Politik

Olof Palme

28 feb , 2016  

Inför trettioårsdagen av mordet på Olof går Palmeutredningen ut i en presskonferens för att styra diskussionerna på ett för dem fördelaktigt sätt, vilket är detsamma som det alltid varit, att lägga ut villospår. Så nu är tanken den att vi skall tänka Sydafrika. Sydafrika passar utmärkt i den bild som etablissemanget önskar skapa till eftervärlden av Palme. Nu har vi bara att vänta på vad hela svenska folkets polis, Leif GW Persson skalla komma med för halsbrytande trovärdigheter för att splittra tanken. Vad som hänt med Sverige, välfärdsstatens demontering, efter mordet kommer att lyfta andra perspektiv på årsdagen, politikern Palme, och till det finns mycket goda skäl. Vi behöver förstå vår historia. More…

Marxism

Kjell-Albin rensar bordet…..

25 feb , 2016  

Kommunismen är den starkaste vision om ett mänskligt och jämlikt samhälle som någonsin formulerats. Den har fångat miljontals människor som levt med dess drömmar om ett paradis på jorden. Dess trossatser formulerades av borgerligt intellektuella med rötter i jacobismens ordensväsen. Men framför allt färgades den av sin tids tro på vetenskap och industriell revolution. Den var ett barn av sin tid, ett modernitetens stridrop och dyrkande av kapitalism som vägröjare för dess seger.

Det är det konkreta resultat av denna ideologi som Kjell Albin Abrahamsson under hela sitt liv levt i skuggan av, försökt förstå och ger sin bild av. Marxister som läst har inte haft annat än glopord över hans arbete. Hur skulle det kunna vara annat, med en publik som levt med teorierna och en författare som försökt begripa sig på dess praktik.

More…

Politik

Vad en höna kan ställa till

20 feb , 2016  

eller en historia om en bild. På nätet används bilder på djur för att bära fram trevnad, livslust, omtanke och kärlek, för att visa upp oss med våra varmaste egenskaper. Många gånger är det djur som står oss nära, inte så ofta som här en höna som burrar in sitt huvud i tuppens fjädrar för att hålla sig varm, och en tupp, en riktig tupp sviker inte de få roller han har i sitt liv, att skydda hönan och föra sina gener vidare. Är det möjligt att en sådan bild kan väcka anstöt, ge känslor av att vara kränkt, en numer vårdad nationalkänsla? Det är vad denna historia handlar om More…

Ekonomi

Klyv Banken!!

20 feb , 2016  

Den senaste tidens förändringar av lagstiftningen rörande banker, den så kallade “Bail-In” lagen, har gjort frågan om bankdelning högaktuella. Bankdelningen infördes för att stabilisera finanssystemet efter krisen 1932, den förhindrar bankerna att använda privatpersoners tillgångar i bankernas handel med värdepapper, deras spekulationer, transaktioner i akt och mening att tjäna pengar på pengar. Lagen har tjänat syftet att göra finanssystemet mindre instabilt, tills den togs bort efter påtryckningar från bankvärlden och nyliberala propagandister vid millennieskiftet. Vänsterpartiet har motionerat om att återinföra bankregleringen. Motionen skall behandlas under Mars månad beslut sker i mitten av April. More…

Politik

Syndabockars lika värde.

4 feb , 2016  

Folkets demonstration den 30 januari klassas av alla medier som våldsbejakande och nazistisk. Det finns inget stöd för dessa påståenden i det material och de tal som förts fram under manifestation. Eftersom argument saknas påstår nu medierna att det fanns kända nazister med i manifestationen. Måste inte slutsatsen av argumentationen bli att det nu har överlåtits av nazister och medier i skön förening att avgöra vilka som skall kunna demonstrera utan att bli stämplade enligt passande indelningar. More…