Klyvnades tid

Gränslöshet=kaos

15 feb , 2020  

Oscar Askling har på vår lokaltidnings insändarsida talat för sitt globalistiska budskap. Tidningen är Nya Kristinehamnsposten(NKP) och här är mitt svar.

Sedan 2011 har Sverige lidit under Miljöpartiets inflytande över Sveriges regering. Välfärden undermineras av inre upplösning och yttre tryck, i en takt som saknar motstycke under fredstid. Dessutom har själva förmågan att  åtgärda problemen försvagats. Fyra av tio inom skolan vågar inte tala ut om missförhållanden. Allvarligast är förfallet inom rättsväsende och ordningsmakten. Polisen viktigaste uppgift, att med våld om så krävs upprätthålla lag och ordning, sviktar. I maktvakuumet öppnas upp för organiserad brottslighet och de klansamhällen som kontinuerligt fylls på genom massinvandringen. Klansamhällena skapar sin egen rättsskipning vars tillit bygger på blodsband, dess ryggrad är kusinäktenskap. Det som vänstern inkl Mp påstår sig bekämpa, samhällen organiserat efter ras/blod, det importeras nu i en takt som  överträffar det ursprungsbefolkningen i Nordamerika utsattes för.

Signaturen “Oskar” försvarar med Orwellskt nyspråk, det kaos som globalisering skapar. Han skriver: De globala gränserna….. är de enda som är av vikt för en konkret demokrati. Kristinehamnare lägg detta uttalande på minnet.

Utan gränser har vi inget som skyddar oss, vilket är precis vad vi nu ser. Vi vet idag inte vilka som uppehåller sig i Sverige, lika lite som vi vet vad de för in, som vi vet vad de plockar ut. Exakt det som inte finns, kallar Oscar “konkret demokrati”, Svart görs vitt, och krig görs till fred. Själva grunderna i statsläran ersätts av meningslöst svammel: med hänvisning till FN, som inte skulle existera utan dess på fastställda gränser erkända medlemsstater. Snälla, befria oss från dessa politiska charlataner så fort det bara går.
Samhällskontraktet har brutits – Kräv nyval!

admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *