En värld i brand

Hälsa

Coronavirusen

19 mar , 2020  

Under Coronautbrottet har jag inte brytt mig om att ägna det mitt intresse på hemsidan. Orsaken är mina brist på kunskaper och erfarenheter av hur myndigheterna hanterat de tidigare epidemierna under de senaste tjugo åren. Våra politiker och myndigheter klarar inte av att värna om folkets hälsa. Nu går det inte att hålla tyst längre, men tyvärr är det kanske redan försent. Med start i diktaturens Kina så håller globalisterna på att stänga ner världsekonomin. Vi befinner oss inför att kastas ner i en ekonomisk katastrof. Tyvärr är det alltför många som inte förstår vad det betyder. Mitt första bidrag till att mota Coronahysterin är min översättning av den tyska läkaren Wolfgang Wodargs video.

Jag skulle vilja berätta lite om Coronavisrusepedemin. Något vi alla har rätt att känna till. Först trodde jag all uppståndelse skulle få ett slut. Men tvärt om har det nu ökat så mycket att vi måste uppmärksamma frågan. JAg arbtade som läkare och tog kontakt med hälsoavdelningen.  Jag hade min eget övervakningsystem(sentinel) för influensa sjukdomar. Varje år övervakade jag hur många som blev sjuka inom ett område av 150 tusen invånare. Varje år får vi nya slag av virus i världen eftersom virusen måste ändra sig själva för att överleva. Om samma virus ständigt återkomma så skulle vårt immunförsvar känna igen dem och förhindra dem att föröka sig vilket de måste göra för att överleva. De måste regelbundet förändra sig lite grann, det är anledningen till att vi har olika varianter varje år. Det finns c:a 100 typer av virus som kontinuerligt förändrar sig. Tills nu brydde vi oss faktiskt inte så mycket vilket av virusen som orsakade den ena eller andra sjukdomen.

Men det har pågått undersökningar under ett flertal år i Glasgow, där de försökte använda tillgängliga tester. De undersökte inte alla hundra olika typer av virus utan endast de som de kunde testa. Så dom följde mellan 8-10 olika typer av virus. Coronavirus har alltid varit ett av dessa virus. Så här ser graferna från Glasgow ut. Med start 2005 till 2013 undersökte de vilken roll virus hade för luftvägssjukdomar.

De färgade kolunerna är virus. Coronaviruset är markerat grönt och ingick alltid i studien. Coronaviruset utgör normalt mellan 7-15% kanske 5-14% av akuta luftvägssjukdomar. Det varierar alltid. Det är alltså normalt att en stor del av cirkulerande virus är Coronavirus. Följande är vad som händer.

I Wuhan finns det största säkerhetslaboratoriet i Kina. Här finns många experter som arbetar med virus på daglig basis. Wuhan är en stor stad med 1.5 miljoner invånare, med stora sjukhus och stora vårdavdelningar, ständigt personer i respiratorer med lunginflammation, hundratals av dem. De gjorde tester på ett femtiotal av dem. Letade efter virus och undersökte deras RNA. Då hittade de en ny typ., vilket fångade deras uppmärksamhet. När en virolog hittar något liknande för han in det i en global databas som är tillgänglig för alla i hela världen, här i Berlin som exempel. I Berlin undersökt man denna nya information och försökte skapa ett test för att kunna identifiera denna nya typ av Coronavirus. Mr Drosten sände ett protokoll till WHO som godkände det mycket snabbt. Vanligtvis eftersom ett test anses som en medicinsk produkt måste det genomgå tester, dvs utsättas för omfattande kontroller. Vad säger då dessa tester, vad är det de mäter? Testen det gäller är en sjukhustest(inhouse test) utvecklad i Charité-clinc. Men eftersom det inte fanns några validerade tester och en stor panik bröt ut så beslutades att testen skull användas  hur som helst. Så Mr Drosten tillhandahöll testet. Virologerna kan inte avgöra om viruset är farligt eller inte, han kan bara säga: den här är annorlunda eller vi har en test för detta virus. Men, är det här viruset farligt – Mr Dorsten? Hur kan han veta det? Han behöver ytterligare data om epidemin i fråga, som baserar sig på data över hur sjuka de drabbade är. Hur snabbt de blir friska igen, och om det är färre som drabbas än tidigare. Därför är det viktigt att jämför med data från tidigare år. För att värdera dödlighet, se hur många som dör av viruset. Så medan man letar efter ett specifikt virus som Coronaviruset, så kan hela befolkningen undersökas. Vad som kommer att visa sig är att omkring 8-10% av befolkningen är infekterade av virus som gör dem sjuka. Men om testet görs på medicinska praktiker för att bestämma vilka som är sjuka så kommer du att hitta långt fler som är sjuka. Undersöker du sjukhus och tar prover där så kommer du att hitta ännu fler personer som infekterats. Allt beror på förhållandena inom den grupp av befolkningen du undersöker.  Är det hela befolkningen, de som sitter i väntrummet eller de inlagda. Eller om du undersöker intensivvårdspatienter som är på väg att dö. Oavsett var du tar dina tester kan du förvänta dig att 7-15% av gruppen har drabbats av Coronaviruset. Emmellertid om de dör av Coronavirus eller något annat virus samtidigt som de också har Corona kan inte avgöras med säkerhet i dessa tester. Så när dödstalen i Italien studeras måste du veta var proven tagits. Var och hur dessa få tester har hanterats. Om de användes på sjukhus, på allvarligt sjuka eller slutgiltiga fall, då ökar med säkerhet andelen dödsfall av Coronavirus. Just för att det såg ut som det,  på grund av den grupp som studerades. Dödlighet, sjukdomsspecifik dödlighet, handlar om procenten död av de som infekterats av sjukdomen. Vad gäller de årsvisbundna akuta luftvägssjukdomarna, vanligen kända som influensa, är det en dödlighet på 0,1%, vilket redan är maximum. Vilket betyder att en av tusen av alla insjuknande dör varje vinter. Så nu måste vi ta reda på hur talen för dödlighet förändras på grund av Coronaviruset. Antagandet då det gäller Tyskland är att det är 20 till 30 tusen fler dödsfall på grund av Coronaviruset än utan. Detta kallas överskotts(excess) dödlighet. Nu vet vi att Coronaviruset står för mellan 7-14 % av samtliga influensavirus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Låt oss avrunda till 10%. Låt oss anta att vi tidigare år testade alla allvarligt sjuka influensafall för coronavirus.  Vilket naturligtvis inte hände. Vi kunde ha förväntat att hitta 2 till 3 tusen döda av influensa varje år. Vilket även inbegrep Coronaviruset. Och vi ligger fortfarande långt från de höga dödstalen. Tydligen är det så att virologerna skapade något väldigt sensationellt här. Det var en skapelse som dom uppenbarligen imponerade på den kinesiska regeringen.  Den kinesiska regeringen gjorde något verkligt stort av virologernas budskap. Plötsligt blev det väldigt viktigt för politiken, fullständigt överskridande de virologiska ramarna.  Plötsligt installerades ansiktsigenkänning över allt vid flygplatser, febertemperaturen mättes. (Clinical Thermometers) Infraröd temperaturavlösning styr trafiken i kinesiska gator. Allt var så kraftfullt att det fick konsekvenser för hela världen. Politiker världen över tvingades att ta ställning. Då kom virologerna in i spelet igen. Regeringarna frågade de egna virologerna som bekräftade att detta virus var anledning att oroas över. De föreslog att tester måste utvecklas för att registrera virus precis på samma sätt som i Kina. Något var väldigt konstruerat(woven) med det hela. Ett nätverk av information och åsikter har utvecklats i en exklusiv expertgrupp. Politikerna vände sig till dess experter som ursprungligen startade det hela. De omslöts av dess nätverk av experter och rörde sig inom dem. Vi har fått politiker som förlitar sig på att informationen är sann. De använder argumenten för att utvärdera vilka som måste hjälpas, besluta om säkerhetsregler, vad som skall tillåtas. Allt beslut som utvecklats ur dessa argument. Detta betyder att det kommer att bli mycket svårt att kritisera, svårt att säga Stopp: Det är ingen fara. Detta påminner om sagan om om Kejsaren utan kläder. Endast ett litet barn hade förmågan att säga: Men hej han är naken. Alla andra på torget valde tystnaden.  De flockas kring regeringen, frågar om råd då de saknar egna svar. … Vad som fattas idag är ett rationellt sätt att se på problemen. Frågor måste ställas om på vilket sätt man kommit fram till att viruset är så farligt. Hur var det tidigare? Var det lika dant förra året? Finns det över huvud taget något nytt? Något som fattas?

admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson

 

 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *