Krig&Fred

Invasionen : skammen

7 mar , 2022  

Det är krig i Europa. Vi kan alla bidra för att ta oss ur detta vansinne, det måste rimligen vara vår utgångspunkt trots den förråande förlamning av tanken som breder ut sig, då kriget bearbetar våra sinnen. Putin väljer med sin historia bort den fred som är en förutsättning för vår överlevnad. Samtidigt räds vi krigets konsekvenser.

Den som har historien på sin sida har nyckeln till framtiden. För de flest är nyckeln symbolen för ett tryggt hem och för fred. Som liten pojk gjorde vi om gamla nycklar till våra tennsoldaters kanoner. Potentialen att förstöra är en del av vår mänsklighet, vilken vi alla delar. Men småpojkar kan bara leka och män utrustade till soldater kan inte ensamma föra krig. För att soldaterna skall formeras till ett fungerande krigsmaskineri behöver soldatens folk, hans uppdragsgivare, likt en råtta stängas in i ett hörn. Den kollektiva rädslan måste gripa tag om tarmarna så att stöveltrampet känns som en befrielse. Under åtta år har Rysslands folk tryckts upp i detta hörn och får nu av Putin nyckeln till mobbföråd och krigsmaskineri.
USA har samtidigt under årtionden visat vad vapenmakt kan användas till, att erfarenheterna från dessa äventyr förskräcker har tydligen inte nått fram. Istället har Putin genom krigsövningar i Syrien och på Krim fått blodad tand.
Bilden i Sverige är splittrad kanske främst beroende på att nyhetsförmedlingen inte längre fungerar. Under den stora breda enigheten till Ukrainas försvar, lever tvivlet och hoppet som göds av konspirationernas hjärnspöken. Men de starkaste invändningarna mot ett kraftfullt fördömande av det ryska angreppskriget kommer från de som vädjar till vårt förnuft. Här har SwebbTV genom Stig Berglund och Lars Bern varit framträdande. De borde rimligen förstå följderna av att förutspå Ukrainas snabba och oundvikliga nederlag. Risken är stor att de kommer att uppfattas som ett ställningstagande för Ryssland, och inte de objektiva beskrivningar de försöker få oss att tro. Problemet med deras analys är nämligen att den övervärderar militära rustningar i kvalitet och antal. Den övervärderar  Kinas och Rysslands ekonomiska styrka samtidigt som USA:s och västvärldens ständigt underskattas. Men det riktigt svårsmälta är att de inte uppskattar möjligheterna till motstånd i ett stort land på 46 miljoner. SwebbTV kallar sig nationalistiskt men hamnar ändå i denna skönmålning av en angripande stormakt.
I den senaste videon med Stig Berglund förutsäger han den ukrainska arméns snara undergång, som av Ryssland har delats upp och inringats, och därmed står utan underhåll. Det märkliga är att SB inte nämner något som är till Ukrainas fördel, som det avgörande, att Ryssland inte har tillräckligt med soldater för att kontrollera Ukraina. Därmed har de heller inte resurser för att isolera delar av Ukrainas rörliga stridskrafter. Ukrainas president har förklarat allmän mobilisering och en lång rad länder har klargjort  vad de tänker förse Ukraina med i krigsmaterial. Från USA kommer meddelande om att hundratals Stingermisiler skickats till Ukraina. På nätet kan vi ta del av nivån på ryska förluster:

Det ukrainska försvarets hemsida uppger nu att de ryska förlusterna uppgår till över 11 000 döda, 285 stridsvagnar, 985 stridsfordon och pansarbandvagnar, 109 haubitsar, 50 salvpjäser (raketartilleri), 21 luftförsvarssystem, 60 tankbilar och 447 andra fordon, samt fyra drönare och två båtar.

De närmaste veckorna kommer att vara avgörande för om SwebbTV skall balansera sin bevakning av kriget i Ukraina.
Tyvärr är inte SwebbTV ensam. Här kommer några exempel på hur diskussionerna kan ta sig på Facebook. I gruppen Ukraina mot fascism skrev jag följande:
Putin ger stöd åt Stalins allians med Hitler. Det är ett direkt hot mot de stater som krossades då Stalin och Hitler delade upp Östeuropa. Putin har förbjudit Memorial som verkar för att minnas Stalins förföljelser av alla folk han kom åt. Detta visar tydligt var vi har Putin, han är ingen nationalist han är en imperialist. Som vi vet gäller det även USA som de senaste tre årtiondena varit ledande i att starta krig. Krig som även Sverige ställt upp på.
Vi måste återgå till en politisk plattform där vi inte låter oss underordnas deras geopolitiska strategier. Det ukrainska folkets reaktion på Rysslands invasion har öppnat upp för det. Genom mobiliseringen av Ukrainas folk har folken i allmänhet och de små staternas folk i synnerhet fått chansen att blanda sig i utvecklingen. Detta måste stödjas något annat val finns inte, och det viktigaste stödet är genom att bistå dem med pansar brytande vapen.
Men för att inte detta skall provocera Sovjet att använda kärnvapen så måste eftergifter göras som visar att syftet inte är att angripa och förstöra Ryssland. En sådan eftergift vore att erkänna Krim som en del av Ryssland. Faran för en eskalering till användande av kärnvapen är annars påtaglig. Inte minst eftersom Kina kan se sig som vinnare på en sådan utveckling.
Gruppens 900 medlemmar är privat och trots gruppens ämne inaktiv. Svaren Tyder på att de stöder Ryssland trots rubriken.
Svar ett:
Stalin besegrade Hitler och befriade folket i koncentrationsläger.
Svar två.
Haha vad är detta för fyllesvammel?
Mitt försök till diskussion avslutas med följande för vilket kommentaren får några gilla.
Kan inte admins bara plocka bort Natotrollet från gruppen?
Om vilken slags fred som skall följa på kriget finns olika åsikter, här är det den ryska sorten som gäller. På min Facebooksida så finns en mer genomtänkt kommentar till min text.
Jag tycker det är fel att se på den här konflikten som ett krig mellan Ryssland och Ukraina. Då förstår man inte den större bilden. Det är ett krig mellan USA (och i förlängningen NATO) och Ryssland där Ukraina används som en proxy åt de förra. Vad Ryssland vill är att bryta upp den unipolära globalistiska världsordninge vilket är bra för alla suvärana stater, stora som små, med undantag för USA förstås.

Mitt svar

Fram till det ryska angreppet fanns det ett visst utrymme för den ståndpunkten. Själv har jag kritiserat USA för dess krig mot terrorismen sedan det startade. Men nu är det Ryssland som är angripare, och det är inte USA dom krigar mot utan det är Ukraina och det kan du inte erkänna på grund av ideologiska skygglappar. Mot den rysk-kinesiska totalitära statskapitalismen står den västerländska civilisationen, en tvåtusenårig kristen kulturen som skapat ett samhälle med ett oöverträffat utrymme för unika människors behov av frihet.
De som i årtionden angripit USA för sina krig och inför det pågående ryska angreppet på Ukraina stöder Ryssland begår ett stort misstag.
Den svenska vänstern har ända sedan 1968 varit mycket tydliga med att ta avstånd från USA:s krig och imperialistiska ambitioner. Vilken utmärkt plattform är inte det för att med tyngd sätta ner foten mot den ryska invasionen av Ukraina. När den nu uteblir bland stora delar av vänstern så blir det också uppenbart att kritiken av USA inte varit principiellt grundat i kritik av imperialism för nationell självständighet, utan ett politiskt ställningstagande mot den västerländska civilisationen. Utan ett tydligt ställningstagande mot Rysslands invasion av Ukraina vandrar vi in i skammens mentala landskap.
admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *