Religion

Pastorer bygger Babel.

6 apr , 2019  

Sexton kristna ledare manar i en insändare i NWT till fasta för ett klimatpolitiskt program, istället för att låta fastan vara en tid för reflektion och bön.

Tyvärr är det inte sakligt underbyggda  perspektiv som styr klimatdiskussionen. Lennart Bengtsson bjuds inte att bidra till att sätta vårt klots klimat i perspektiv, utan de som slår hårdast på domedagstrumman. Vad säger då Sveriges mest meriterade klimatforskare:

Inga extrema händelser i väderlek kan knytas till klimatförändringar.

Det finns ingen anledning till oro på kort sikt(60 år).

Det finns en trend över 60 milj år med långsamt sjunkande CO2.

CO2:s växthuseffekt är exponentiellt avtagande, vilket liksom havens förmåga att lagra värme är stabiliserande faktorer för klotets vädersystemen.

Temperaturökning leder inte till mer extrema väderhändelser, utan tvärt om.

Det som skrivs i IPCC namn av politiska aktivister finns alltså ingen konsensus för i forskarvärlden.

Det finns anledning till att reflektera över det sätt vi lever, men varför låta frågan dras genom CO2-filtrens modeller, och hetsa fram beslut som kanske till och med har negativ inverkan på miljön. Den stora frågan handlar  om hur mycket energi och industriella resurser som människan använder. Detta är handfast verklighet som det inte behövs doktorsgrader i fysik för att förstå.

Bibeln fångar redan i skapelseberättelsen om syndafallet in grundproblemet. I den antika föreställningsvärlden finns myten om Prometheus. Det är genom vetenskap och teknik som vi skapat vår moderna samhälles välfärd som genom masskonsumtion står i konflikt med klotets begränsade resurser. Finns lösningen till problemen i mer vetenskap och teknik trots att de skapar våra problem?

Vad vi väljer för vetenskapliga och tekniska system kommer att vara avgörande för den framtid vi dras in i. Just nu sker upphandlingarna för att bygga internet för saker, med 5G. Forskare varnar för hälsorisker, staden Brüssel har beslutat att stoppa utbyggnaden och en diskussion om energikostnaderna strålar bokstavligen med sin frånvaro. Under den mediala radarn smygs en teknik på oss som är betydligt mer energikrävande än att använda fiber.

Parallellt med det mediala fokuset på CO2 så används allt större mängder kol och olja. Fossilfria energins ökning räcker inte till för att täcka ökande behov. Som en sista besvärjelse slår strejkande barn i varningsklockor. Men ur dess dån kommer inga lösningar. Greta Thunberg har inga lösningar, politiker har inga lösningar, Sveriges mest meriterade klimatforskare har heller inga lösningar inom de tidsramar som CO2-perspektivet ställer.

Den svenska kristenheten kan förvalta sin traditions framgångsrika historia, för ett andligt rum vid sidan av den politiskt polariserade offentligheten. Kristendomens styrka består inte att leverera politiska sanningar, inbillade eller inte, inte i att bygga ett Babels torn. Däremot har kristendomen en potential i och med att den öppnar upp individen för världen och varnar  för att gå armkrok med eller i strid mot kejsaren. Vid sidan av det politiska stöket behöver Sveriges befolkning ett andligt rum där allas unika värde respekteras.
admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson

 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.