Åsiktspolisen

Anmälan till Granskningsnämnden

14 mar , 2021  

Anmälan till Granskningsnämnden.

Anmälan gäller den tredje delen av Dokument inifrån Vaccinkrigarna som sändes den 16 dec i SVT1 kl 20.00
Från
Evert Larsson
Ölme Västkärr 4 681 9 Kristinehamn.
admin@klyvnadenstid.se

Motivering:

Efter att ha tagit del av SVT dokumentären Vaccinkrigarna, är min omedelbara reaktion: SVT agerar åsiktspolis. De tre avsnitten visar på Public Service  metoder för att kontrollera och tysta åsikter de inte gillar. Att ifrågasätta vaccinationer är att beträda förbjuden mark coronaåret 2020. SVT står inte ut med en fri diskussion och granskande journalistik, de saknar det intellektuella modet att hantera den. Deras politiska aktivism har bidragit till ett tillstånd av panik, resulterande i nedstängningar som påstås endast kan hävas genom att så många vaccinnålar som möjligt hittar vägen till befolkningens blodbanor. Det är metoder i propaganda och manipulation som känns igen från totalitära förhållanden, men som inte har med journalistik i ett demokratiskt samhälle med fri åsiktsbildning att göra.

Med tanke på Public Services höga anspråk på vetenskaplighet hade jag förväntat sakliga svar för att möta frågorna från föräldrar till vaccinerade barn. Istället för en saklig diskussion riggar SVT en offentlig skampåle på frågor som inte ens har med vaccinering att göra. Vaccinkrigarna är ett rent övergrepp av SVT genom att de finansierat denna dokumentär och nu ser till att den får masspridning.

De två första avsnitten beskrev ett problem utifrån två skilda perspektiv, anhängare och motståndare till vaccinationer. Innan jag tagit del av den sista delen tyckte jag Vaccinkrigarna var acceptabel. Nu misstänker jag istället att dessa inledande två timmar används för att framställa Linda Karlström så försåtligt ofördelaktigt som möjligt, i ett ljud och bildspråk vars psykologi är alltför sofistikerad för mig att förstå. Det handlar om manipulation av känslor. På de två första timmarna hade de två perspektiven kunnat göras mycket tydligare. Att det inte görs blir begripligt i och med den tredje delen, där ett regelrätt karaktärsmord på Linda Karlström genomförs. Syftet med dokumentären är inte att hjälpa småbarnsföräldrar att göra det svåra valet, vaccin eller ej. Syftet är att svartmåla vaccinmotståndet för att få en maximal uppslutning till stöd för vaccination.

För att lyckas med att misskreditera vaccinationsmotståndet har propagandisterna bakom filmen valt att inte hålla sig till sak. Man har försåtligt lockat in Linda i att börja fundera på och föra förtroliga samtal om förintelsen trots att det är en fråga som Linda Karlström till dess saknat intresse för. Det är så hon beskriver det övergrepp hon utsatts för.  Det är svårt att tänka sig något mer försåtligt än att locka någon att uttala sig om förintelsen och sedan använda det för att karaktärsmörda en politisk fiende. Frågan om förintelsen är tabu, den som uttalar minsta kritik och har politiska fiender riskerar att förr eller senare hängas ut som en moraliskt förkastlig person. I en del länder kan man till och med dömas till långa fängelsestraff. Att hängas ut av medierna – göras till en icke önskvärd, en fredlös – är för många ett hårdare straff än fängelse. Journalister som påstår sig verka i yttrandefrihetens och demokratins namn sysslar inte med sådana trix. Och de som gör det borde förses med giftstämpeln: demokratidödare.

Jag har full förståelse för de som väljer att inte uttala sig om förintelsen. Det gjorde heller inte LK, hon lurades till det i ett privat sammanhang. Jag väljer här att med ett par exempel bidra till att avdramatisera diskussionerna kring förintelsen, så att den blir som andra viktig frågor man önskar föra allvarliga samtal i.  Det finns historiker som lyckats med att tillföra nya fakta till historien om förintelsen utan att stämplas som förintelseförnekare. Timothy Snider gör det i sin bok Den Svart jorden. Det finns andra som tillfört nya fakta till berättelsen om förintelsen men fått betala med att stämplas som förintelseförnekare. Dit hör Paul Rassinier(PR) en fransk politiker på vänsterkanten som deltog i motståndet mot Hitlers ockupation av Frankrike och kastades in i koncentrationslägret Buchenwald. Efter kriget så nådde rykten om att Buchenwald var ett förintelseläger med gaskammare och ugnar allmän trovärdighet. PR visste att det inte var sant och skrev en bok. Idag är det inte längre någon strid i frågan om Buchenwald var ett förintelseläger. Att omöjliggöra diskussioner i en så viktig fråga som förintelsen är inte bara ohederligt, det är farligt. Det förser personer med onda syften möjligheter att karaktärsmörda sina politiska fiender. När journalister använder beteckning förnekare, så är inte syftet att sprida ljus, kunskaper och ökad förståelse, det är för att tysta och sänka frågor i mörker. Åsiktspoliser har försetts med ett dödligt vapen.

För den vakna observatören av Vaccinkrigarna så finns information om konfliktens grundläggande problematik. Istället för att lyfta och utveckla den diskussionen så angrips antivaccinrörelsens sätt att arbeta. Vaccinmotståndarnas strategi att lyfta fram de drabbade föräldrarnas berättelser beskrivs som ohederligt och manipulativt. 33 minuter in i den andra delen  får vi möta Polly Tommey  som genom filmerna Vaxxed är en av den amerikanska antivaccinrörelsens stora stjärnor. Hon beskriver strategin och hur framgångsrik den är. Föräldrar som förlorat sitt barn eller har ett barn som drabbats av autism skriver sina namn på rörelsens buss. Den är fullklottrad. Rörelsens ryggrad är att ge de hundratusentals drabbade av vad de ser som vaccinets biverkningar en plats, en tröst och en röst. För att vårda denna rörelses materiella kärna och hjärta, gäller det att vara konsekvent vilket Polly tydligt visar i den tredje filmen. 56 minuter in i filmen ställer en man i publiken en fråga om att de som drabbas ändå är ett litet fåtal i förhållande till den stora mängd barn som föds varje år. Polly reagerar blixtsnabbt och avfärdar frågan med att: Man fattar. Eller så fattar man inte. Sådana frågor gör mig jätteförbannad.  Sedan lämnar hon scenen. Det ges inget utrymme för att för öppen ridå bryta rörelsens ryggrad genom komplicerade diskussioner om diffusa orsaker, där många variabler påverkar. Genom att Polly själv drabbats förstår hon värdet av att denna rörelse lyfter en fråga som läkemedelsindustri och sjukvård istället för att lyft för att lösa, faktiskt undanhåller allmänheten. Vaccinkrigarna har genom sitt sätt att beskriva antivaccinförespråkarna, tagit ställning. De är därmed en part i striden och som sådan faller deras anklagelser om ohederlighet som gnälligt jäv. Vaccinkrigarna är ingen dokumentär av seriösa journalister, det är en propagandarulle producerad av politiska aktivister som säkert tror på vad de gör. Det är tro och känslor som främst genom unga kvinnliga journalister förstärkt obalansen och partiskheten inom Public Service de senaste årtiondena. Anna Nordbeck och Malin Olofsson saknar egen kunskap. Att så är fallet är också deras Vaccinkrigarna ett ytterligt skarpt bevis för. Under dessa tre timmar så är det endast i några korta meningar som vaccinförespråkarna och dess kritiker får utveckla sina ståndpunkter i sak. Istället för som i den Norska serien Hjernevask som gör just detta ägnar sig SVT:s journalister åt en känslostyrd personfixerad gestaltningskonst som skall befria den stora massan från det intellektuella arbetet, att försöka förstå och ta ställning. Det är en effektiv form av hjärntvätt vars syfte främst är att bryta motståndet och tveksamheterna inför den pågående massvaccineringen mot Covid19.

Att Public Service inte förstår beror på att här finns den politiska aktivismens journalistiska centrum. Och har man skit i näsan så känner man inte lukten. SVT/SR har under årtionden agerat som åsiktspoliser. Det kännetecknas av att icke önskade åsikter tilldelas stämplar, som rasism, främlingsfientlighet, populism, högerextremism, nationalism osv.  Här saknas genomgående nedsättande epitet på de politiska vännerna till vänster och i miljörörelsen. Har den manshatande feminismen någonsin hanterats med annat än respekt och beröm? Så fort vänstern i rörelser som Black Lives Matter, plundrar och bränner så, beskrivs det som fredliga demonstrationer. När miljöaktivister angriper demokratin talas det aldrig om ekofascism.  Stämplarna Konspirationsteori/konspirationsteoretiker har blivit allt vanligare för att vägleda lyssnare till att förstå vilka åsikter som är dom rätta. Vaccinkrigarnas del 3 angriper Linda Karlström också för att vara konspirationsteoretiker. Hos Public Service finns inga som helst ambitioner att reda ut vad i sak som ligger till grund för de konspirationsteorier som flödar allt ymnigare på sociala medier. Att de själva genom sin känslostyrda och osakliga journalistik bidrar till detta verkar de sakna kunskaper, vidare perspektiv och fantasi att förstå. Orsaken är inte minst att frågan om  massvaccinationen av Covid19 blivit en maktfråga av historiska dimensioner. Från två håll hävdas att mänskligheten står inför problem som på sikt sätter dess existens på spel. I denna politiska och vetenskapliga konflikt tillåts ingen tveksamhet vad gäller vaccinernas effektivitet och säkerhet. Att angripa “vaccinationsmotståndare” är kanske en medveten krigslist från Public Service. Man angriper önskemotståndare som man tror sig enkelt kunna avfärda men klarar inte ens det utan ovan beskrivna demagogiska knep. Men var i Public Service bevakning av den pågående massvaccinationen finns plats för alla de inom vaccinindustrin och akademier som rest allvarlig kritik mot massvaccinationen som varande ett gigantiskt experiment med en på människor oprövad, mRNA-teknologi. Forskarna och informationen finns, är sökbara: Dolores Cahill, Larry Polevsky, Wolfgang Wodarg, Knut Wittkowski, Judy Mikovits, Karina Reiss, Geert Vanden Bossche,  World Freedom allianse. Public Service tar på sig ett enormt ansvar som de saknar kompetens för då de väljer bort alla kritiska röster från vaccinationsindustri och forskarvärlden. Det som är deras yrkesområde att genom opartiskhet och balans bidra till fri åsiktsbildning sviker de däremot systematiskt.

Det är mycket sällan en sakfråga kan mäta sig med yttrandefriheten i betydelse. Eftersom den pågående vaccinationen mot Corona är just en sådan fråga, ställer den stora krav på medierna i att förvalta yttrandefriheten genom en saklig och opartisk journalistik. Det finns därför anledning för Granskningsnämnden att inte bara fälla Vaccinkrigarna enlighet med sitt uppdrag. SVT måste dessutom skyndsamt reparera skadan genom att ge utrymme åt de starka vetenskapliga invändningar som bl.a reses av Geert Vanden Bosschevivel, en ledande personlighet inom vaccinindustrin. Geert Vanden Bossche kräver ett omedelbart stopp för vaccineringen i en inlaga som nu skyndsamt måste ges spridning. Geert Vanden Bossche är väl medveten om att han genom detta initiativ sätter hela sin person och sitt anseende på spel. Det gör även Public Service genom att inte sprida denna viktiga partsinlaga av en sakkunnig inom vaccinationsindustrin.

Evert Larsson

 

 


One Response

  1. Patrik Holmqvist skriver:

    Bra artikel. Den nakna sanningen är dock att smittsamma virus inklusive Sars-Cov-2 aldrig kunnat påvisas vetenskapligt https://steemit.com/health/@johnblaid/research-summary-and-debunk-regarding-the-existence-of-sars-cov-2-and-covid-19

    Vilket i sin tur innebär att vaccinet bara kan vara ett gift. Men man kommer förmodligen framöver säga att det lett till att ny farligare virus skapats från mutationer. Lögner, på lögner.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.