Klyvnades tid

Frige Julian Assange.

23 nov , 2019  

När Julian Assange tillsammans med hundratals journalister, programmerare och aktivister startade Wikieleaks 2006 mottogs initiativet med entusiasm. Initiativet har spelat en stor roll för att göra känsligt material tillgängligt. Hur många har inte förstått innebörden av USA:s “krig mot terrorismen” genom att Colleteral Murder spreds över internet.

Sverige har genom våldtäktsanklagelserna mot Assange en avgörande roll för att Assange befinner sig i fängelse. Julian Assanges möjligheter att inom de politiska och mediala systemen få en rättvis behandling är liten eftersom han karaktärsmördats genom det svenska rättssystemets våldtäktsanklagelser. Enda möjligheten är att medvetet och systematiskt använda andra vägar och metoder. Detta har gjorts av andra rörelser tidigare. Det gäller Greenpeace i olika miljöaktioner men framför allt Amnesti International i deras försvar för politiska fångar. Då samlades lokala grupper av aktiva och gjorde sig till faddrar för personer som satt i fängelse för sin åsikter skull, i centrum stod försvaret för demokrati och yttrandefrihet.

Tyvärr har Amnesty Internationell lagt om verksamheten. Den har inte längre fokus på politiska fångar. AI har förändrats till en organisation för politiska aktivism för Mänskliga Rättigheter(MR). AI verksamhet består i dag av att värva medlemmar och att få personer som donerar pengar varje månad. Medlemsvärvare som arbetar mot betalning. AI har tagit ställning för Julian Assange men det är inget som lyfts fram på deras hemsida. Den organisation som vore den bästa att driva Julians fall finns inte mer.

Det enda som återstår är att använda nätet för samverkan till stöd för Julian Assange. Det vore bra  om någon tog ansvaret för att administrera en sådan grupp. FB-gruppen Frige Julian Assange. FB-gruppen skulle kunna fungera som knutpunkten för spridande av information om aktiviteter och resultat av verksamheten.

Tanken är att vi skall vara många som gör lite, men att det tillsammans har stor betydelse. Genom FB-gruppen finns knutpunkten för snabb kontakt och spridning av information. Detta räcker naturligtvis inte, till detta måste knytas fysiska aktiviteter: dels de som riktar sig med adress till mot makthavare, dels den som riktar sig till  mannen på gatan, till  allmänheten.

Skicka kort eller brev till Julian Assange: Skicka ett kort i veckan och sprid kunskap om denna aktivitet. Så att antalet kort ökar med våra ansträngningar.

Mr. Julian Assange
Prisoner # A9379AY
HMP Belmarsh
Western Way
London SE28 0EB UK

Sprid flygblad: små lappar som går att skriva ut på din skrivare. Med huvudbudskapet Frige Julian Assange. Dessa blad kan vara små och läggas ut så att folk stöter på dem, kanske på ställen där de minst anar det. De kan tryckas fast på anslagstavlor offentliga träbyggnader med häftstift eller häftapparat. Informera om breven som skickas till till fängelset där Assange sitter. Är vi uthålliga och heligt trogna vår sak så kommer breven och korten till stöd för Julian att öka. Flygbladen kan utformas som ett litet kort, med budskapet och adress, återstår att underteckna och frankera.

Till detta kommer alla andra initiativ som kan dyka upp möten i verklighet och digitalt.

Lycka till
admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson

 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.