Hälsa

Testosteron, ledarskapshormonet….

29 nov , 2016  

Att “..män är djur..” kostade en feminist hennes förtroendepost. Åsikten däremot har svingat sig upp till vårt samhälles topp. Ett språkrör för ett parti som borde kunna det här med biologi pekade ut mannen som orsaken till allt ont och alla vår civilisations problem i ett Almedalstal. Varför inte mediechakalerna gjorde drev av det kommer vi nog aldrig att få veta. Så ministern fick en frist på ett par år innan politiken åter placerade ett blindskär i hennes väg. Var det åter manshat som styrde Mp till kontakterna med politiker som nekade handhälsning med kvinnor? Stormen som följde blåste ut henne ur partiledning och regering. Inget av ovanstående understödjer föreställningen om manlig aggressivitet. Men för att få ett svar finns anledning att vända medier och politiker ryggen, och skifta blick mot vetenskapen, vår tids orakel. För att inte skiftet skall bli för omskakande börjar vi med en tvilling i de politiska förvecklingarnas konst, den “vetenskap” som står politiken allra närmast, samhällsvetenskap och humanioran. More…

Politik

“Du kallade mig rasist ditt jävla äckel”

27 nov , 2016  

Rubriken är hämtade från diskussioner på sociala medier. Kommentaren kommer från min egen FB-vägg. Men diskussionen startades på en annans sida, i ett inlägg vars länk pekar på mitt eget blogginlägg, och kommentaren, den är min. Den är inte skriven i affekt, den är mycket medvetet formulerad. De avslutande tre orden är tänkt att balansera innehållet i “rasist”. Det är mitt bidrag för att uppfostra alla “vänster”debattörer som ständigt och jämt manifestera sin godhet genom att smäda andra.  Rasist är nämligen ett kodord för just “ditt jävla äckel“. Eftersom jag varit vänster i hela mitt liv vet jag vilka känslor som fångas under stämpeln rasist. Tanken var alltså att personen bakom “rasist” själv skulle få känna av det sociala förakt som sprids i “rasist”, och vilket känslomässigt övertag det skapar. Kommentaren har en förhistoria. More…

Marxism

Castro: en David för vem?

26 nov , 2016  

Den väpnande kampen är den enda vägen att nå frigörelse, det finns ingen annan väg“, var Fidel Castros bärande politiska tes. Det var hans utgångspunkt inför befrielsekriget från Baptistaregimens USA-stödda plutokrati, och var efter segern en tes gjuten i erfarenhetens kunskapsteoretiska cement. Det är så min generation ser på Castro. Pierre Schorie sätter i en TT-intervju sina ord på epoken Castro: More…

Klyvnades tid,Marxism

Progressivism, en överideologi?

25 nov , 2016  

“…..som ett gnagande känsla i bröstet, att det är något grundläggande fel ett missförstånd med det senaste halvseklets utveckling. När jag hörde dessa lysande sångerskor framföra Lennons text om en värld utan gränser., utan religion, där inget finns att dö eller döda för, utan bara “all the people living for today”, blev det så uppenbart för mig hur denna vänsterrörelse i själva verket matat rakt in i nyliberalism. Ända sedan 1968 och antagligen mycket längre än så.”

Ett kort klipp ur Torbjörn Elenskys OBS-essä. Elenskys är inte ensam om att känna ett obehag inför klyftan mellan 68-vänsterns löften och dess nederlag. 68-rörelsen i all ära men att söka svaret till vår historia i förlorarens brister och egenskaper, hur rätt kan det träffa? Hur skriver nyliberalismen själva sin segerrika historia, spelade den ingen roll? Hur väl fångar en Lennonsentens 68-rörelsen ståndpunkt? Vem känner igen sig? Vad handlar Elenskys gnagande oro och dåligt formulerade fråga om? Fortsättningen är ett försök att omformulera hans essäs grundstötta frågeställningar.  More…

Ekonomi

Ministerns ansvar för ekonomisk kris?

21 nov , 2016  

Är en finanskris oundviklig?
Varningsropen om riskerna för att ekonomi kommer att raseras av en skuld-finanskris blir alltmer frekventa och alarmerande. Orsaken är en långvarig ökning av skulderna på privata fastigheter, som dessutom under den senaste tiden ökat dramatiskt. Kristinehamnsposten gav nyligen siffror på hur det skulle påverka taxeringsvärdena, att de är drivna av spekulation vill inte skattemyndigheter bry sig om, trots oron det skapar. Två år med minusränta, som inte lett till utlovad inflationen känns också svajigt. Villaägaren ser sina hus som vinstmaskin och vill tro att den så skall göra ända in i kaklet. Att detta i grunden är en spekulation där man överlåter till sina barn att ta höga boendekostnader är lätt att blunda för. Dessutom, vilka val har den enskilde som behöver någonstans att bo. Och många har gjort sig en hacka på boendet tidigare, så varför inte…. Det uppenbara är dock att värdestegringar av det här slaget inte fortsätter i evighet. Och det är de som senast dragits in i dansen kring guldkalven som står med svartepetter, den dagen krisen slår till. Men detta system är inte ödesbestämt, inte styrt av naturlagar eller ekonomiska system som är undantaget granskning, politisk reparation och omreglering. More…

Marxism

“Den röde Preussaren” spökar åter

19 nov , 2016  

“Den röde Preussaren” är titeln på en kritiska granskning av Karl Marx. Utgiven 1949 på svenska av den tyske sociologen Leopold Schwartzchild. Titeln har retat upp marxvänner. Sven-Eric Liedman skriver i sitt senaste Marx arbete, att föremålet för biografin minsann inte alls var Preussare utan bördig från Pfalz. Alla som tänker ta sig an “Den röde Preussaren” bör känna till att den innehåller en omfattande notapparat, vars källa var Marx och Engels fullständiga korrespondens utgivet av Marx-Engels-institutet i Moskva. Eftersom Marx föddes i Tier 1818, som införlivades med Preussen efter Napolionkrigen, står sig även detta som argument för titeln. More…

Klyvnades tid

Nätfälld Yttrandefrihet

18 nov , 2016  

En värld i brand

Det är ofta tekniska genombrott som skapar möjligheter för härskande eliter att återta förlorad ekonomiska privilegier eller politisk mark. Så har våra sedlar och mynt skapade av riksbank under demokratisk kontroll ersatts av  elektroniska betalningsströmmar kontrollerade av de privata bankerna, med skuldberg, fastighetsspekulation och ekonomiska kriser som följd. Just nu håller en annan vital del i vår demokrati att lyftas in i den politiska elitens hårkors, yttrandefriheten.  More…

Klyvnades tid,Marxism

Myrdal & Elefanten i FiB.

16 nov , 2016  

I nr elva av FiB/k fortsätter Jan Myrdal diskussionen bortom marxistisk exegetik till att handla om verkligheten. Myrdal förstår att den “antirasistisk” opinion som han själv gött under årtionden har hamnat i en dogmatisk och destruktiv självsvängning. Ett steg bort från den politiska avgrunden tog JM då han kritiserade den av honom själv under 1990-talet framförda slagdängan. “Slå fascisten där du möter honom“. Steget taget om än endast taktiskt, gör en del av “Elefanten i rummet” synlig i vänsterns våldsromantik. Myrdal fortsätter så sökandet efter “elefanten”, det vill säg vår egen brist på förståelse av de politiska problem världen och Sverige står inför.  More…

Politik

Vänsterns respekt för röstsedeln

11 nov , 2016  

Det finns en vänster som respekterar demokratin. I Sverige i form av den breda huvudfåran av folkrörelser. De tusende, som oavlönat tar sin del av ansvaret för den rösträtt som tidigare generationer erövrat, oss att förvalta. Men det finns även en stark tendens av arrogans inför det “demokratiska systemet”, vad “en man en röst” står för. Hur skall man se på dem som demonstrerar mot ett valresultaten efter Trumps seger i Presidentvalet. Vari hämtar denna kollektiva reaktion sin ideologiska kraft? Vad bottnar den känslomässigt i hos de individer som istället för att reflektera över folkets utslag väljer att spotta på det? More…

Klyvnades tid

Efter Valet..

8 nov , 2016  

Just nu går USA:s folk till val, det är många som håller andan, många har formerat sig i för eller emot. En ytterst grov uppdelningen är mellan eliten och folket, som i politisk termer alltmer handlar om kampen mellan globala diktatur och folkens skydd av suveräna nationalstater. En annan formuleras utifrån faran för en militär sammandrabbning mellan USA och Ryssland, där Clintons höga tonläge oroar.   More…