Krig&Fred

Endast väpnad fred är en möjlig fred.

28 feb , 2020  

Denna insändare är en del av en debatt om krig, fred och nedrustning som Ingvar Bratt och jag(Evert Larsson) förde i lokalpressen  hösten 1982. Det är snart 40 år sedan. Hade insändarna sett lika dana ut om vi vetat vad vi nu vet. Här är ett av Ingvar Bratts bidrag. More…

Krig&Fred

Ju mer vapen det finns…

28 feb , 2020  

Detta är en insändare i Karlskoga kuriren den 9 september 1982. Vi har nu 40 års facit på de farhågor för krig som här diskuterades. Vad skulle Ingvar har skrivit om han då visste vad vi nu vet.

More…

Marxism,Politik

Stålår en omprövning.

28 feb , 2020  

Den första Stålår skrev Gunnar Lindstedt 1977, då stannade det vid ett manuskript. Mitt svar efter genomläsning, hittade jag i en gammal låda. Dess innehåll borrade sig genom årtionden av minnesfragment för att lyfta en tid som under många år fallit i glömska. Lådan innehöll även en brevväxling som kompletterar 2020 års Stålår, som främst rör sig på ett politiskt plan. Ideologin som var det sammanhållande kittet för rörelsen som fått namn efter sitt märkesår 68, lider fortfarande av brist på granskande ögon. På femtioårsdagen tändes förväntningar på att den revolutionära generationen åter skulle ta plats på den politiska och kulturella scenen för att ära sitt minne. More…

Klyvnades tid

Vad bör göras

22 feb , 2020  

Vi behöver en svensk tiger. Inte någon med politikerkäft, som snackar hål i skallen på de som vänt örat till. Utan svenskar som använder klorna istället för ett välsmort munläder. Att situationen gått överstyr har under den senaste veckan blivit tydligt för hela Sverige. Gäng av unga invandrare specialiserar sig på att råna och förnedra alla som har något värdefullt, som är ensamma och inte har någon klan i ryggen som kan ge igen. Dan Eliassons “tafsa inte”-armband saknade  klös. Ja , även då det gäller våldtäkter är statistiken mardrömslik, varför media i god ordning håller käften.  “Dom begriper inte hur vårt samhälle fungerar”, så långt är tillfrågade kriminologer överens. More…

Klyvnades tid

Gränslöshet=kaos

15 feb , 2020  

Oscar Askling har på vår lokaltidnings insändarsida talat för sitt globalistiska budskap. Tidningen är Nya Kristinehamnsposten(NKP) och här är mitt svar. More…

Klyvnades tid

Massinvandring inte naturligt.

13 feb , 2020  

I Nya Kristinehamnsposten(NKP) tråkar Mp och V ut dess läsare med ideologiskt uppblåst aktivism för massinvandring och klimatalarmism. Detta var en reaktion på deras insändare. More…

Klyvnades tid,Religion

Myrdal och mångkulturen.

13 feb , 2020  

Jan Myrdal har firats sin 92-årsdag, med tal och offentliga möten. Inte många, om någon uppmärksammas och hyllas på detta sätt. Mats Svegfors, en av flera talare från den svenska offentligheten avslutar sitt tal: Jan Myrdal har varit oerhört viktig, oerhört viktig för den svenska vänstern: egentligen innan den riktigt visste att den var vänster. Men om vi som inte tillhör vänstern, utan hjärtat åker omkring någonstans mellan mitten och höger, om vi är kloka så läser vi Jan Myrdal. Detta om Jan Myrdal och vänstern sagt av en liberalkonservativ publicist, då vänstern själv, inklusive Myrdal, mer och mer talar om att vänstern inte finns. Myrdal har länge vantrivts i denna “vänster”. More…

Religion

Satansverserna

11 feb , 2020  

På vilket sätt var Salmen Ruskdies Satansverser hädiska? Vilken grund hade Ayatolla Khomeini för att utfärda en dödsdom mot bokens författare och de som befattade sig med den? Ett antal översättare har mördats och skadats. Mina sökningar i svenska medier har inte get något svar, vilket är märkligt. Dödsdomen gäller fortfarande och boken uppmärksammas nu på grund av att det är 30 år sedan fatwan utfärdades, och inte ens nu tillhandahålls en kortfattade redogörelser i sak. Inte ens Wikipedia går in på vad i boken som bryter tabun. Det verkar mer handla om rädslan för att peta i en politisk explosiv materia, dvs islam, och för den sakens skull vika ner sig för islams egna tabun, tvs teologiska svagheter? Ställ inga frågor, underkasta er. Att jag nu hitta några beskrivande redogörelser och analyser av Satansverserna har förstärkt mina frågor. More…

Krig&Fred

Marx och världskrigen.

2 feb , 2020  

En Face-book-diskussion med marxister om marxismens del i 1900-talets världskrig. Tråden börjar med följande:

“Har Marx startat båda världskrigen? Långt efter sin död. Att människor gör uppror leder inte till världskrig. Tvärtom egentligen. När arbetarrörelsens partier, som byggde på Marx, svek och uppmanade sina medlemmar att kriga åstadkoms första världskriget. Det andra var en fortsättning – både var imperialistiska omfördelningskrig. Sovjetunionen och nationella motståndsgrupper – ofta baserade på Marx idéer stoppade Hitlertysklands erövringskrig. Gav impuls till den stora befrielserörelsen mot Västs kolonier i Afrika och Asien, som pågick i flera årtionden. Se dig omkring Evert – Indien, Kina, Vietnam, Algeriet och övriga Afrika. De skulle inte blivit fria utan inspirationen från maxistiska ledares exempel, framför allt Stalin och Mao Ze Dong!”

Bakgrunden till detta inlägg är den kritik jag utvecklat på klyvnadenstid.se framförallt i två artiklar. Dels Marx i ett ord som är en kritik av Marx ställningstagande och praktik under 1848 års revolution utifrån hans Klasstriderna i Frankrike 1848-50, dels Stalins tal för världskrig  som är Stalins försvar för Molotov-Ribbentrop-pakten och i enlighet med dess hemliga tilläggsprotokoll starta andra världskriget. Det finns många svar på det inledande citatet ovan, här följer några.

More…

Klyvnades tid

Brexit = Seger

1 feb , 2020  

Att Brexit är en stor seger för demokratin är  en sanning som Sveriges media gör allt för att begrava. Rapporteringen är en enda lång sorgesång över britternas envisa tro på demokrati och att det måste gå att befria sig från EU-byråkratins och dess uppbackare i internationell finansaristokrati. Efter åratal av varningar för att lämna EU, genomförs det nu av EU:s största demokrati. Liknande folkomröstningar, försök till utbrytning ur EU, har gjorts av Danmark, Frankrike, Irland, men har samtlig trixats bort av de egna politiska och kulturella eliterna. More…