Klyvnades tid

Krossa sionismen?

6 maj , 2019  

Med anledning av bråket kring SSU:s demonstration på första maj i Malmö.

Med terror fördrev sionistiska ligor arabisk befolkning från Palestina före Israels bildande 1948. De mördade Folk Bernadotte mannen som stod bakom de vita bussarna vid andra världskrigets slutskede.

Israel fortsätter denna ockupation än idag genom att upprätta bosättningar på palestinsk mark.

Folkrättsligt har flyktingarna på Gaza och Västbanken en stark ställning. Tyvärr saknar de egen ideologisk och politisk styrka att hävda sig samtidigt som FN låst fast utvecklingen i ett omöjligt tillstånd som ytterst vilar på föreningen av dollar och Saudisk olja, och som saknar långsiktigt lösning.Tvåstatslösningen är en politisk kuliss som ger fördelarna till den militärt starka.

Är det underligt att palestinierna ser sionism som ett problem? Problemen är att de ser sionism som rasism. Ett liknande fel gör Israel och judarna då de sätter likhetstecken mellan antisionism och antisemitism. Det finns en utbredd öppen och dold antisemitism som går under de antisionistiska fanorna. Om vi inte hanterar denna konflikt med förstånd så kommer vi att bidra till att det blir en majoritet.

Det var FN som öppnande upp detta tragiska kapitel i mänsklighetens historia. Det är dags att de återvänder och reder ut de problem de ställt till med. De behöver inte etablera sig som världsregering i skydda av CO2-moln för den sakens skull.

Judarna får finna sig i att överge sin sionism och tugga i sig den mångkulturella lösning de förespråkar för alla andra.

SSU och Antisemitism tycker Jimmie Åkesson är en viktig fråga i en riksdagsdebatt inför EU-valet. Det är för det första ett prioriteringsmisstag, för det andra finns anledning att göra en analys som slår skarpare mot rasism om det nu är det som var avsikten.
 
Krossa sionismen är en dålig paroll för att motsätta sig Israels agerande. Den grundar sig i vänsterns felaktiga analys av nationalismens roll. Sionism är judisk nationalism och inte nödvändigt lika med rasism och imperialism. Israel bör därför kritiseras för sin imperialism och rasism så som den uppträder konkret. Krossa sionismen är en dålig paroll och samlar under sig även de som är antisemiter. Den öppna antisemitismen frodas idag inom islam. Den ökade antisemitismen i Sverige hänger samman med muslimsk invandring. Vänsterns bidrag till antisemitism består därför främst i deras kramande av islam, deras strategiska allians med den muslimska världen i sina geopolitiska kamp mot USA-imperialismen. Det är en kamp som grundar sig på en analys där det bara finns ett enda namn på de politiska och sociala problem som finns i Mellanöstern, namnet är USA-imperialism.
 
Vänstern behöver en förnyelse av sin politik som idag göms bakom ett ensidigt satsande på geopolitik. På kamp mot USA-imperialism och Nato men tystnade då det gäller de problem vi har i Sverige. Vänstern har var de främsta ideologiska drivkrafterna för massinvandring och är fortfarande de som hårdast motsätter sig de nödvändiga förändringarna som SD kämpat för i årtionden.

admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *