Krig&Fred

Jag är Syrien

18 nov , 2015  

Den politiska exploateringen av terrorattacken i Paris intensifieras i samma takt som de polisiära insatserna mot terroristerna och deras celler fortsätter. För tillfället är det de stora polisinsatserna i StDennies som tar upp rapporteringen. Det gäller jakten på den som nu anses vara hjärnan bakom attacken. Abdelhamid Abaaoud(AA), 28, är en belgare är bosatt i Brysselförorten Molenbeek.

Det intressanta i sammanhanget är att i medias rapportering knyts AA till Syrien på ett eller annat sätt. För några dagar sedan påstods han befinna sig i Syrien där han agerade hjärna och planerare av dådet. Under den senaste dagarna har mediebildarna glidit över till att handla om hans insatser som IS-terrorist i Syrien. Nu får vi veta att samme man befinner sig i en franska stad där jakten på honom antar krigsliknande former.

Medierapporteringen liknar vad som föregick USA:s angrepp på Irak. Det handlar att på alla sätt förmedla en negativ bild av ett tilltänkt offer. Då hade inte Irak något som helst att göra med terrorist-attacken i New York men knöts ändå till kriget mot terrorismen genom att medierna blåste upp CIA-uppgifter om “massförstörelsevapen”. Detta var “information” som vi nu vet var fabricerade för att skapa de rubriker som behövdes att ställa befolkningarna i Väst på krigsfot. Hollywooddramaturgin är lika enkel som effektiv, det gäller att knyta ett ondskans ansikte till det tilltänkta folket som skall bekrigas. I Irak föll lotten på Saddam Hussein, i Syrien heter syndabocken Assad. Genom det mänskliga ansiktet går propagandan direkt på våra känslor och tränger undan de geopolitiska intressen som ligger bakom alla krig. Kriget läggs så för våra fötter utan att vi skall tänka, bara känna.

På samma sätt knyts nu Syrien samman med terroristdådet i Paris. Hela tiden talas det om Syrien, med vilket menas den delen av Syrien som fortfarande är under dess valde presidents kontroll. Terroristerna hur inget med detta Syrien att göra annat än att de har trängt in i landet och utför militära angrepp mot regimen. De befinner sig på områden i Syrien kontrollerat av IS och andra terrorister med det gemensamma målet att bekämpa Syrien. För detta har det fått all slag av hjälp av USA-Nato och dess allierade f.f.a. Turkiet och Saudiarabien.

Syrien har under 4 år redan varit utsatt för denna krigföring som är en del av USA-administrationens “krig mot terrorismen”. Ett krig som startade med samma mediala storm mot de tilltänkta offren för USA:administrationens geopolitiska intressen. Före detta generalen Wesley Clark berättar här hur han tio dagar efter 11 september besöker sin arbetsplats och får tillgång till ett intern material som lägger ut texten om USA:s planer för sin krigföring i Mellanöstern och Nordafrika. Sju länder, däribland Afghanistan, Irak Libyen, Syrien, Sudan och Iran, skall anfallas inom 5 år. Tidstabellen var överoptimistisk och ännu har inte Iran anfallits militär om än under lång tid utsatt för ekonomisk krigföring. För dryga två år gjorde USA ett stort upplagt försök att start ett drönarkrig med avsikt att lägga Damaskus i grus och aska. Planerna mötte ett stor politiskt motstånd och röstades ner i det Engelska parlamentet vilket gjorde att Ryssland med diplomatisk skicklighet kunde omvandla krigsplanerna till en insamling av kemiska massförstörelsevapen från Syrien.

Det är åter Ryssland som sätter pinnar i hjulet för USA:s planer att förstöra och dela upp Syrien, nu genom sin militära hjälp till Syrien. På blott några få månader har de ryska insatserna bombat ut stora delar av IS militära potential. Kriget står nu inför en vändpunkt med Syriens befrielse från dessa terroristgrupper som nära förestående. USA-Natos dubbelspel med IS ställer nu till det ordentligt. Inför gallerierna måste “kriget mot terrorismen” upprätthållas samtidigt som det strategiska målet är att störta Assad-regimen och avlägsna det stora återstående hindret mot att stycka upp Syrien i tre fyra delar. En styckning av Syrien har varit Israels långsiktiga avsikt under årtionden.

Genom det förändrade militära läget i Syrien håller nu USA-Israels planer på att läggas i grus i takt med att IS besegras och jagas ut ur Syrien. Strategin är nu att med terrorattackerna i Paris som förevändning återta det militära initiativet i Syrien. Rädslan för terrorattacker används för att piska fram en krigsaktevism mot den Syrisk regimen. Desperation är vad som kännetecknar detta dubbelspel, som bara är mer av samma slag och av den sort som pågått under namn att vara ett “krig mot terrorism”. I praktiken har USA:s agerande krigat och bombat fram allt större skaror av desperata unga män som sluter sig till islamsk fundamentalism och terrorism.

För att “förtjäna” en eftertraktad plats i Nato agerar nu Sveriges regering som en resonanslåda för de franska krigstrummorna. Stefan Löfven ställer sig i givakt och meddelar att stå redo att hjälpa Frankrike i deras deklarerade “krig”. Samtidigt underlåter regeringen att skydda det egna folket mot liknade terrorattacker som den nyligen genomförda i Paris. Sveket mot Sveriges medborgare är dubbelt, då vi både exponeras och blottställas.

Brotten mot krigsoffren i Mellanöstern kan inte gottgöras men de kan mildras genom att våra hjälpinsatser går till närområdena för de genom krig skapade flyktingströmmarna. Pengar via FN, som nu lider stor brist på medel för insatser i flyktinglägren, hjälper 30-40 fler än insatser i Sverige gör. Skillnaden i politik diskuteras i denna film mellan Julia Kronlid och Maria Ferm.

Offren i Paris kan bara sonas genom att straffa de som är de verkligt skyldiga. Skuld har ett misslyckat krig mot terrorismen, liksom de som på goda grunder kan förmodas ha genomfört angreppen. Syrien får inte bli ett mål för den hämnd som nu medierna gör sig till tolk för, Syrien är den främsta allierade för att återställa en ordning i området som inte göder ytterligare terrorism. Syrien är tillsammans med Ryssland de starkaste krafterna mot IS och dess terrorism. Sveriges stöd måste om det skall vara meningsfullt underställas Syriens krav och önskningar.

Sveriges regering måste också i solidaritet med offren i Paris aktivt skydda sin egen befolkning. Sveriges gränser stängas för att kunna upprätthålla en fungerande gränskontroll. Det finns sannolikt redan terroristceller i Sverige. Att inte under några omständigheter förvärra vår situation, det är vad Sveriges regering borde mobilisera sina resurser för.

Stöd Assads motstånd mot en delning av Syrien
Bekämpa krig, terrorism och folkfördrivningar
För en långsiktigt humanitär flyktingpolitik, stoppa massimmigrationen nu
Med folket för Sverige mot bankherraväldet.


One Response

  1. guld blandare skriver:

    stor samt enastående blogg. Jag tänker faktiskt tacka er, för att erbjuda oss bättre information.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *