Politik

Politiken efter Coronan.

10 maj , 2020  

Coronapandemin har ställt till med en oerhörd politiska oreda. Det politiska landskapet har ockuperats av ett hot vars orsaker vi är osäkra på och därför inte kan möta. I en intervju så diskuterar Erik Berglund och Micke Willgert frågan i Swebbtv. Vi kan börja med det väldigt uppenbara. Regeringen har bytt EU-flaggorna till Sveriges blågula fana och det socialdemokratiska partiet har tjurrusat i opinionsmätningarna medan Sverigedemokraterna  tryckts ner under 20%-strecket. Vad skall vi dra för slutsatser för framtiden? Micke Willgert ifrågasätter om invandringsfrågan kommer att återta sin första plats inom politiken. Tanken är att regeringspartierna nu har övergivit invandringsfrågan. De kommer inte att ta upp propagandan för fortsatt massinvandring och därmed kommer frågan att inte spela samma roll i det politiska  och mediala spelet. 16 minuter in i länken ovan.

Erik: Vad blir nästa steg för Swebbtv om kartan ritas om så dramatiskt som du ändå spår?

Micke:Det som är orsaken till att vi hamnat i den här situationen i Sverige, det är att våra medier är helt opålitliga. Dom har fullständigt övergivit sitt uppdrag. Att granska makthavarna, att företräda tittarna, lyssnarna. Istället går de helt i ledband till våra makthavare, men också från internationella finansintressen. Då är ju lite frågan om det där kommer att ändras. Kommer våra medier helt plötsligt bli ärliga. Det vore ju det allra bästa egentligen, men jag kanske inte är så optimistisk om det. Jag tror att det kommer att ske en tillnyktring det tror jag verkligen. Det är många i våra publika medier som mår dåligt faktiskt. Inte bara för att dom är rädda för att bli av med jobbet, för det är ju det att folk överger ju medierna. Men också det att de varit med och ljugit så mycket, och undanhållit så mycket.

Erik: Kan det vara så att om socialdemokraterna och medierna nyktrar till och det blir en förändring till det bättre i politiken och journalistiken. Vill man ha den typen av journalister och makthavare som har ljugit så mycket. Det är väl en fråga som kan bli relevant, en moralisk granskning blir näst käpphäst. Diskuterade det där med en person idag som sa att: Även om det blir en ekonomisk kris så kan moral komma att bli den nya valutan i vårt samhälle. Att vi kan gå i en sådan riktning. Har du ljugit och skott dig på det allmännas bekostnad? Kan du se en sådan utveckling?

Micke: Du pekar på något här. Och dom som haft vårt förtroende att leda Sverige har svikit. Helt skulle jag vilja säga. Det som borde hända nu är att de ställs till svars, och att dom blir avsatt. Och att dom ersätts med personer som klarar uppgiften. För det är förmodligen så att vår ekonomiska utveckling kommer att bli, och jag är pessimistisk. Det vi står inför kommer att ställa så stora krav på dom som styr vårt land. en annan sak är att initiativet måste återlämnas till medborgarna. Det är inte rimligt att vi skall betala så mycket pengar in till det offentliga som misshushållar så fruktansvärt med våra tillgångar. Om det jag säger stämmer, vad blir då nästa uppgift? Då handlar det om att se till att dom som är ansvariga ställs till svars, och att vi får in nya politiska krafter. Och då måste de som idag har ansvaret fortsätta att avslöjas.  Med tanke på hur fullständigt man har misslyckats så är det inte rimligt att ge ett fortsatt förtroende för samma människor.

Jag ställer mig mycket frågande till att själva maktfrågan skulle kunna bli en profilfråga för en alternativrörelse. Vilka personer skulle ställa upp mot de partiers ledare som styrt landet i hundra år? Inte minst för en oprövad rörelse kommer maktfrågan som en följd av väljarnas stöd för ett politiskt fotarbete, en uthållighet som tilltalat dem. För att det skall gå hela vägen krävs dessutom erfaret folk med förankring över hela landet förenade i stabila organisationer.

Har vi inte redan ett system för att kräva ut det politiska ansvaret. Är Swebbtv oense med den parlamentariska demokratin på samma sätt som den yttersta vänstern och önskar en radikal förändring av vår konstitution. Micke Willgert reser ett förslag som pekar i den riktningen. Det är riktigt att det är partiapparaterna som nu har makten på bekostnad av de valda som motas med partipiskan mot systemets ymniga näringsflöden,  där apparaternas folk gjorts oberoende av väljarnas förtroende och tillit. Detta är intressanta frågor, men de kräver förberedelser, tid och troligtvis ett paradigmskifte för att lösas.

Det känns som att maktfrågan valts för att Coranapandemin skapat ett nytt politiskt läge som lett till politisk förvirring i alla läger. Regeringspartierna har klarat sig bäst tack vare att de kunnat gömma sig  bakom myndigheterna, som valt ett mindre extremt alternativ att bekämpa Coronapandemin på. Vi vet inte hur länge detta undantagstillstånd kommer att fortsätta eftersom vi inte ens känner till vad det är för slags virus vi har att göra med. Buden är många. Från att viruset och Covid-19 hänger samman och har en dödlighet på 10-20 ggr en normal influensa, till att “Coronavisuset” är ett gammalt virus skapat i laboratorier, med en mycket lägre dödlighet än en ordinär influensa.

Hur en politiska rörelse skall agera i detta kaos av, desinformation, rykten, information och teorier är inte enkelt, men likafullt ett måste. Inledningsvis började SD att kritisera regeringen för att inte göra som alla andra länder. Under de senaste veckorna har de valt att vara tysta. Samtliga politiska partier ligger lågt, de inser att frågan är minerad med uppenbara risker till oöverskådliga politiska kostnader. Den skada på ekonomi och samhällsliv som politikernas karantän av fullt friska leder till kan bli långt allvarligare än den skada Covid-19 kan orsaka. Inom några veckor kommer frågan om att öppna upp ekonomi och samhälle därför att ställas allt tydligare och politikerna måste svara på den.

Striden för att bryta karantänen och öppna upp samhället har redan börjat. För att politikerna skall orka stå mot rädslan  behöver missförstånd och frågetecken kring pandemi och virus rätas ut.

För trettiofem-förti år sedan drabbades världen av en AIDS-pandemin orsakat av hiv-viruset.  Då utlovades också ett vaccin. Ett löfte som än idag inte infriats. Orsaken är att vi har att gör med ett RNA-virus som på grund av osäker kopiering hela tiden förändrar sin genetiska kod. Eftersom dagens pandemi orsakas av samma slags RNA-virus så är löftena om ett vaccin ytterst osäkra.  Då återstår två andra möjligheter. Att använda antivirala mediciner och att stärka kroppens egen motståndskraft mot sjukdomar. Det är främst en förbättrad hälsa genom bättre kost som under den första halvan av 1900-talet lett till minskad dödlighet och ökad livslängd. Tyvärr har denna utveckling brutits genom att matproduktion inriktats på kvantitet istället för kvalitet och på att alltmer av vår mat är processad av industri och försedd med en mängd kemiska tillsatser. Maten består i allt högre grad av  näringsmässigt “tomma kalorier” vilket leder till övervikt och den metabola pandemi om kräver långt fler offer än den Coronapandemi som försatt världen i ett politiskt kramptillstånd.

För att minska all slags sjuklighet, idag främst Coronapandemin, är alternativet att stärka hälsa och främst kroppens immunförsvar. Just nu handlar det främst om att se till att alla kommer ut i solen mitt på dagen så att D-vitaminen kan produceras i deras hud. För sjuka så ökar behovet av C-vitamin dramatiskt vilket gör att extra tillskott har stor betydelse för kroppens motståndskraft. Eftersom e sjukvården idag inte vågar hantera vitaminer så hänger det på varje medborgare att pressa fram en förändring.

I Swebbtvs senaste intervju med Lars Bern tas detta upp på ett föredömligt sätt. Mer av det. Så länge som Coronapandemin tillåts härja så måste detta bli alternativrörelsen viktigaste fråga. Det finns inget viktigare för varje individ än en god hälsa. Läkemedelsindustrin har etablerat sig som en stor bromskloss för en sådan utveckling.

Kommer det att fortsätta ytterligare ett år så finns en risk att det mesta av det förtroende som skapats i motståndet mot massinvandring, klimatfrågan, feminism kommer att gå förlorat.

Det är hög tid att de krafter som står i skarp konflikt med den förda politiken börjar diskutera hur vi skall ta oss fram i det politiska landskap som Coronapandemin skapat. Det råder stor förvirring och oenighet i allt från vad denna “pandemi” är till hur den skall bekämpas.  En del kallar den plandemi för att den i likhet med klimatfrågan är verktyg för att genomföra globalisternas världsordning. Lars Bern tar den på största allvar och anser att den är tio gånger farligare än en vanlig influensa. I länkade intervju ovan så mildrar han sin kritik, men hävdar att Sveriges höga dödstal kan vara följden av vår mindre restriktiva karantän gentemot Coronapandemin. Jag har svårt att få denna ståndpunkt att gå ihop med LArs Berns kritik av sjukvården. Är det inte istället här som orsaken finns till Sveriges höga dödstal. Detta har jag utvecklat i en tidigare artikel.

I samtalet mellan Erik och Micke kommer detta alternativ upp.

Erik: Som ett nytt uppdrag för Swebbtv,  att kartlägga hur läkemedelsföretagen profiterar på coronanrädsla eller ångest, eller vad man nu vill kalla det?

Micke: Vi har ju haft med vissa hälsofrågor kopplat till just det, där man kan säga att på samma sätt har man agerat mycket bedrägligt då det gäller vissa läkemedel. Det kommer säkert fortfarande att vara en viktig diskussion kring det. Men jag tror inte det kommer att vara någon annan fråga som kommer att vara lika tydlig som klimatfrågan och migrationsfrågan har varit. Nu går vi händelserna i förväg och det kanske inte alls blir som jag säger. Vi kanske är tillbaka om en månad, och vi igen har partier som vurmar för massmigration och klimatfrågan, så kan det ju vara. Då kommer det att vara viktigt att avslöja. Men jag tror att vi måste se till att få ett annat ledarskap i Sverige. Det tror jag är den absolut viktigaste frågan.

Jag vill bara påminna om att sätta regeringsfrågan i förgrunden inte löser frågan om vilka politiska frågor skall engagera massorna till att vilja byta regering.

admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson

 

 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *