Hälsa

Motgift mot Corona & dess spinn

11 apr , 2020  

Det är inte Coronapandemin som är problemet, utan det som beslutas med Coronan som förevändning. Det är vad rubriken signalerar. Därmed stöter rubriken bort en majoritet svenskar, eftersom den inte bekräftar deras ståndpunkt. Den är fel. För er som har onda aningar om att allt inte står rätt till, fortsätt. Avsikten med dessa rader är att till ett öppet sinne ge några grundläggande fakta om virus, immunförsvar och vaccination. Dessutom en hint om hur man genom att missförstå kan använda en pandemi för politiska syften.Det talas mycket om virus men väldigt lite om våra möjligheter att bekämpa den sjukdom som märker våra kroppar. Med ett undantag, vad vacciner kan göra för att hejda virusepidemier. Jag ställde frågan i  en FB-grupp: varför är det så tyst om hur immunförsvaret kan stärkas? En överläkare svarade: “immunförsvaret kan inte stärkas bara försvagas, med ex. cellgifter”. Är det verkligen skolmedicinens ståndpunkt. Jag tyckte det var ett anmärkningsvärt uttalande av en läkare så jag hängde kvar och ställde ytterligare frågor. Något svar fick jag inte av professionen.

Hur immunförsvar skall stärkas mot coronaviruset finns många svar på, så egenartade är varje individs biologi. Det finns inget som är exakt rätt för alla, men det finns kanske ett svar som kommer att göra skillnad för det stora flertalet. Här ett försök av “Svara doktorn” i ett inlägg på FB.

Något så ”banalt” som tillskott av C-vitamin, D-vitamin och Omega 3 – samt mineral som zink, selen och magnesium – skulle dramatiskt och på ganska kort tid förbättra vårt immunförsvar och minska mottagligheten för infektioner!Släpp C-vitaminen loss
Och, om vi ändå drabbas av t.ex. just coronaviruset, så finns det effektiva botemedel. Dels vet vi, att höga doser C-vitamin – intravenöst administrerat – på några dagar botar även svårt sjuka. Det har man vetat i många år – men den ”medicinska amnesin” har slagit till (med hjälp av den kriminella läkemedelsindustrin), så i dag tycks man inte känna till detta.
I dag praktiseras denna metod både i Kina, Korea och på flera sjukhus i New York, USA – just för allvarligt sjuka av coronaviruset – och med mycket goda resultat. Alla överlever!
Jag har inte drabbats av allvarlig sjukdom och saknar de omfattande erfarenheter som Svara Doktorn redovisar. Min enda och framgångsrika terapi gör att jag gärna sprider hans erfarenheter. Efter att jag började äta några bitar inlagda sill till frukost på vinterhalvåret så upphörde mina ständigt återkommande vinterförkylningar.  Detta bekräftar det grundläggande, immunförsvaret går att påverka, kan stärkas.

Just nu lyssnar jag på det mediala spinnet. Den senaste timmens siffror av mänskliga offer för coronan: idag har 8 personer avlidit, sammanlagt 110 hittills. Antalet smittade är konstant, i Stockholm har en minskning skett. Under dagen matas information från hela världen, i statistik och individuella öden. Allt annat tycks oväsentligt. Alla program har sin coronavinkel, så mal det på under dygnets alla timmar. Är den förmedlade oron tillräckligt stark för att vi skall acceptera att samhälle och ekonomi stängs ner? På nätet tar jag del av en skrämmande prognos för vad som skall komma att drabba oss i antal döda. Det är Michael Zazzios som med stor tydlighet understryker att det handlar om exponentiella utvecklingen. Detta är hans prognos.
datum   antal döda.
5/4          1000
12/4        5000
17/4      10000
30/4      50000
Människan har under de hundratusentals år hon formats tjänat på att att ropa: Vargen kommer. Det har gjort oss förutbestämda att ständigt oroa oss för vad som skall hända. Att inte se ormen och varna medför livsfara. Att däremot felaktigt peka ut en pinne för att vara en orm leder bara till en kort förvirring. Alarmism är därför en kulturell följeslagare såväl som djupt förankrat i våra gener. Nu då människan är människans främsta fiende finns anledning att skapa distans, att bidra till kollektivets intellektuella kyla. Det troliga är att dina problem har sin grund i mänskliga särintresse. Att tankefiguren ligger djupt i religionernas apokalyps och Ragnarök gör inte förnuftet, vår tankeförmåga mindre viktig.

Får Michael Zazzio rätt? Vi kommer inom några veckor få ett svar på om Coronan är värd att sätta ekonomi och samhälle i ett strypgrepp. Det är inte första gången vi drabbas av en influensa. Dess historia satta i siffror har också ett budskap. Dagens Industri:

Svininfluensan tog drygt 20 000 liv i Italien under några vintermånader 2015. Den bidrog till att det året hade den största överdödligheten i befolkningen sedan andra världskriget, mycket större än under pandemiåret 2009 då viruset blev känt och orsakade stor oro i världen.

Istället för att göda en oro som driver politiker att med direktiv stänga ner ekonomi och samhälle, finns ett arbete att göra. I medier som före Coronapandemin var full av råd för hur vår hälsa skall vårdas, har nu då råden är viktigare än någonsin, tystnat. Istället så tickar dementierna in med en metronoms regelbundenhet. Från SVT/SR är beskedet klart. I en video som sprids så  förklarar “experten” Maria Ahlsen att: “Vi har inte brist på C-vitamin i Sverige idag.”…”Man behöver inte stötta sitt immunförsvar med någonting”. Vad gäller näringsbrist, så är dementin om Vargens närvaro entydig. Mot Ahlsen står här nedan Sanna Ehdin:

Människans hälsostatus har tyvärr sjunkit avsevärt under de senaste 40–50 åren, mycket beroende på den industriella maten och den storskaliga odlingen av födan. Detta har skapat en urlakning av jordarna, vilket ger näringsbrist hos människor, växter och djur. Det är allvarligt med tanke på att vår livskraft och läkande förmåga är beroende av en viss närings- och energinivå. Vi står och faller med det – alltså det är en förutsättning för att kroppen och psyket ska fungera väl.

En granskning av Maria Ahlsen visar att hon samarbetar med livsmedelsindustrin och dess branschorgan Livsmedelsföreningen. Att Maria Ahlsén hävdar att vi i Sverige inte har någon brist i intag av näringsämne och vitaminer beror inte på kunskaper och vetenskap, hon uttrycker bara livsmedelsindustrins åsikt. Att erkänna kvalitetsbrister i processad mat ingår inte i hennes uppdrag. Att det i en vanlig livsmedelsbutik finns både nyttigt och näringsmässigt undermåliga varor vet vi alla. Valet av vad som hamnar i matkorgen varierar, och har lett till växande övervikt och ohälsa, det borde “experten” känna till och kunna hantera. SVT är bara högtalaren för den korporativa sammansmältningen av partiväsende, stat och näringsliv. Det finns kanske ingen viktigare forskning än den som bygger kunskapen om människan och hennes hälsa. Är vi idag helt utelämnade till alternativa medier och deras samverkan med småskalig matproduktion? Ett kort nedslag i Eldrimner  ger en föraning om att även det småskaliga mathantverket är kringskuret av EU:s regelverk som är anpassat efter livsmedelsindustrins behov.

I medierna får vi dagligen information om vad som är tillåtet att ställa förhoppningen till i kampen mot Coronan. Det är vad som händer inom forskning vad gäller mediciner och vacciner. På grund av en växande kritik av vaccineringar av barn har läkemedelsindustrin problem med att sälja in vaccinationslösningar på hälsoproblem. Den alarmerande  ökningen av allergier, psykisk ohälsa och autoimmuna sjukdomar knyts i växande grad till problem med bl.a. tillsatser av kvicksilver och formaldehyd som triggar immunförsvarets reaktioner.

För att få lite perspektiv på hur vacciner hanteras av sjukvården låt oss utgå från stelkramp. “Tetanussporer finns överallt, i jord, damm, färskvatten, saltvatten och i avföring från människor och djur, Chlostridium tetani lär kunna påvisas hos upp till 25% av friska personer. Sjukdomen förekommer speciellt efter djupa trauma (skador). Stelkramp är inte smittsamt mellan människor”. Källa Hälsobloggen.

https://quantumhalsan.files.wordpress.com/2011/04/tetanus.jpg

Graferna har ett tydligt budskap, antal sjuka och avlidna hade gått ner redan före vaccineringen startade. Mässlingen en barnsjukdom som de flesta känner och som varit i centrum för vaccinationsdiskussionerna.

https://quantumhalsan.files.wordpress.com/2011/04/mc3a4ssling.jpg

Polio är en av de hetaste i vaccinationssammanhang. Nu pågår internationella kampanjer för att “utrota” den.

https://quantumhalsan.files.wordpress.com/2011/04/polio.jpg

Hälsobloggens slutsats:

Många människor har dött i epidemiska sjukdomar innan vaccinationerna började men som vi kan se tydligt så är det inte vaccinet som har räddat oss utan den förbättrade allmänna hälsan, genom bättre bostäder, hygien och näring. Så se till att hålla dig stark och frisk, boosta med bra näring för att hålla immunförsvaret på topp!

Hälsobloggen nämner här “näring” sist i raden. Jag förstår att det inte är en prioritering, men vill med kraft understryka att det är tillgången till en allt renare mat som är den avgörande förändringen som förbättrat vår hälsa. Genom den stigande levnadsstandarden så kunde folk undvika att välja det mögliga brödet. Vi fick andra konserveringsmetoder, hermetik, kyl- och frysskåp, konserveringsmedel som leder till ett minskat saltintag. Askorbinsyran upptäcktes 1933 och började produceras -35. Visst det är C-vitamin, men användes också som konserveringsmedel. Bönderna fick kunskaper om vikten av och tillgång till metoder att torka sin säd. Min far berättade om hur brödet ofta var mögligt på 20-talet då han växte upp. Det korta nedslaget i vaccinationshistoria ovan leder till samma slutsats: Hälsosam mat kompletterat med näringstillskott är viktigast av allt.

Besök på hälsovårdens informationssidor invaggas vi i en uppfattning att allt hänger på vaccinationer. Budskapet är att läkemedelsindustrins vaccination och antibiotika är de enda aktiva motmedlet mot infektionssjukdomar. Det handlade inte endast om att syntetisk C-vitamin blev tillgänglig. Det idag allt hetare kolloidala silvret är heller ingen nyhet. Som Svara Doktorn här berättar genom en annons från 1931.

Jämlikheten vad gäller möjligheter att fritt verka på en marknad var tydligen större på 1930-talet. Det var en tid innan monopolen hunnit slå sina klor i marknad och demokratin.

Idag beskrivs vaccination som en oproblematisk teknik av skolmedicinen. Efter den genomförda massvaccinationen 2009 och efterföljande fall av narkolepsi så vet alla att detta är en skönmålning. För att förstärka immunförsvarets reaktion tillsattes kvicksilver. Dosen var sådan att varje cell i en normalpersons kropp exponerades för c:a 200 atomer av kvicksilver. Var fanns försiktighetsprincipen?

Innan jag går vidare, ett principiellt klargörande: vaccination är en teknik vars syfte är att stärka kroppens immunförsvar. Till skillnad från en stor del av sjukvårdens generösa förskrivande av mediciner så angrips sjukdomen genom att våra krafter att motstå den stärks. Att infektionssjukdomar ger immunitet om man överlever har varit känt under några tusen år, och utnyttjats på olika sätt. Under slutet av 1700-talet upptäckte Jenner att Kokoppor kunde användas för att hos människor skapa immunitet mot smittkoppor. Inspirationen till sin framgångsrika terapi fick Jenner av en bondkvinna som förklarade att hon inte kunde få smittkoppor eftersom hon haft kokoppor. Tekniken att genom vaccination överföra ett kroppens minne, antikroppar, av sjukdomen så att immunförsvarets aktiva delar genast kan identifiera och därmed effektivare bekämpa sjukdomen, är vad vaccination handlar om. Här som i allt annat så gömmer sig djävulen i alla detaljer av hur det genomförs.

För det första så var det sätt som kvinnan bland korna fick sin immunitet en fördel eftersom hennes kropps hela immunförsvar aktiverades för att göra henne immun. Smittämnena passerade före de nådde blodet genom hennes kropps hud och slämhinnor som är viktiga delar av immunförsvaret. Hon blev också sjuk i någon bemärkelse eftersom hon visste att hon hade haft kokoppor. Vid vaccination kringgås denna process och antikropparna mot sjukdomen injiceras direkt i blodet.

Då det gäller det stora motstånd som utvecklats under de senaste årtiondena så har läkemedelsindustrin sig själv att skylla, de har genom oskicklighet förstört livet för hundratusentals offer för deras vacciner. Är det inte dags att sjukvården börjar se och respektera dessa erfarenheter, slutar att vara läkemedelsindustrins försvarsadvokater.

Vad vaccinationsstriderna men även reaktionerna på den pågående Coronapandemin vittnar om är en oförmåga att hantera den kollektiva rädslan, vilken exploateras av särintressen. Sverige är glädjande nog dock inte värst i klassen, hela världen stänger ner sig som en slags besvärjelse mot döden. För de nyfikna finns massor med lågt hängande upptäckter att göra. Folkhälsomyndigheten:Publicerat

Toppen är nådd för årets influensasäsong och spridningen i samhället väntas nu avta under de kommande veckorna. Hittills har influensan legat på en låg nivå jämfört med tidigare säsonger.

Från DI Dagens industri den 8 april:

I säsongsinfluensan för två år sedan dog nästan 3.000 svenskar – fler än fyra gånger så många som hittills avlidit i covid-19 – trots vaccin och viss immunitet mot influensan.

För två år sedan var beredvilligheten att se sanningen i vitögat, att leva med döden en annan, och därmed toleransen för följderna större. Alarmisternas prognoser har i Michael Zazzios fall visat sig felaktig. Var den “exponentiella tillväxten” en förhoppning om att återupprepa klimatfrågans hockeyklubba. Som om det inte vore känt att exponentiell tillväxt kan se så olika ut.  Det känns som vi hamnat i ett politiskt kaos, där nyckeln till att erövra den politiska dagordningen  består i att hitta och måla upp den värsta katastrofen. När klimatfrågan började gå i stå trots Greta Thunbergs “hjältemodiga insatser” så drabbades världen av en ytterst dödlig pandemi. På senaste Filosofiska Rummet, i P1 så förklarar Lars Dencik: mänskligheten hotas av utplåning. Skall Coronapandemin lyckas med att slita den politiska stafettpinnen ur klimatkatastrofens hand så behöver virusskräcken formuleras på detta sätt. För att långsiktigt överleva behöver den dödsoffer, inte C-vitamin.

Vi lär få fortsätta att leva med det tvångsmässiga ylandet efter vargen. Först  under Apokalyps och Ragnarök hittar vi deras, mening så låt religionen ta and om våra förklädda får.  Du är mer än en statistisk notering i det politiska rävspelet, som bara din egen hälsa kan förverkliga. Släpp C-vitaminet loss.

admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *