Klyvnades tid

Årets Svensk, enl FOCUS

31 dec , 2016  

Att hantera utmärkelsen Årets Svensk har visat sig inte helt enkelt. Att koppla person till varumärket Sverige har sina risker, i dess korg vilar en hel befolknings förväntningar och därmed finns ett oändligt antal blindskär att beträda, för vad för slags lik kan väl dölja sig i kandidaternas garderob. Då det gäller Holmer så låg allt i öppen dager, det var en realtidsmiss, ett präktigt stolpskott. Hur är det då med årets kandidat, Amineh Kakabaveh? More…

Klyvnades tid

Kungens Jultal

28 dec , 2016  

Mod, omtanke och handlingskraft.
så börja en mycket engagerad kung med ett tydligt kroppsspråk sitt tal till Sveriges befolkning. Kungen eftersträvar ett personligt förtroendeskapande tilltal, men vad vi möter är en välregisserad film.  Kungens tal är genompolitiskt och målar upp en bild av hårdnande kamp om jordens tillgångar, om hur klimatförändringar förstärker konflikter kring fördelning av energi, vatten och livsmedel. Vattenbristen på Öland då tankbilar sattes in nämns för att tydligt visa Sveriges beroende för sin försörjning. More…

Ekonomi

JAK, Bankerna, Tillväxten

26 dec , 2016  

Det krävs mycket mer forskning kring hur ett hållbart penningsystem ser ut.” Är Ylva Lundkvist Fridhs (YL) slutsats i en masteruppsats på Uppsala Universitet. JAK som bidragit ekonomiskt till studien har så åter köpt sig argument för att inte följa upp stämmobeslutet att verka för penningreform. More…

Ekonomi

Karl-Bertil Jonssons…. stölder

25 dec , 2016  

Tag från de rika och ge till de fattiga.

Vi är nu generationer av svenskar som varje jul tagit del av den tecknade filmen Carl-Bertils Jul. Från en tid då folkhemmet stod i sin gryning och folk var som dom var . Budskapet i filmen är det kristna kärleksbudskapet. Att detta var så naturligt att ta åt sig berodde kanske på att tiden då den sändes var folkhemmets blomningstid. Sverige hade efter andra världskriget genomgått en ekonomisk utveckling med stora välfärdsreformer. More…

Klyvnades tid

“Jwlen han i arboga drak”

24 dec , 2016  

Varför heter julen Jul och inte någon böjning på Kristus som i de flesta länder i Västvärlden? Det kan möjligen bli ett samtalsämne mellan julklappar, skinka och gröt. Ja, vad vet vi egentligen om hur våra förfäder firade jul och varför. Vad namnet jul beträffar är åtminstone en sak klar, det har inget med bibeln att göra. Att fira födelsedagar hölls av de första kristna för att vara hedniskt, bibelns berättelse om Farao och Herodes var vägledande. Först på 300-talet svängde kyrkan, dock utan att ha svar till vilken dag firandet skulle förläggas, en frihet som gjort det möjligt att för olika kyrkor anpassa firandet till redan existerande riter med stor folklig förankring. Att vi fortfarande firar Jul hos oss, trots att vi varit kristnat i 800 år är ett bevis för detta och traditionernas tyngd. More…

Jordbruk/miljö

Nya Tiders Hälsa.

22 dec , 2016  

Gamla beprövade förkylningskurer håller än!” är rubriken på Nya Tiders bidrag till folkhälsan i Jul och förkylningstider. Eftersom jag med en enkel förändring av mitt eget matintag har undgått förkylning de senaste åtta åren blev jag extra intresserad. Intresset spetsades lite extra eftersom min egen kur är ett av Julbordets rätter. Min besvikelse över innehållet drev mig till tangentbordet för att säga mot, och ge mina erfarenheter. More…

Klyvnades tid,Politik

Feminismen!!!

22 dec , 2016  

P1 bidrar numer ofta till att höja mitt blodtryck. Konkret handlade de under morgonen om Ebba Witt-Brattströms som spred sin visdom över Sveriges oskyldiga och hårt drabbade folk. En svensk ordbok har getts ut som inte fick nåd för hennes genusförgiftade öga. Hon hävdade att det skulle behövas genusforskare och forskare med genusperspektiv som skötte de här sakerna i fortsättningen. Går vi till en definition för genusteori och forskning, står det helt klart att genusaktivister är olämpliga för forskning. More…

Jordbruk/miljö

Livsmedelsverket, folkhälsans & böndernas fiende

20 dec , 2016  

Livsmedelsverket bedriver samhällsfaaarlig verksamhet och borde ställas inför rätta!!!!!!!

Detta är uppenbart efter att tagit del av deras illasinnade propaganda mot opastöriserad mjölk.

Det är vanligt att opastöriserad mjölk innehåller
bakterier som kan göra dig sjuk.

Så inleder de sin kampanj mot en av böndernas viktigaste produkter alla tider. All opastöriserad mjölk skall kokas enligt denna länk. De har mage att påstå att den är farlig att förtära, och därmed måste upphettas vilket samtidigt förstör dess kvaliteter. More…

Jordbruk/miljö

Klimatfrågan ett gigantiskt bedrägeri

14 dec , 2016  

Kritiken mot klimatalarmismen blir allt starkare. Allt sedan den globala eliten genom FN gjorde klimatet till den strategiska frågan omkring 2005 har alltfler vetenskapsmän ställt in sig i ledet av kritiker. Christopher Monckton har nyligen avslöjat att ett matematiskt fel har upptäckts i den modell som används för att beräkna framtida temperaturökningar orsakade av halten koldioxidhalt. Lord Monckton anser att om man avlägsnar felet så försvinner det så kallade klimathotet. More…

Ekonomi

“Grisens” jul

11 dec , 2016  

– Det står en kris för dörren (den troende kommunisten)

– Ääh bra dää, för potatis dä ha vi själv!! (mottagare)

Det var uppenbart fel, komma med politisk propaganda mitt upp i julen. Replikerna kommer från historieberättare på en norrländsk ljugarbank i 30-talets krisekonomi. Krocken mellan objektiva behov och politisk förhoppningen i ekonomisk kris kastar ljus över en ideologisk avgrund.  More…