Klyvnades tid

Vänstern ÄR “rasistisk”

12 jun , 2020  

För att göra revolution drar sig inte vänstern för att spela ut politik som i enlighet med deras egna “värdegrund” är rasistiskt. Inte rasistisk i biologisk mening(då mänskliga raser inte existerar) utan i ideologisk och politisk. När nu upploppen sprider sig i USA:s städer kan de inte stilla sin drift att elda på demonstrationerna under Black Life Matters paroller.  Vänstern ropar sin vana trogen krossa kapitalismen och försöker inbilla de som ännu lyssnar att det är vad det handlar om. Egentligen är det bara en sak som spelar roll att bidra till krossande av USA, det stora onda. Vad de kommer att krossa i USA är vad som finns kvar av demokratisk institutioner, genom att rikta sin slag mot den yttersta garanten för ett samhälle över huvud taget, dess ordningsmakt.

Att verka i kraftfälten av sociala motsättningar och politiska spänningar för att göra revolution är vänsterns själ, det är deras politisk instinkter och styr deras agerande. Den västerländska arbetarklassen har för länge sedan övergivits i sak, nu är det alla slag av identitet som kan ges politiskt uttryck för att exploateras som gäller. Vänsterns “antirasistiska” retorik har varit effektiv, med den har de ställt in den politiska dagordningen på RAS. Det är samma dialektik som används för att sätta kriget på dagordningen, man talar om fred.

Vad händer i USA:s städer? Vad handlar demonstrationerna om? Det är inte Martin Luther King(MLK) och medborgarrättsrörelsens budskap, där kampen stod att INTE hudfärg skulle få avgöra. Enligt  BLACK Lives Matter(BLM) är det just svart hud som gäller. Det finns mängder av svarta amerikaner som främst är amerikaner och för MLK:s budskap vidare. Svarta amerikaner för vilka All Lives Matter.

Ta er tid att se den länkade videon där två svart amerikaner förklarar va det handlar om. “BLM handlar om att göra dig upprörd så att du skall rösta på det demokratiska partiet”. Samma analys förs fram av Tucker Carlsson i FOX News.

Vad är då BLM? En närmare bekantskap med dess potential  är viktig för att förstå vilka krafter vi har att göra med. Ur flödet på sociala medier:

Den stora ironin i Black Lives Matter är att det bevisar den amerikanska kulturens globala dominans. BLM är en världsbild född i USA, som främjas av amerikanska kändisar på sociala medier, som stöds av företagens America, av Hollywood, och den amerikanska idrottsindustrin. Och nu har den koloniserat världen. Dess språk, slagord och symboler är närvarande. De sprids genom sociala nätverk. De är centrala för mode, reklam och företagssignalering. BLM är en global ångroller, som underminerar lokala frågor i länder över hela världen, så att allt från de problem som aboriginska folket i Australien står inför till kontroverserna om universitetets kursplaner i Storbritannien nu talas om på BLM: s språk. Den har raderat nationella nyanser, bifogat hela rörelser och absorberat lokala farhågor i ett bredare imperium av dygd. Ingenting och ingen har någon riktig legitimitet nu såvida de inte böjer sig för BLM.
Det är det konstiga: de där ungarna som kastar flaskor på polisen i London känner sig utan tvekan rebelliska, men de spelar också sin roll i en av USA: s mest framgångsrika kulturexporten i modern tid.

De Svenska medierna har ensidigt stöttat det demokratiska partiet i USA i årtionden, deras bevakning av upploppen och kravallerna är därefter. Som en del av vänstern för FIB/k den antirasistiska traditionen vidare? Bakom artikeln står Miko Peled.

Rasism och våld mot färgade människor i USA är inget nytt. I själva verket har Förenta staterna trots sina påståenden om att vara ”frihetens land”, alltid varit en rasistisk och våldsam stat med folkmord som politik. Staterna grundades genom folkmord på den inhemska befolkningen och byggdes på afrikanska slavars axlar. USA har begått de mest fruktansvärda krigsförbrytelserna i mänsklighetens historia, inklusive folkmord, användning av kärnvapen, fördärvandet av demokratier och har gett sitt stöd till mordiska diktaturer runt om i världen. Listan kan göras längre och detta har fortsatt från unionens tidigaste dagar fram till denna dag.

Så ser de mest välformulerade motiven ut för att stödja rasistiska kravaller. Men det hjälper inte att tillföra mer av etniska perspektiv och rasistisk politik till den smältdegel av sociala konflikter som kännetecknat USA. Med ovan sagt hjälper det heller inte för en revolutionär rörelse att man tar avstånd från våldet. Den politiska energin är redan laddad med ras vilket kommer att vara det långsiktigt bestående. Perspektivet har nötts in under årtionden och kräver en ny verklighetsbeskrivning för att neutraliseras och övervinnas.

För att slippa närma sig verkligheten i hela dess komplexitet så stämplas allt som rasism. För att upprätthålla den berättelsen är man ytterst selektiv med sanningen. Därför får vi inget veta om de svarta pensionerade polismän som mist sin liv då de ingripit mot våldet under demonstrationerna. George Floyd görs till nationalhjälte och hans kista ställs på Lit de parade. Konservativa nationalisten Candace Owens har en hel del att lära om vilken väg den svarta befolkningen måste börja vandra. BLM:s historia om det rasistiska polisvåldet är falsk enligt Owens. En vit polis löper 18,5 gånger större risk att mördas av en svart person än den risk en svart persons löper att falla offer för vita polisers våld. De svarta 13 procenten av befolkningen står för 44 procent av all mord i USA 2019, de 60 procenten vita står får 50 procent av alla mord.

I artikeln, Finns ordet “folksjälvmord”, diskuterar Johan Hakelius samma frågor i en krönika i Fokus. I en undersökning mellan 1976 – 2004 var nästan 95 procent  av de som mördade svarta amerikaner själv svarta. …. Mellan 1980 och 2008 var 93 procent av mördade svarta, offer av svarta förövare. 2018 var 88 procent av de som misstänktes för mord på svarta, själv svarta. För vita amerikaner var motsvarande siffra 85 procent. Svarta amerikaner är sju till åtta gånger vanligare än vita som gärningsmän. Detta är siffror som ger en helt annan bild än den som BLM slåss för i demonstrationer och upplopp. Det är denna spänning mellan verklighet och politiska rörelser Johan Hackelius med tillkämpad välvilja brottas med i sin krönika. Motargumenten, att polisvåldet inte får döljas bakom de svartas egenvåld eller socioekonomiska förhållande anser han inte håller. Johan Hackelius i nämnda krönika.

Det är sant att den som inte begriper varför bilderna av den döende George Floyd väcker särskild avsky, har missat poängen. USA tampas med ett rasistiskt arv som fortfarande lever. Det är skillnad att mördas av en knarklangare eller av en polis, som är satt att försvara medborgarna.

Det finns en viktig detalj som media mörklägger i fallet George Floyd som Candace Owens tar upp i sin video. GF var inte ett oskyldiga offret för polisbrutalitet, han var en kriminell person med ett digert brottsregister. Vid ingripandet som gick helt över styr så var han knarkpåverkad. Han hade en falsk dollarsedel vid gripandet och ett digert brottsregister med fyra kortare fängelsedomar mellan 2001 och 2005. 2009 dömdes han för ett våldsbrott till fem års fängelse. Det är denna verklighet som gör att poliser ofta frias om rättegångar över huvud taget inleds. Det är rimligt att lyfta varje fall av polisingripande som leder till personskada eller att någon avlider. Kanske bör lagen ändras men sett till den redovisade statistiken så skulle det betyda mycket lite för afroamerikanernas situation.

Vari består det grundläggande problemet i citatet av Miko Peled? Jo, både Amerikas ursprungsbefolkning och Palestinier i Västasien har utsatts för koloniserande folk från andra kontinenter. Det är migration som är grundproblemet och skapar konflikter, det som i citatet ovan beskrivs som “folkmord”. Istället för att värna ursprungsbefolkningarnas rätt fortsätter vänstern att använda förföljda individers rätt till asyl som ett verktyg för massinvandring till Sverige, verka för att öppna upp våra gränser för massinvandring. Denna vänster vänder sig mot beskrivningen massinvandring, för att vara främlingsfientlig. Så skambeläggs den enda möjligheten som finns att förhindra segregation, att förhindra att klassklyftor utvecklas efter etniska linjer.

Det är ingen tillfällighet att FIB/k står där de nu står. Under hela sin existens har tidningen varit ledande i att lyfta det “antirasistiska” och därmed det politiska rasperspektivet. Det handlar om de ledande personligheternas val av ideologi och därmed politisk strategi. I en intervju med Per Muerling i nr 16-1982: “Jan Myrdal som jag är enig med i de stora frågorna om de färgade folkens inträde på den historiska arenan.” Det handlar om att hitta det historiska lokomotivet för att få leva ut sin personlighets revolutionära lidelser för den marxistiska klasslösa visionen. Då denna vänstern hängde kvar i den marxistiska lärans socialistiska strategi så söktes svaret i “klassanalysen” som politikens “Sesam öppna dig”. Ingen stat följer idag den socialistisk planhushållningens principer. Den prövades i grunden under 1900-talet och bidrog till Sovjets sönderfall. I Kina tråcklades sig dess marxist-leninister ur sina kriser genom att reformera ekonomin. Inga lösningar har hittills växt ur den eftertraktade klassanalysen.

Ett avgörande problem med den marxistiska ideologin att den ser allt mänskligt som ett uttryck för det “politiska djuret” människan, ett perspektiv där människan i allt skapar sitt samhälle, och därmed sig själv. Den är blind för att människan också är definierad i biologi, har som art en uppsättning egenskaper, bestämmande i begränsningar och möjligheter. Människan är ett flockdjur och kräver ett VI i kultur och identitet för att gruppen skall kunna hållas samman.  Det är ett VI som bara kan växa och leva underifrån. Enligt vänstern och marxisterna är detta VI ett hot som inte kan accepteras. VI:et förutsätter och skapar också DOM som på alla vis måste undvikas. Inställningen skapar ett traumatiskt främlingskap till mänskliga gemenskaper som inte är universella, omfattar alla. Denna inställning borde omöjliggöra stöd till grupper som BLM. Men svarta är utsatta för rasism, de är förtryckta, en egenskap som gör dem viktiga i den stora enhetsfronten mot kapitalism.

BLM:s medlemmar borde nöja sig med att bejaka sina egenskaper och odla sin individuella förmåga för att bidra till att det svarta samhället frodades. Istället för att bidra med en en självuppoffrande arbetarkultur drar vänstern ner de svarta i en destruktiv offer roll för att mobilisera deras klasshat i kampen om makten. Marxisternas svar på alla problem är att samla alla under dess universella vetenskapliga överideologi.

Alla folk vill leva bland de sina, det gäller svarta såväl som vita. Genom massinvandring skapas möjligheter att tvinga folk till andra val. Genom den misslyckade “integrationen” tvingas nu folk att göra val de inte förstår och ogillar. Det gäller inom skolan, det gäller inom vården. Massinvandringen skapar därmed materiella förutsättningar för rasism. Att med massinvandring skapa ett mångkulturellt samhälle har pågått i trettio år och problemen har kontinuerligt ackumulerats. Dessa sociala mekanismer skrev Jan Myrdal om för dryga trettio år sedan i  skriftställningen i Nr. 19-1987:

I Sjöbo söker lokalpolitiker utestänga flyktingar. Det har kallats rasism. Men det är det inte. Inte ännu. Det är en oklar svensk invandringspolitik som fört till konflikt i en bygdekommun. Varje  invandring – vare sig flyktingar undan förföljelse i samråd med FN eller import av prisbillig utbildad arbetskraft – som inte skall leda till motsättningar inom folket kräver planering. Bostäder integration arbete.. När planeringen sviktar blir först politiskt motstånd som i Sjöbo, sedan skinnhead-bråk från ungdomar utan bostad, arbete och utbildning. Efter en tid växer konflikterna till upplopp och ghettoisering. Det visar  också all erfarenhet. I Frankrike, Västtyskland eller Sverige.

Trots denna analys för över trettio år sedan har den inte på något sätt satt spår i FIB/k:s journalistik. FIB/k har istället varit en aktiv kraft för massinvandring och har ett avgörande ansvar för den situation Sverige befinner sig i idag. FIB/k har istället verkat för att skambelägga krafter som verkat för en stram kurs i invandringsfrågan.

Försvaret för detta agerande har sedan Sovjets fall bestått i att det varit moraliskt riktigt att utsätta Sveriges folk för massinvandringen eftersom Sverige varit delaktig och stött USA:s krig och militära inblandning runt om i världen. Folkfördrivningar skall accepteras. Migrationens destabiliserande kraft har blivit ett vapen eftersom det nu med Per Muerlings ord är de färgade folken som ritar om den geopolitiska kartan. Problemet kvarstår: “Jo, både Amerikas ursprungsbefolkning och Palestinier i Västasien har utsatts för koloniserande folk från andra kontinenter.”

Före Sovjets fall så lade  Folket i Bild följande till analysen av orsakerna till palestiniernas situation. Jan Myrdal i FiB/k 19/1981.

Men Stalin gav sitt stöd åt sionisterna och bildandet av Israel. Vi förstod ingenting. Några trodde att Israel kanske skulle bli kommunistiskt på något sätt och att Stalin stödde judiska socialister. När Stalin efter Israels bildande lät hänga de sionister han nyss utnyttjat och döda de judiska kommunistledare som fått vara med i spelet blev många kommunister och sympatisörer i Europa och Nordamerika helt förvirrade. Dock var Stalins långsiktiga spel  mycket begripligt. Ryssland var alltför svagt för att nå herravälde i Västasien. Ett sionistiskt Israel skulle hålla Västasien kokande. När Israel väl bildats gällde det att stärka arabernas motstånd.

1981 gällde Sovjetunionen som huvudfiende, idag är USA huvudfiende i denna vänsterns värld. Folket i bild är på svenska språket, den politiska analysen må skifta men inte den nationella utgångspunkten, politikens balanspunkt. Den saknas och det är ett av FiB/k och vänsterns problem.

Den enda rimliga slutet på denna artikel är att formulera principerna för ett alternativ till den “antirasistiska” dagordningen. Alltfler slutar helt enkelt använda rasism analytiskt och som ett begrepp som säger något väsentligt om vår tids konflikter. Denna defensiva hållning kan ge oss tid  genom att inte bidra med bränsle till elden av rasismkonflikter.

admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.