Krig&Fred

Ju mer vapen det finns…

28 feb , 2020  

Detta är en insändare i Karlskoga kuriren den 9 september 1982. Vi har nu 40 års facit på de farhågor för krig som här diskuterades. Vad skulle Ingvar har skrivit om han då visste vad vi nu vet.

Ju mer vapen det finns det finns i världen desto större risk för storkrig!

SKP:aren Evert Larssons inlägg om svensk vapenexport är läsvärt och inbjuder till debatt, det är logiskt, men det bygger enligt min mening på en felaktig förutsättning, nämligen att hotet mot länderna i 2:a och 3:e världen enbart kommer från supermakterna. Han glömmer de starka spänningar som råder mellan 2:a och 3:e världen. Och om vi ser på vilka länder som har råd att köpa vapen från Sverige, så inte är det de svaga och hotade länderna, utan de “rika” u-länderna, som genom goda råvarutillgångar ändå har en relativt stark ställning gentemot supermakterna.

För mig är krig alltså det sämsta sättet att lös en konflikt. Var resultatet av detta vansinniga krig nere på Falklands-öarna egentligen värt ett enda av de dryga tusentalet människoliv, som det kriget krävde?

Ju mer vapen det finns i världen desto större är risken för förödande storkrig. Därför måste kapprustningen stoppas och ett första steg tas mot en nedrustning. Där kommer Sveriges unika roll in i bilden. Om något land i världen har en sådan ekonomisk, politisk och social situation att ett ensidigt första steg bort från upprustning vore möjligt så är det Sverige. Med en expanderande vapenexport och med en satsning på ett svenskt krigsflygplan (JAS) minskar vår trovärdighet kraftigt i nedrustningssammanhang.

Miljöpartiet har inte glömt att aggression  och imperialism är en realitet ute i världen. Och i vissa enskilda fall kan det finnas lockande skäl för vapenexport enligt de grunder Evert Larsson anger, men vi anser att skälen mot vapenexport överväger.

Är Miljöpartiet ute efter att “stänga Bofors”? Ja den frågan har många Karlskogabor ställt sig efter massmedias presentation av Miljöpartiets program. Låt oss slå fast följande:
Cirka 45% av vad Bofors producerar är redan civil produktion, som alltså ej berörs.
Av resterande 55% gick år 1981 hälften till Sverige. Bofors skall fortsätta tillverka vapen för Sverige.
Vapenexporten svarar således för drygt en fjärdedel av Bofors totala produktion idag.

Miljöpartiet vill att en plan för avveckling av vapenexporten görs upp. Det kan ta 10, 20 eller 30 år att genomföra en sådan plan, men det viktiga är att en sådan plan görs upp. Vi ser tre alternativ till vapenexporten från Bofors:
Genom att medvetet minska vapenexporten ökar de svenska beställningarna till Bofors
Ökad satsning på civila produkter.
Ökad satsning på mindre företag i kommunen, så att Bofors dominerande ställning minskar.
Ingvar Bratt
Miljöpartiet
(Karlskoga)

 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *