bojort2

Folkstyret,Religion

Religionsfrihet ja, kulturellt dubbelspel nej.

11 apr , 2019  

En insändare i Måndagens NKP av Martin Frisk som diskuterar religionsfrihet och mångkultur. Detta är mitt svar:

Att vi har religionsfrihet i Sverige beror på vår viktigaste kulturella källa som säger: ge till kejsaren vad kejsaren tillhör och till Gud vad Gud tillhör. Vidare öppnar kristendomen upp individen för världen och bryter klanens makt. Kristendomens betydelse för samhällets utveckling i Europa kan knappast underskattas. Det gäller allt från privat egendom, synen på vetenskap och familjelagstiftnings jämställdhet, nej till månggifte, barnäktenskap och hederskultur. Sverige är kulturellt kristet, är för yttrandefrihet och därmed religionsfrihet.

Martin Frisk vill tillåta slöja i den svenska skolan. Det innebär att elever stimuleras att leva ut sin religiositet i enlighet med sina föräldrars tradition. Är inte detta ett effektivt sätt att dra in konflikter i skolan? Eftersom en betydande minoritet av våra elever kommer från främmande kulturer är detta ett nästintill oöverblickbart problem. En lösning är att förbjuda alla synliga religiösa symboler i skolan, vilket är en förutsättning för att införa skoluniform, en annan jämlikhetsreform. Man kan inte som MF försvara slöjan med att att använda den kommersiella sexualiseringen av barn som förevändning. En sexualisering blir inte bättre av att barnen utsätts för en religiös variant.

Inom de flesta politiska partier och religiösa samfund finns en uttalad vilja till tolerans, och välkomnande av alla som kommit till Sverige. Detta är en viktig resurs i vårt samhälle, den är heller inte inställsam och falsk eftersom den vilar på vårt rättssystem och likheten inför lagen. Problemet är de, främst inom myndigheter, som inte försvarar den egna kulturen, och därmed skickar signaler till minoriteter att här kan vi gå in i politiken och införa vår kultur och dess normer. Och det är just vad man gör genom kulturella eftergifter för kravet på slöja i skolan, eller för den delen även inom polisen. Detta är antingen ett inställsamt kulturellt dubbelspel gentemot minoritetskulturer eller så är det ett medvetet undergrävande av Sveriges sekulära demokrati.

admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson

 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.