Klyvnades tid

Förintelsen som politiskt verktyg?

30 jan , 2020  

Samtidigt som Jackie Jakubowski(JJ) deltar i en minnesceremoni till förintelsens offer med Stockholms domkyrkoförsamling, har han en text på DN:s kultursidor som anklagar kristendomen som orsak till förintelsen. Borde inte JJ haft förståndet att välja ett bättre tillfället för sina analyser än årsdagen för Auschwitz befrielse. Men har man inga fiender denna dag av försoning så kan man alltid skaffa några. Problemet med JJ:s text är inte främst dess känslosamhet utan ensidigheten i analysen av antisemitismen. Raseriet och det subjektiva försvaret av minoritetskulturer gör det svårt för JJ att förstå  vad som driver konflikter mellan mänskliga kollektiv, mellan VI och DOM, indelningar som vi inte har något val än att försvara.

Det är svårt att se Jakubovskis artikel som en kritik av kristen antisemitism, som under efterkrigstiden uppmärksammats i kristen teologisk debatt. Vad vi ser är hur kristen antisemitism används som förevändning för att angripa kristendomen som helhet. Det är en slutsats som måste dras eftersom JJ:s angrepp på kristendomen som ansvariga för förintelsen har litet sakligt stöd.

Jakubovskis argumenten för den kristna skulden för förintelsen börjar med citat från kristen teologi: kyrkofadern Augustinus och medeltidens kristna personlighet och teolog, Thomas av Aquino(TaA). Den sistnämnde levde på 1200-talet vilket gör att de flesta kan placera honom i en tid som är begriplig. Att det judiska folket då existerade, fanns liksom Romerna, som ett självvalt  avgränsat mänskligt kollektiv, betydde inte att de systematiskt förföljdes – som under 1900-talets förintelse – av makteliter som katolska kyrkan. De förföljelser som ägde rum hade inget stöd av TaA. I brevväxlingar till makthavare så pekar hans rådgivning i rakt motsatt riktning. TaA tar stöd i bibeln för att begränsa majoritetssamhällets utstötningsmekanismer. Gud är logos och talar till oss genom lagen. Det viktiga, vilket utesluter JJ:s slutsats, är att förintelsen inte ägde rum under medeltiden. Förintelsen ägde rum då kristendomen redan spelat ut sin roll som ORDET för de styrande, som inte längre var några traditionstyngda  religiösa eliter, de hade demokratiserats genom folkrörelser och delvis ersatts av totalitära massrörelser, som fascism och marxism.

För sin trovärdighets skull måste JJ visa att kristen antisemitism färgade samhällsklimatet under mellankrigstiden. Karl Barth får vi veta är en av de skyldiga.

”straffar Israel sig självt för sin sekteristiska självhävdelse… Judarnas existens är en adekvat demonstration av djupet av mänsklig skuld. Gettonas judar har inte något att vittna om till världen förutom Jesu Kristi kors skugga som faller på dem.”

Var och när Karl Barth skrivit detta ger sökningar på nätet inget svar på. Vem är då Karl Barth? Innan jag går vidare så behöver vi uppdateras i vad JJ placerar på Karls Barths axlar. Enligt Jakubovskis artikelrubrik: Så ledde förhävelsens och föraktets teologi fram till förintelsen. Så var förintelsen Karl Barhs ansvar. Hitler och nazisterna var egentligen bara kristendomens naiva hantlangare. JJ:s slutsats

Denna teologiska underbyggnad(kristendomens antisemitism min anmärk.) genom historien hade i högsta grad praktiska konsekvenser. Det hade inte funnits någon antisemitism utan inkvisitionen och Martin Luthers antijudiska utfall. 

Karl Barths avvisade tanken på en “naturlig” väg till Gud, vare sig genom religion, politik eller något annat mänskligt företag. Teologin och det kristna vittnesbördet måste ta sin utgångspunkt i det goda budskapet om Guds Ord  och självuppenbarelse i Jesus Kristus. Denna “dialektiska teologi” är en frigörelse ur den kristna skolastiken. En konsekvens var hans motstånd att dela in människor i kristna och icke-kristna. Gud är verkligen alla människors Gud, och ingen sekt-Gud. Det Gud har gjort i Jesus Kristus är något universellt. 1919 anslöt sig KB till socialdemokratin och dess zimmervaldtlinje. 1933 var han med att bilda Bekännelsekyrkan. 1935 tvingades han återvände till Schweiz, efter att ha kritiserat de kristnas tystnad angående Hitlers förföljelser av judar.

Den kan vara förlåtet att VI och inte minst de efterlevande ger utlopp för sin förtvivlan, men det hjälper ingen att för den sakens skull peka ut dagens vänner som sina fiender. Det finns mycket att ta avstånd från då det gäller kristen teologi över århundraden, men är det verkligen antisemitism som bär upp dagens kristenhet. Det är svårt att tolka JJ:s generaliseringar på något annat vis. Det blir inte enklare att förstå då VI i vår gemensamma historia, i Bibelns GT, hittar de tydligaste och kanske råaste uttrycken för etnisk rensning.

JJ:s försök att förstå 1900-talets folkmord genom att måla en bild av att kristendomen var den stora inspiratören leder också fel då det gäller att se och förstå orsakerna till dagens växande antisemitism. Kristendom var inte nazismens världsåskådning, Nazityskland vägleddes varken av Nya eller Gamla Testamentet utan av Hitlers Main Kampf.

Nittonhundratalets historia är inte en historia av en segrande kristendom, utan föregås av ett århundrade där universitetens filosofer tuggade sönder det som återstod efter sjuttonhundratalets upplysning. och mördande religionskritik. Det var sedan filosofisk materialism som vägledde 1900-talets massrörelser. Den största inspiratören, och den personlighet som mer än någon annan format den värld vi lever i och sätter även vår framtid på spel. Han heter som alla känner till Karl Marx.

Koncentrationslägrens administratörer inspirerades av Hitler, de sökte inte den kristna gudens nåd för sin verksamhet. Hitler vägleddes främst av ett ideologiskt axiom: Historien skapas genom rasernas kamp om herravälde, hans teori hade sin förebild i Marx teori om klasskampen. Det var materialistiska totalitära ideologier som ödelade Europa i ett ras- och klasshatets krig. Det var regimer som plågade den egna befolkningen och tillsammans startade det andra världskriget. Så inte ens för vad som hände under 1940-talet så stämmer JJ analys av vad som drog ner Europa i krig och etnisk och politiska förföljelser.

JJ:s skuldkonton för antisemitism går heller inte att tillämpa på efterkrigstiden som i sina första staplande år inte förmådde kasta av sig hatets ideologier. De judiska nationalister som inte minst med hjälp av terror fördrev den palestinska befolkningen var inte bara sionister i största allmänhet, de var marxist-leninister skolade i sina länders kommunistiska partier. De paramilitära förbanden som genom mord(Folke Bernadotte) och terror jämnade väg för staten Israel var till stor del skapelser av den polska hemliga diplomatin och utrikespolitiken. När väl terrorn gjort sitt förbjöds de paramilitära ligorna och Israel steg ur förödelsen klädd i kibbutzrörelsen socialistiska färger.

Det palestinska folket var först tvåa på bollen och förstod inte att i den rollen så förlorar man alltid. På 1960-talet byggde de sina terrororganisationer, bakom bokstavskombinationer som PFLP, och DPFLP. Och naturligtvis även de inspirerade av samma hatets ideologi, marxismen-leninismen. De stöddes nu av samma Sovjet, genom dess underrättelsetjänst, som också stödde Israels bildande. 1970-talets marxistiskt inspirerade terrorism var ett  misslyckande över allt där det fick fäste, Palestina, Latinamerika, Tyskland, Irland, Japan, Spanien eller var nu det var. Det var inte kristendomen som formulerade våldets politik, de var själva utsatta för den entrism som genom Gramsci gjorts till politisk princip.

Efter Sovjetunionens fall har USA genom aktivistisk statsterrorism – “kriget mot terrorismen” försökt fylla det uppkomna geopolitiska vakuumet. Tragedierna i  Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien kantar deras framfart, och används av nyliberaler och vänster som argument för civilisationsförstörelse genom massinvandring. Under de senaste tre årtiondena närs terrorism av “religiös” ideologi, islamism som saknar den antirasism som försökte tygla de antijudiska stämningar som genom palestinska flyktingar spreds över Mellanöstern, och som nu genom massinvandring även nått Sverige. Kan det vara möjligt att JJ inte sett och förstått? Är det ett öga likt Stefan Löfvens, som i riksdagens utfrågningar påstår att det är SD:s fel att judarna idag flyr Malmö? Kanske Stefan Löfven och Jackie Jakebowski kan förenas i en önskedröm om SD som kristenhetens banerförare. Man löser inga reella problem men skapar en gemensam halmdocka, en projektionsyta för sin propaganda

Att judar flyr Malmö och att orsaken är muslimska aktivister från Menaländer är välkänt. Här är det f.f.a. vänster och muslimer som i förening skapar otryggheten.

Bildresultat för world watch list

Word Watch List 2020- open doors har för året gjort en sammanställning över förföljelsen av kristna, vilket är den religiösa grupp som är utsatt för det hårdaste förtrycket. Det som förenar de rödfärgade länderna på kartan är islam och att de utsatts för destabiliserande krig under de senaste tre årtiondena.

admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson

 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *