Klyvnades tid

Coronahysterin Stoppar Sverige.

22 mar , 2020  

Med allt som nu kommit fram om coronapandemins farlighet är det dags att kräva ett stopp för nedstängningen av Sverige. Att företag permitterar 10 tusentals som nu sker undergräver ekonomin och kan inte tas igen. Tro inte på löftena om lån, om finansministerns tal om hundratals miljarder i stöd. Skall de pengarna vara av värde måste de kopplas till produktion, till att företagen inte går under. Förlorar Sverige avgörande i produktion hotas den Svenska kronan av hyperinflation. Hyperinflation utvecklas på grund av brist på varor inte för att det finns för mycket pengar. Det senare leder till vanlig inflation, vilket sker i betydligt långsammare takt. Den enorma uppmärksamheten som Coronan får står i skarp kontrast till antalet som konstaterat har avlidit av nämnda virus. Osäkerhet om vad som egentligen pågår blir inte mindre av att familjen Coronavirus har funnits under en lång tid då den också följts av virologer runt om vår jord.  Den tyske läkaren redovisar på vilket sätt här.

Det är en epidemi i alarmism som sprider sig över världen. Expressen:Hela Italien är försatt i strikt karantän – men fortsatt dör hundratals människor per dygn.” Hela landet sätts i ett tillstånd av förlamning på grund av att 100 tals människor dör per dygn. Strikt karantän för ett helt land är orimligt under alla omständigheter. I Spannien stängs landet ned på grund av 17 döda. Att dödsfallen ägde rum på ett ålderdomshem i Madrid låter alarmerande. Men vad sägs om reaktionen på ett så tunt underlag: Men nu råder nationellt nödläge och Spanien är i princip stängt. Bara matbutiker, apotek, tobakshandlare och bensinstationer håller öppet – och också här har hyllorna tömts på toalettpapper. Källa Aftonbladet. Det måste rimligen finnas mer hållbara underlag för hur farligt Coronaviruset är. Är det för bristen av kunskap om Coronaviruset som gör det möjligt att dränka oss i ett flöde av larm. Det duger inte och nu finns observationer som ger underlag för att dra slutsatser inom gränser och sannolikheter för hur viruset fungerar. Exempelet är  Dimond Princess, kryssningsfartyget som försattes i karantän.

Enligt tester utförda den 20 februari på båtens samtlig 3711 ombord så hade 634 individer eller 17% infekterats. Av dom hade 328 inga symptom då diagnosen ställdes. Andelen avlidna av infekterade var 0,91%  och andelen av de med symptom var 1,9%. Andelen avlidna av 70 år och äldre var 7,3 %. Inget kan sägas om hur stor andel som smittas av viruset eftersom passagerarna hölls i karantän. Men inte ens här på denna slutna enhet lyckades karantänen. Det visade sig att Coronviruset fanns i en enhet som iordningställde och serverade mat till passagerare. Med tanke på kryssningslivets lugn finns anledning att misstänka att äldre och mindre rörliga är överrepresenterade bland passagerarna. Denna kontrollerade grupp och dess resultat kan ställas mot mängden av anekdotiska larm som står som spön i backen, och som följs av den ena drakoniska restriktionen efter den andra.

Påståenden om att den politiska eliten värnar om de gamla är inte trovärdig. Det enda den politiska klassen har känsla för är den egna hierarkin och den egna placeringen i den. Vi vet vad de tycker. “Köttberget” det är vi som efter pensioneringen bara utgör en kostnad. Privatiseringen av offentlig sektor, vilket helt enkelt var deras politik, och de trodde på den eftersom det tillräckligt många av dem möjligheter att berika sig. Utarmningen av välfärden har också rent ideologiska orsaker. Det gäller socialdemokratins syn på jämlikhet, där alla måste göras till akademiker för att vara lika mycket värda. Det är inte så konstigt om det blir brist på personal om inte en arbetsdelning tillåts som tar tillvara människokollektivets hela begåvning. Nej “värnandet om riskgrupperna” är helt enkelt inte trovärdig, speciellt inte då det används för att slå igen verksamheter som på intet sätt utgör en fara för de verkligt utsatta,  som skolor. Att peka ut alla äldre som en riskgrupp stämmer inte, därtill är äldre alldeles för heterogen. Det är de redan sjuka som utgör riskgrupper oavsett om dom är äldre eller inte. Det är inte underligt att fullt friska pensionärer reagerar och mister förtroendet för expertis och politiker.
Det finns anledning att fråga sig varför inte riskgrupperna pekas ut med mer precision, till dess räcker det med rådgivning och regler mot smittspridning. Att förlägga hela städer i karantän är metoder som använts för att försöka hejda smittspridning, vilket aldrig lyckats. Endast genom att stora delar av befolkningen smittas och blir immuna så kan antalet smittade minskas. Att personer med nedsatt lungkapacitet är i uppenbar fara, gör även rökare till en riskgrupp, vilket studier i Kina med en stor rökande manlig befolkning visat. En annan riskgrupp som vi troligen inte kommer att se några studier för att kartlägga är personer satta under flera läkemedel. Lars Bern har gjort följande observationer:
Eftersom man nämner högt blodtryck som en viktig orsak bakom coronadödsfallen, låt oss titta på det kanske vanligaste preparatet som läkarna ordinerar till dessa patienter. Det heter Amlodipin och enligt FASS är en förekommande biverkan plötslig väsande andning, bröstsmärtor, andfåddhet eller svårigheter att andas. Hos mig ringer alla varningsklockorna när jag läser det. Är det inte just problem med andningen som är det som tar livet av coronapatienterna? Kan det vara så att blodtrycksmedicineringen förvärrar andningsproblemen på ett fatalt sätt? Är det medicinerna och inte själva det förhöjda blodtrycket som leder till döden?

I studierna av dödsfallen nämns även hjärtkärlsjuklighet som en försvårande faktor. Vilken är då det vanligaste preparatet som i stort sett alla hjärtkärlpatienter står på? Jo, det är statiner som sänker blodkolesterolet, detta eftersom skolmedicinen felaktigt tillskriver förhöjt kolesterol som orsak till åderförfettning.

När kommer vi att få studier som undersöker hur storkonsumenter av läkemedel drabbas av Coronaviruset?  Det faktum att vi från myndigheter inte får någon rådgivning om hur vi kan stärka vårt immunförsvar pekar även ut den av läkemedelsindustrin styrda sjukvården, som ett hinder för viktig information. Själv har jag över tio år undvikit vintersnuvan/influensan bara genom att under vinterhalvåret äta inlagd sill till min frukost. Hur mycket finns inte här att göra om vi hade institutioner med tydlig inriktning på hälsa istället för på sjukdom.

Vad en totalitär stat som Kina kan göra har frestat fantasin på de som eftersträvar att vara västvärldens ledargestalter. Macron och Boris har rest sina känslospröt och gör sig nu till eko för vad som händer i en totalitär diktatur. Men känner de till vad som verkligen hände i Kina? Väljer de att göra som alarmister inom politik och medier ta enskilda tragiska fall som intäkt för att de gäller generellt. Men inte bara Italien, Spanien, England, Frankrike, tävlar om att inför ett rent undantagstillstånd i restriktioner.
Att utifrån så ringa kunskaper agitera för ett idiotstopp av samhället är oansvarigt. Coronaviruset är inget nytt, Virologer har studerat och följt det i åratal, det har muterat och förändrat sig tidigare utan att panik har utbrutit. Möjligen är teorin om gruppimunitet felanvänd eftersom influensa skapas av en hel grupp av olika och samverkande virus, Corona infekterar vanligtvis 7-14% av de som infekterats av virus.
Det som man oroade sig över att pandemin skulle göra i samhällssönderfall det gör nu politikerna med dekret. Och det är de svagaste grupperna som kommer att drabbas. Det finns inget vaccin utvecklat under detta år, den enda slag av immunitet vi kan hoppas på är den naturlig. Valet är alltså det och ett nedstängs Sverige i hela detta år. Jag väljer det förra.
Sverige som världen i övrigt har på ett oskickligt vis försatt sig i en kris där samhällsförstörelse breder ut sig. Följden för samhällsfunktioner är oöverskådliga. Uppkopplingen i ett världsomspännande nät har lett till ett aktivistiskt hybris, där vi tappat orientering. Ropen om att agera efter de mest aktivistiska länderna breder ut sig som löpeldar över näten. Det finns inget farligare för individen än då samhället kollapsar. Världen har råkat ut för influensapandemier tidigare då miljontals människor har avlidit. Att skydda sårbara grupper låter sig inte göras genom att stänga ner samhället. Vad som behövs är en intensiv undersökning och analys av vilka brister i immunsystem det är som leder till allvarlig sjukdom. Det är dessa grupper som behöver skydd, som görs grundligt, uthålligt och omsorgsfullt. Vi som har god hälsa måste utsätta oss för smitta och ta den på oss, dess mantel, då måste vi se till att inte smitta ner de utsatta grupperna.
Jag upprepar
1)
Vad beror den starka reaktionen på coronaviruset på? Har mänskligheten nått en kollektiv hybris. Personer med mycket gott om pengar tror att de skall kunna förlänga sina liv, transhumanism. Har välfärdssamhället, konsumtionssamhället avskärmat oss från livets grundläggande existentiella villkor? Kan vi inte nöja oss med att vi är bättre rustade än någonsin med att ge vård åt riskgrupper och därmed har förmåga att hjälpa de mest utsatta. Det finns inget sätt att hejda pandemin, vi kan bara fördröja den. Först då en tillräckligt stor grupp uppnått immunitet så avtar spridningen.
Vad vi borde göra är att stärka vårt immunförsvar så att kroppen kan stå emot på bästa sätt. Så ta reda på vad du kan tillföra din kropp för just det.
2)
När skall media börja räkna offer för den “ekonomiska nedgång” som genomförs i Coronans namn?
3)
Äntligen blir det slut med ropen på vargen, för nu är den här. Äntligen på riktigt. Vår väntan på det ultimata pryglet har varit ångestkramande. Men nu är vi befriade från dess mara och kan träda in i den folkhemska pestens tid.
Eftersom Coronan inte var så farlig egentligen så fixade politikerna det hel genom att agreagera, ja ni förstår vad jag menar. Bland politikerna med de riktiga hörntänderna har minnena från 90-talskrisen hängt som en mara: Varför kunde dom och inte vi. Så när Coronan kom då såg dom sin chans: Det där djävla viruset går inte att lita på så då gör vi det den där snuvan ändå inte skulle kunna göra.
Och glöm inte att ta’t lungt i trafiken, håll avstånden, det är ändå efter självmord, liemannens stora hjälpreda.
Den dialektiska analysen, en hörnsten i den marxistiska teorin, har fördelen att se helheten i enkla motsatser, men omsatt i politik leder den oundvikligen till att vi fastnar i förenklade och därmed extrema positioner. Denna fallgrop utvecklas till ren kvicksand för individen som styrs av de instinkter evolutionen har ristat i hennes gener. Att upptäcka och reagera på faror är av stor betydelse, medan nackdelarna med att överdriva faror har varit försumbara. Att inte se och reagera på giftormen är en fråga om liv och död, medan att ta pinnen för giftormen endast leder till övergående förvirring. Vi har tjänat på att ropa: “Vargen kommer”. Problemet är att våra hot idag är allt mindre individuellt och natur, alltmer kollektivt och kultur. Vi blir allt mer beroende av vår intelligens och de kollektiva processer som styr de steg vi tar. Vi har anledning att skapa distans till våra känslor och instinkter och tillsammans stärka de värdeskapande hierarkier, kulturer som ger plats åt individen och demokratiska gemenskaper.
admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *