Hälsa

Coronadöden

4 maj , 2020  

En het fråga är de höga dödstalen för Covid-19 i Sverige. De som av ideologi eller personlighet ser allt främmande som ett hot tar siffrorna som ett bevis på att en hårdare karantän behövs. Vi andra är tvingade att tränga djupare in i materien för att förstå vad som nu händer. Det behöver däremot inte Jan Guillou som tvärsäkert påstår att “det är vänstern som har rätt” för allt beror ju på vinstintresset i den privatiserade äldrevården. Eftersom den privata vården endast är en dela av äldrevården kan vänstern inte ha rätt i sin analys. Vi måste naturligtvis utgå från de siffror som finns även om de inte pålitliga och justerade för överdrifter och utelämnande. De är vad som finns helt enkelt, och en tillförlitlig bild av “Coronapandemins” härjningar kan vi få först i efterhand, när virusdammet lagt sig och kolumnerna av siffror justerats så att de kan användas till jämförande studier.

Då kommer vi också att veta vad de rekordsnabbt framtagna testerna egentligen mäter. Här är länken till min källa som visar antalet döda per miljon invånare den 3 maj 2020.

Belgium 677
Andorra 569
Spain 540
Italy 478
UK 419
France 381
Netherlands 295
Sweden 265
Ireland 264
USA 207
Switzerland 204
Portugal 102
Canada 98
Ecuador 89
Denmark 84
Germany 82
Iran 74
Austria 66
Slovenia 46
Panama 46
Finland 42
Romania 41
Estonia 41
Turkey 40
North Macedonia 40
Norway 39Peru 39
Hungary 35
Brazil 33
Iceland 29
World 31,8
Den givna jämförelsen är naturligtvis mellan de nordiska länderna och här sticker verkligen Sverige ut.
Sverige 227
Danmark 84
Finland 42
Norge 39
Island 29
Vad finns mer för förklaringar till Sveriges relativ sett höga dödstal? En inventering: jag börjar med mina egna sponatan reflektioner innan jag börjar söka av nätet.
1) Sveriges stora invandring från MENA-länder som på grund av kulturell klädsel och mörkare hud har nedsatt förmåga att bilda D-vitamin.
2) Sveriges relativ sett lägre antal vårdplatser.  Kvarhängande underfinansiering av vården sedan 90-talskrisen. Brist på personal, delvis orsakad av socialdemokratins ideologiska motstånd mot hierarkier och vårdbiträden.
3) Covid-19 patienter tillhörande riskgruppen 70+, behandlas enligt instruktionerna för palliativ vård, vård i livets slutskede, vilket betyder att endast smärtstillande lindring ges. Som exempel, febernedsättande, smärtstillande och ångestdämpande. Gamla lämnas att dö hemma.
4) Ett större och starkare ideologiskt motstånd mot att stärka patienternas immunförsvaret med kroppsegna vitaminer, hormoner, enzymer och näringstillskott. Den undermåliga maten som serveras i svensk sjukvård.
5) Den stora förskrivningen av läkemedel till främst åldringar.  Cecilia Lenanders undersökning  av 1700 patienter visar toppen av ett stort vårdproblem.

6) Följande brev utställt till FHM sprids i sociala medier

Hej.
Jag läser varje dag att bl a Folkhälsomyndigheten undrar hur Covid-19 fått en så stor spridning på landets äldreboenden.
Det kan jag tala om för er. Jag har själv en anhörig på Berga äldreboende i Solna och har varit där innan Coronapandemin blev känd här.
Personalen gör nog så gott det går men majoriteten av de som arbetar med våra äldre i dag, kommer från utanförskapsområdena, där Coronan haft stor spridning.
Coronan har kommit in med personalen. Många har bristande kunskaper i svenska och inga kunskaper om hur man hanterar smittbegränsning.
Vår regering har gjort om vården av våra äldre till “enkla jobb”, snabbspår och integrationsobjekt. Detta har kostat många av våra äldres liv.
Genom visselblåsare på bland annat Nya Karolinska har framkommit att majoriteten av dem som fått IVA-behandling för Covid-19 är människor från utomeuropeiska kulturer.
Detta har medfört att många av våra äldre nekats vård då inte resurserna har räckt till. Man har varit tvungen att selektera.
På äldreboendena finns i de flesta fall inte syrgas att tillgå och när de äldre får panik vid andningssvårigheter har man valt att ge dem lugnande analgetica som söver ner dem för gott. Det är ren avlivning.
Sverige är inte disponerat för den explosiva av befolkningsökning som pågår konstant sedan 2010-2011. Detta medför att man vid en sådan här kris får selektera vem som skall få leva och vilken som skall dö. Lotten för det sistnämnda har fallit på våra äldre i samhället.
Vi är oerhört många som med fasa ser utvecklingen och resultatet av en helt galen politik. Som nu kostar våra egna medborgares liv. Det är en bisarr och fruktansvärd situation att veta när vi svenskar blir äldre inte kommer att kunna få någon vård för det finns andra som prioriteras.
Det är katastrof och jag vet ett flertal läkare som inte är bekväma med selekteringen.
Ytterst ansvariga för alla våra dödsfall hos den äldre befolkningen faller på regeringen.
Med facit i hand och löfte om att Coronan är här för att stanna så har vi hamnat i ett skräckvälde. Hur har ni tänkt att åtgärda detta? För svenska folket kommer inte att acceptera denna “plan”.
Hälsningar
När detta ämne aktualiserades genom Somaliernas stora andel av sjuka och avlidna tystades diskussionen ner av kränkta unga somalier med försänkningar inom medier och vänster.
Vad ger då en sökning på nätet för uppslag:
Expressen redovisar att Sverige har fler registrerade som offer för Covid-19 – 1160st – än vad som är överdödlighet – 1100st  – för perioden 9 mars – 12 april. För Frankrike registrerades 10 500 fler dödsfall än normalt, och 8 059 fall av covid-19, för perioden 9 mars till 5 april.
Anders Tegnell anser  att: ingen kan mäta så exakt som Sverige. Detta gör att situationen i Sverige kan verka värre än vad den är jämfört med andra länder.
Många träffar handlar om den svenska noggrannheten då det gäller att fånga in döda i Covod-19.
Jan Malmberg påpekar att Finlands rapportering är helt missvisande eftersom de inte redovisat fall från sina äldreboende fram till den 24 april.
Vad vi tillåter oss i öppenhet beror i hög grad av hur farlig vi uppfattar att Coronapandemin är. Redan under februari gav oss Dimond Princess, kryssningsfartyget som försattes i karantän ett storskaligt  experiment. Enligt tester utförda den 20 februari på båtens samtlig 3711 ombord så hade 634 individer eller 17% infekterats. Av dom hade 328 inga symptom då diagnosen ställdes. Andelen avlidna av infekterade var 0,91%  och andelen av de med symptom var 1,9%. Andelen avlidna av 70 år och äldre var 7,3 %. Inget kan sägas om hur stor andel som smittas av viruset eftersom passagerarna hölls i karantän. Men inte ens här på denna slutna enhet lyckades karantänen.
Sverige står nu inför ett avgörande val vad gäller kampen mot Covid-19. Vi har två alternativ, båda med målet att minska dödsoffren. Den ena kritiserar Folkhälsomyndigheten för att inte vara tillräckligt hårda, strategin är att helt stoppa Coronaviruset. Att använda karantän för att stoppa smittspridning är väl beprövat då det handlar om att isolera smittan och de som sprider den. Det som nu sker är något helt nytt och oprövat: att stoppa smittspridningen genom att sätta alla i karantän. Att välja ett virus som sprids  genom beröring och aerosoler och är extra smittsamt gör strategin svårgenomförbar. För att täcka upp för denna osäkerhet knyter dess förespråkare sina förhoppningar till att ett vaccin skall ha framställts helst redan under 2020. Medierna talar gärna om vaccin och bidrar på så vis till att knyta förhoppningar till att ett vaccin skall bli det verktyg som bryter ryggen på smittspridningen. Förhoppningarna om ett fungerande vaccin bygger på fromma förhoppningar. HIV-virusets historia visar på de stora svårigheterna. Det finns ännu inget vaccin mot AIDS. De virus som orsakar Covid-19 och AIDS har stora likheter, de är båda RNA-virus.  Enligt Wikipedia:
RNA viruses generally have very high mutation rates compared to DNA viruses, because viral RNA polymerases lack the proofreading ability of DNA polymerases. This is one reason why it is difficult to make effective vaccines to prevent diseases caused by RNA viruses—diversity is their strength. Retroviruses also have a high mutation rate even though their DNA intermediate integrates into the host genome (and is thus subject to host DNA proofreading once integrated), because errors during reverse transcription are embedded into both strands of DNA before integration.
Coronavirus har varit kända och studerade under en lång tid och är ett av de virus som är orsak till våra återkommande förkylningar. Den nya variant av Corona – sars-cov-2 –  som enligt hittills gjorda analyser är orsak till den pågående pandemin kommer vi troligen att tvingas leva med. Strategin att stoppa smittspridning vilar inte på vetenskaplig och saklig grund.
Det andra alternativet består i att förändra vården av de som drabbats av  Covid-19 så att betydligt färre dör. Denna strategi förespråkar att ekonomi och samhälle återgår till det normala. Bekämpandet av smittspridning inriktas på att testa, smittspåra och isolera de som bär på ett aktivt virus, samt att skydda riskgrupper. En central del i denna strategi är att stärka människans immunförsvar. Vilket bl.a. förutsätter att man börjar mäta nivårerna av Vitaminer och hormoner i de som drabbats  av Covid-19. Det gäller främst C-D-vitamin vilket inte görs idag. Ändå påstår ansvariga inom vården att vi får i oss tillräckligt med C-D-Vitamin, “då vi äter en varierad” kost. Detta mantra är helt oansvarigt eftersom de inte vet hur det ligger till med den saken.
D-vitamins roll för vårt immunförsvar är välkänd. Att rekommendera att riskgrupper skall isolera sig i sina lägenheter, är farligt, tragiskt för att inte säga brottsligt. ALLA borde uppmuntras att nu efter vinterns mörker gå ut och möta solen mitt på dagen då den har verkshöjd för att i vår hud skapa den D-vitamin vi lidit brist på under vintern. Och som är en avgörande orsak till att förkylningar och andra infektioner då får ett så stort genomslag.
admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *