Klyvnades tid

Nyval!! hurdå?

26 dec , 2019  

Endast ett nyval kan rädda Sverige ur den massinvandring som trasar sönder vår ekonomiska, sociala och politiska struktur. Väljarna gjorde ett försök 2018, att med röstsedeln få ett stopp på massinvandringen. Partier med löfte om restriktioner fick dryga 60%. Istället fick vi januariöverenskommelsen för ökad invandring. Genom denna oheliga allians vars enda syfte var att stopp SD, insinuerade man fräckt att det egentligen var SD det var fel på. Nu kommer väljarnas reaktion, den må vara senkommen, men sitter i en ihållande uppgång för SD. Problemet nu är att hur stort stöd SD än får så påverkar det inte voteringsmaskinen i riksdagen. Inget av de övriga partiernas ledningar ser fram mot ett val i denna situation. Troligare är att enskilda ledamöter genom utomparlamentarisk påtryckningar skulle kunna fås att bryta partipiskans tvång och rösta mot sittande regering.

Vi måste hitta ord för att uttrycka exakt vad det handlar om, så att opinion för en lösning kan utvecklas. Och kanske behövs ny politiska former som bättre ger ett uttryck för den allvarliga situationen.

Public Service är bra på att larma om allt som ligger dem varmt om hjärtat och de är allt mer obalanserat oblyga i sin aktivism. Nationellt nödläge utfärdas för klimatet. Kommer Public Service även att upplysa om det nationella NÖDLÄGE vi befinner oss i.  I Det Goda Samhället har Lennart Bengtsson funderat över situationen:

När nu politiker och myndigheter misslyckats måste man fråga sig vad som kan göras innan samhället helt fallerar.

För det första krävs en fungerande regering som är kapabel att reda upp decennier av försummelser. Kanske krävs det en samlingsregering av landets tre största partier?

Kan en samlingsregering vara det rimliga svaret på ett nationellt nödläge. Om förslaget är ägnat att frigöra politiska krafter så är det välkommet. Den politiska utvecklingen håller nu på att rinna S ur händer, skulle förslaget sätta ytterligare press på dess ledning att agera ansvarsfullt. Skulle det frigöra ytterligare politiska krafter bland socialdemokratiska väljare, och därmed ställa dem i tydlig opposition? Det skulle behövas för att vrida S-eliten ur den vänsterliberala retorik som målat in partiet i det kaklade hörn de nu befinner sig.

Ja vi befinner oss i ett nationellt nödläge och en samlingsregering skulle kunna vara verktyget, rodret som ger styrverkan på skeppet Sverige. Men det behövs en regeringskris.

Väljarstödet för regeringen blir allt tunnare, och den sociala och politiska situationen alltmer kaotisk, och den parlamentariska situationen därmed alltmer ohållbar. Ett skarpt misstroende mot regeringen hänger på att Sjöstedt kramar “rasisten” Åkesson så länge som Annie Lööf fortsätter tugga på sin högersko och Saboni sätter sin företrädares löften högre än Sveriges hälsa. Det enda som kan förändra denna situation är en kraftig reaktion från Sveriges folk. Helt enkelt så omtumlande att den politiska kartan ritas om, trots mediernas försök att skapa samförstånd kring sittande statsminister.

Hur skall då detta gå till?

Ligger själva kravet om nyval och gror under den skälvande politiska ytan? I Kristianstad restes frågan om lokalt nyval efter en dödsskjutning av en 25 åring. En Facebook grupp med 15-tusen följare startades 2014. Det färskaste inlägget är från 2018. Det verkar som besvikelsen över regeringen var mer utvecklad efter valet 2014 än den är idag, vilket verkar märkligt. Efter två mandatperioder med Alliansstyre borde en S-regering ha den medvinden ett regeringsskift skapar. Efter fem år av socialdemokratiskt vanstyre borde kravet på nyval nu var dess större.  Är det frågan om en misstro mot det demokratiska systemet? Tror mannen på gatan inte längre på att “en man en röst” kan leverera en rättelse på denna kaotiska situation? Efter valet 2014 organiserade Folkets Demonstration manifestationer med kravet att regeringen skulle avgå. Dess initiativtagare har tystnat, en genom att bli landsbyggdspolitiker för LPo. Undersökningen på Facebook säger oss att kravet på nyval var mer aktuellt 2016-17 än vad den är idag. Detta trots alla objektiva faktorer som förvärrats. En Facebook-grupp med det talande namnet Nyval-innan det är försent, skapades i November och har 167 medlemmar. Så illa ser  det ut och situationen blir inte bättre av att skumma flödet på politiska bloggar. Frågan existerar inte, och allra minst inom vänstern.

Utan tvekan finns här en viktig uppgift. Kravet måste helt enkelt spridas. Avsluta inlägg som handlar om tillståndet i Sverige med att ta upp kravet på nyval, extraval, Kräv nyval 2020.

Oavsett hur möjligheterna att driva genom kravet är, så finns det ett ideologiskt skäl att föra fram det. Det handlar om vilken inriktning vi önskar att utvecklingen i Sverige skall ta. De flesta tycks vara ense om att lyckas vi inte vända den politiska utvecklingen så riskerar vi att det eskalerande våldet utvecklas till ett inbördeskrig. På 1990-talet diskuterade marxister att använda migration från tredje världens länder för att “krossa kapitalismen”, genom inbördeskrig skulle västvärlden  omvandlas till socialism, som en del av världsrevolutionen. Det är alltså viktigt att inte låta sig vara en nyttig idiot för detta inbördeskrig, inte bidrar till att göra inbördeskriget till en självuppfylld profetia.

Den enklaste och mest inarbetade metoden för politisk förändring måste testas först. I Sverige är det att använda valsedeln. Den stora massan ej politiskt aktiva måste ges möjlighet att pröva demokratis möjligheter så långt det går. Det är den mest direkta metod, därför måste alla ansträngningar inriktas mot denna punkt: Dvs. för ett extraval.

Kravet på nyval till riksdagen kan ligga närmare än vad tidningarnas trycksvärta ger vid handen. Medborgerlig samling har rest kravet om ett nyval för Malmö. I en debatt i Nyheteridag förklarar han varför:

Jag och Medborgerlig Samling har ett program för Malmö. Om stadens kommunfullmäktige tar sitt ansvar, erkänner sin förlorade kontroll, medger sin brist på lösningar och utlyser kommunalt nyval, ställer jag och MED upp med ett program och med personer som har alla möjligheter att få brett stöd och orsaka politisk jordbävning. Därefter kan nya kvastar börja sopa i den röra som det nuvarande styret lämnar efter sig.

Läs Medborgerlig samlings förslag till åtgärder för Malmö. Lagom stöddigt och utmanande avslutas den med:

Malmö har å sin sida också kommit till vägs ände. Har man tappat greppet i så hög grad och saknar varje tillstymmelse till lösning, är det dags att ge väljarna en möjlighet att säga sitt i en malmöitisk valrörelse som kan vara helt och hållet fokuserad på Malmö stad.

Så Katrin Stjernfeldt Jammeh, sök förtroende på nytt så får vi se hur det går.

Utlys nyval. Dagens situation kan inte tillåtas fortgå. Ge malmöborna en chans att säga sitt nu – inte om tre år!

 

admin@klyvnadenstd.se
Evert Larsson


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *