Klyvnades tid

Rädsla panik slaveri

27 dec , 2020  

Varför stängs samhället ner utan att  ens diskutera följderna för oss alla som berörs? Frånvaron av konsekvensanalyser  strålar som en härdsmälta. Ingen enda tanke står då emot den mediedrivna rädslan för “smittan” som driver politiker och beslutsfattare att agerar i panik. Så styr känslor istället för analys av “verkligheten”. Att stänga ner ekonomi drabbar främst de som redan lever på marginalerna, det är hävstänger som snabbt leder till att boten drabbar hårdare än soten. Eftersom dödligheten i Covid är långt under en procent får vi snabbt konsekvenser av att stänga ned som är mer skadlig för människan som individ och kollektiv. Vi vet dessutom att antalet döda, mortaliteten i Sverige inte är alarmerande hög 2020. Den har varit högre 2018 och 2000 utan att några panikåtgärder vidtogs. Vad är det som hänt som får oss att som kollektiv agera i panik?

Coronvirus är en stor familj av virus som varit och är en del av vårt liv. Eftersom det är ett RNA-virus så är det ständigt i förändring genom mutationer.  Cronans egenskaper lurar oss med sin rörlighet. När väl alla tester av vaccinet gjorts har redan muterade varianter börjat spridas. På 1980-90-tal utlovades vaccin mot Hiv/Aids. Det finns fortfarande inget vaccin mot sjukdomen, däremot finns verksamma mediciner.

För att bekämpa den pågående coronapandemin finns redan mediciner som visat sig verksamma. Men framför allt så kan vi försvara oss genom att förstärka vårt immunförsvar. Istället för att bidra med kunskaper driver SVT/SR  kampanjer där de förnekar att immunförsvaret kan stärkas. Vi har i generationer känt till att vårt immunförsvar försvagas då solen  på vinterhalvåret står för lågt på himlen för att D-vitamin skall bildas i år hud. Därför har vi vår influensa på vinterhalvåret. Vi är då beroende av att få näringen genom mat eller kosttillskott. För tolv år sedan började jag äta sill och ägg till frukost från november till och med maj. Sedan dess har jag aldrig drabbats av någon influensa. Troligen har jag smittats men mitt immunförsvar har varit tillräckligt starkt för att jag inte skulle bli sjuk.
Detta är inga nya kunskaper. Som små följde vi Hucklebarry Finn och Tom Sawyer då moster Polly tvingade Tom att svälja skedar med fiskleverolja. Det finns ingen anledning till panik vi har motmedel mot den aktuella Corona/covid som gör att i kan fortsätta att leva trots vinter och influensatider,som vi alltid gjort. Nya vetenskapliga undersökningar visar att åttio procent av covidpatienter i Spanien  lidit av brist på  D-vitamin. På nätet finns undersökningar som ständigt bekräftar samma sak. Malu von Sivers på SVT drar sitt strå till stacken genom att upprepande bjuda in en forskar från Örebros universitet. Svara doktorn Sven-Erik Nordin gör allt i sin makt för självhjälp till hälsa. Men istället för att sprida kunskaper och uppmuntra till att i förebyggande syfte ta vitamin C och D går livsmedelsverket ut och varnar allmänheten för biverkningar och kosttillskott. Istället för att använda beprövade metoder sätts nu allt hopp till att ett vaccin skall befria oss från våra rädslans demoner.
Men en utbredd misstro mot vacciner på grund av tidigare erfarenheter och många invändningar från forskare talar ett annat språk. Nyligen gick tyska forskare ut och varnade för allvarliga problem kring de regler som styrt framtagandet och testningen av de nya vaccinerna. De vacciner som nu tagits fram på ett rekordsnabbt sätt löser inte mänsklighetens problem. Eftersom Corona inte kan utrotas måste vi lära oss att minimera verkningarna genom att göra oss så starka som möjligt. Bara genom att inte stänga ner samhället kan vi frigöra de krafter och kunskaper vi har  för att vi skall få så små och få verkningar och förluster som möjligt.
För att inte på nytt dras ner i rädslans malströmmar är vi hjälpta av att veta hur rädslan drivit mänskligheten att tro att virus kan bekämpas genom att stänga ner samhället.
Följ pengarna!! Det är den “rykande pistolen”. Det är ett gott råd om man är ute efter den lilla grupp som ofta håller sig i bakgrunden och vill tjäna pengar och eller söker politisk kontroll. Men det kan knappast förklara varför den stora massan av människor agerar i panik, vilket kommer att göra dem fattigare.
Det finns ett annat möjligt uppslag och det är att följa rädslan. Finns några andra exempel på hur medierna försökt att skrämma oss till ett önskat beteende? Ja!! Medierna agerar ständigt med att jaga uppmärksamhet genom att spela på lyssnarnas oro och rädsla. Klimatet har under de senaste tio-femton åren varit ett återkommande tema laddat med en ständigt närvarande vinkel om jordens snara undergång.
Det blixtrar till i tanken av ett förklaringens ljus.
Panik måste det vara att ge rådet till allätaren människan att sluta äta kött.
Panik måste det var att tvinga äldre människor inom vården att äta vegetariskt.
Men så ser Public Service råd för dagen ut.
Det är samtidigt förslag som skapar rädsla bland de som är måltavlor.
Följ min slutsats.
Varför bekämpas inte covid på ett direkt och verksamt sätt. Det är inte speciellt komplicerat. Det finns ett flertal mediciner att ta i förebyggande syfte. Men det kan kompletteras med något ännu bättre, det är att stärka immunförsvaret med D och C vitamin plus zink och magnesium. Med de terapierna så kommer dödligheten att sjunk i jämförelse med andra influensaår. Följs dessa terapier under kommande år så kommer det att leda till en förhöjd livslängd och därmed en sänkt total dödlighet under några år. Den totala dödligheten följer en järnhård lag och är beroende av genomsnittlig livslängd och befolkningsstorlek. Idag sprids åsikten att det är speciellt fasansfullt att dö i Covid-19, och det är den enda död som räknas. Det är ett utslag av ett slags sofistikerat kollektivt vansinne som drivs av rädsla och panik.
Ja varför bekämpas inte Covid på ett direkt och rakt sätt enligt de metoder som finns?
Svaret är alldeles för enkelt, och detta handlar inte om någon konspiration. Det handlar om ideologi, om falskt medvetande, om felaktiga teorier som förhindrar oss att se verkligheten.
Orsaken är att miljöaktivister i medier och den globala byn “the professinals” har drivit fram en masspsykos av existentiell ångest, en växande sprick mellan politisk övertygelse och det egna livet. De tror att världen skall gå under. Inom en snar framtid är riskerna överhängande för en katastrof. Klimatet kommer löpa amok. Det är bl.a. Greta Thunbergs budskap vars uttalade mål är att driva allmänhet och politiker till panik. Enligt detta synsätt är den enda verksamma åtgärden att drastiskt stänga ner samhället. I sin fasta tro blir dessa aktivister allt mer desperata eftersom människans utsläpp av CO2 hittills bara fortsatt att öka och öka och öka. För att undvika klimatkatastrofen så ser klimataktivisterna bland medier och politiker coronapandemin som ett verktyg att få till den hett eftertraktade “nedväxlingen” av ekonomin. Men det är bråttom. En brutal nedstängning måste till: coranapandemin har blivit deras verktyget, en “räddaren i nöden”. Klimatlarmen var för abstrakta, trots åratal av propaganda lyckades de inte vända befolkningen i en massrörelse.Det teoretiska klimathotet var inte tillräckligt skrämmande.
Med pandemin så spreds rädslan som en löpeld i vårtorrt gräs. Och med rädslan den felande faktorn för att stänga ner samhället. Några egenheter inom den svenska byråkratin gjorde att Sverige förhöll sig avvaktande under den första vågen. Till att börja med ägdes frågan av experter på folkhälsomyndigheten som inte lika enkelt  lät  sig dras med i paniken. Sedan dess har miljöaktivisterna inom medierna och politikerna haft tid att återta initiativet. En viktig orsak till misslyckandet är Sveriges hög dödstal i Covid. Men länder som bara har en bråkdel i offer för Covid drar ändå inga andra  slutsatser än att samhället måste stängas ner. Sveriges höga dödstal berodde inte huvudsakligen på smittspridning utan på en nedrustad vård, med lägst antal vårdplatser i Europa. Men nu har rädslan malts in med dagsnoteringar i smitta och coronadöd som ständigt ställer de skramlande knotorna vid varje ensam stjäl. Och rädslan smittar snabbare än viruset sprider smitta och sjukdom.
Om det nu vore så att klimatångesten hade saklig grund, att Greta Thunberg hade rätt i att avgörandet står inom de närmsta “tio” åren, de magiska tio åren som alltid brukar nämnas i dessa sammanhang, så hade kanske eftervärlden förlåtit dem denna brottsliga verksamhet. Att använda miljö som förevändning att angripa det mänskliga kollektivet har uppmärksammats under årtionden. De som fortfarande knyter an till nationalsocialistiska ideologier har medierna inget problem med att beskriva som ekofascister. Skräcken bland Public Service miljöaktivister är kanske att behöva se Greta Thunberg bära det epitetet. Därför gäller det att stämma i bäcken.  Problemet uppmärksammade jag på detta sätt för några dagar sedan.
Just nu – 17:35 21/12 – skademinimerar P1 kring begreppet Eko-fascism. När ekofascisterna på Sveriges Radio definierar begreppet gäller det att göra det på ett sätt så att man själva inte kan inräknas. Eko-fascister är här helt enkelt miljöintresserade fascister. Men så enkelt är det inte. Enl. Wikipedia: “Politisk hållning som förenar Ekologism med auktoritära politiska förslag och åtgärder för att främja ekologiska eller miljömässig överlevnad[“
Ekofascister är alla som med miljö som argument går till attack mot mänskliga och demokratiska rättigheter. Och det är precis vad miljöaktivisterna med försänkningar i maktapparat och medier just nu gör genom att med Covid-19 som förevändning stänga ner samhället så mycket det bara går. Detta är den eftertraktade omställningen som miljöaktivister länge agerat för. När inte klimatalarmismen räckte som argument har Corona-pandemin tagits till hjälp. Miljöaktivister gör gemensam sak med globalisterna i World Economic Forum och deras Great Reset.
admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *