges befolkning finns ingen plats, den jagas in i mörkret som förment “rasism”, “nazism”, elaka projiceringar från en journalistkår för vilken bara finns ett hjärta, för vad de kallar “flyktingar”. Så sprättas Sverige upp, så bereds den klyvnad varur konflikterna kommer att växa. More…

Krig&Fred

“Finlands sak….”, allt mindre “vänsterns”

19 mar , 2016  

“Finlands sak” blev nya generationers sak, genom Okänd Soldat, Väinö Linnas fjärde och fristående del av hans nationalepos.
Den formade även den vänsters syn som hade sin storhetstid på 1970-talet, 68-vänstern. Linnas politiska perspektiv kan sammanfattas; Vinterkriget och fortsättningskriget var nationella försvars och befrielsekrig. När de finska trupperna överträdde den ursprungliga gränsen som upprättades 1918 förändrades krigets karaktär till att bli ett expansionistisk erövringskrig. Detta politisk perspektiv var möjligt även inom Vänstern genom de frihetliga vindar som kännetecknande 1960-talet. Genom vänsterns stöd till självständighetsrörelsen under Alexander Dubceks vår för en “Socialism med mänskligt ansikte”. De kommunistiska partierna hade en annan historieskrivning, men hade inte kraften att ta strid för sin analys. När nu alltfler bland kommunister återfaller i relikgrävande i sin historias annaler finns anledning att tänka över konsekvenserna mer än en gång.  More…

Politik

Allt bakom bockfoten?

14 mar , 2016  

Diskussionen om invandringen har varit i det närmaste frånvarande i Kristinehamn. Det finns ett “Nätverk mot främlingsfientlighet” som hittills angett tonnen i diskussionerna här. Det är inte bra, och det är fler som tycker att den förda invandringspolitiken behöver diskuteras. Så här följer mitt bidrag tillika svar på en insändare av Ann-Marie Wallouch, kommunalråd för Vänsterpartiet, införd i Kristinehamnsposten den 9 Mars. More…

Politik

Tokfeminism och reproduktion.

12 mar , 2016  

Vår arts enda och sköra länk in i framtiden, det reproduktiva systemet, vår könsliga fortplantning och vår barns uppfostran. Ingen art har en jämförbar reproduktion i komplexitet och tidslängd.  Feminismens kärna är att i kvinnors namn gå till angrepp mot vår arts reproduktiva system. För att öka sin trovärdighet klär man sig i modernitetens och vetenskapens skinande skrud. Man påstår sig verka mot ojämlikhet, kvinnohat och fördomsfullhet, när man i själva verket bidrar till hat och djupnande klyftor mellan män och kvinnor. För tokfeminister finns inga samhällsproblem som de inte kan anklaga vita medelålders män för att ha orsakat.  More…

Politik

Yrkesförbud för immigrationskritik?

8 mar , 2016  

Håller marken för ett regelrätt yrkesförbud på att etableras av den politiska eliten och dess megafoner uti det svenska samhället. Exemplen på uppsagda kontrakt och avskedande på grund av motstånd mot invandring och flyktingmottagande blir allt vanligare. Vi lever i ett land med måttstocken “allas lika värde”, Den borde följas även för statsministrar och hans regering. Sverige för nu en “rasistisk” invandringspolitik, mätt efter regeringens egna kriterier. I enlighet med den praxis som nu breder ut sig borde regeringen arbetsbefrias, anledning är åsiktsregistrering det är åsiktsfascism.

More…

Krig&Fred

Den menige soldatens fred

8 mar , 2016  

Ett av de viktigaste skiftena i vår historia genomfördes av en menig soldat, åtminstone var det så han började sin bana innan han valdes till Sveriges kung. Det handlar om vår förste Bernadotte på tronen, för vilkens insats vi har tvåhundra år av fredlig utveckling att tacka. Han, Karl den XIV Johan lade grundstenen. Troligen är det ingen annan än just han,  en av Napolions generaler, som skulle förstå att så snabbt utnyttja de historiska möjligheter som kampen på den Europeiska kontinenten gav. Här blir vår historia så knivskarp då personlighetens roll visar sig så avgörande. More…

Politik

Tokfeminismen fortsätter könskriget

8 mar , 2016  

Vad är Tokfeminism?
Det är den feminism som satt sig i sinnet att förändra könsroller. Som lämnat kampen för lika rättigheter för att istället omvandla samhället efter principen att mäta alla efter samma måttstock eftersom kön är social konstruktion. Enligt det senare skall alla män och kvinnor tvingas att bete sig lika, enligt den förra så sätts reglerna så att utfallet blir så jämlik som möjligt.

More…