Folkstyret

Uppförande och Ordning.

10 apr , 2019  

Skolan är i  kris, i ett ansvarslöshetens anarkistiska undantagstillstånd.  En del av problemet är elever som varken kan hålla ordning på sig själva eller uppföra sig. Sverige saknar i motsats till de flesta andra länder ordningsbetyg. När nu en riksdagsmajoritet med SD:s stöd satt ner foten så vrider sig det vänsterliberala skoletablissemanget som om tusen nålar skulle drabbat deras kroppar. Gäller det även de journalister Radion(P1)s Godmorgon Världen lyckats ragga upp (i enlighet med sina regler om opartiskhet)? De tre journalister i programmets åsiktspanel är, Adam Cwejman, Kata Nilsson och Vidar Andersson. Låt oss lyssna på hur de motiverar sin ståndpunkt

Adam Cwejman: Om inte eleven beter sig i skolan så får det konsekvenser för de vanliga betygen. Hur de sköter sig slår igenom i de vanliga betygen, så vad spelar det för roll då? Ordningsbetygen är överflödig för märks det att eleven inte beter sig så kommer det att märkas i de vanliga betygen. Om det inte gör det så vad spelar det för roll då? Beter du dig inte så kommer du inte att få några bra betyg. Det är redan inbyggt i systemet som sådant.

Mina minnen av ordningsbetygen är en helt annan. Då var det två betyg ett i ordning och ett i uppförande . Det var det betyg som du skulle ha stort A i, allt annat var otänkbart. Det var det sättet på vilket du hedrade din far och din mor, det var det betyget som visade att du åtminstone hade god vilja och inte var en odåga som förstörde för alla andra. De allra flesta fick också sina stora A. Jag har inget minne av att det var någon elev som straffade ut sig.

Adam Cwejmans uppfattning att ordningsbetygen slaviskt följer övriga betyg stämmer inte. Ordningsbetygen skulle skoningslöst avslöja de elever som har mycket lätt för sig men som inte drar sig för att spela Allan och förstöra för andra. Är Adam själv är en sådan Allan som här talar i egen sak. När Adam säger att: det är inbyggt i systemet som sådant, så frisäger han individen allt ansvar.

Kata Nilsson
Bestämt NEJ. Dom här barnen vet ju redan att de är lite stökiga, dom får tillsägelser och så vidare. Och nu skall de få papper på hur dåliga dom är, det tror jag inte är lösningen. Lärarförbundet säger ju dessutom att det är ett aprilskämt. Skolans aktörer är ju elever och lärare och jag kan inte tänka mig varför de skulle vilja ha det och vad det skulle spela för syfte. Och sen får man fundera på varför barnen blir stökiga och hur det kommer sig att vissa barn har svårare att fokusera och vara ordningsamma.

Lärarförbundet är en politiskt styrd organisation. Det är bättre att lyss till enskilda lärare och bland dem förs en livlig diskussion. Kata Nilsson vibrerar “bestämt” av kränkthet. Att elever som kränker andra elever, som bryter mot skolans regler får en tillsägelse är tydligen ett större problem. Men riktigt förskräckligt blir det då inga tillsägelser biter och eleven får skriftligt på sin förstörelse av andras ansträngningar att lära. Att en inte obetydlig del av dessa elevers agerande består i våldshandlingar och hot spelar ingen roll. Det är tydligen kränkande att skolan i klartext talar om att här finns ett problem. Och så detta ständiga tjatet om varför elever gör det ena och det andra. Tar sig inte samhället rätten att agera mot oönskat beteende även om inte individens bevekelsegrunder till hundra procent är klarlagda. Får mördaren första efter hundratals timmar psykiatri sin dom och straff.

Vidar Andersson
Jag tycker det är en stor fråga i grunden, ser det närmast som ett försök att privatisera ordningsfrågan. i skolan, som man lägger på eleverna. Dagens prat om elevsammansättning som orsak till skolans problem tycker jag allvarligt talat är fruktansvärt för att använda ett överord. Dom som anordnar, staten som har att se till att dom skolor som vi har plikt att gå till är ordningsamma, att man lär sig mycket. Om jag förstår utvärderingarna rätt på skolinspektion och skolverk, så lever de allra flest skolor upp till det. Och dom som inte gör det, några hundra skall man gå pang på rödbetan, och inte hålla på att sätta betyg på enskilda elever. Det är ett stort statligt ansvar som man sviker.

Det som tidigare kallades personligt ansvar, har här fått den politiserande skamstämpel: privatiserats. Har det blivit kapitalistiskt och borgerligt att barn och ungdomar får lära sig att fungera i ett arbetslag, ta hänsyn till andra, ta personligt ansvar. Hur skall ett kollektiv kunna fungera och LEDAS om inte dessa handlande subjekts egenskaper och agerande kan kritiseras. Är detta socialismen driven till sin spets: redan i skolåldern tar staten ett fast grepp om personligheten, tar det fulla ansvaret från skoleleven och gör dem till undersåtar..

Kata Nilsson ansåg att man behövde veta orsaken till de stökiga elevernas problem, före kollektivet skolan fick agera. Vidar Andersson vänder sig mot att “elevsammansättningen” anges som orsak till problemen. Det är “fruktansvärt” att säga att skolans problem beror på massinvandrings konsekvenser i segregation tydligen. Ändå är det bara mot de icke fungerande skolorna som Vidar Andersson vill agera. Alla argument är bra om man kan ställa dem mot ordningsbetygen. Så fortsätter det verbala artilleriet mot betygen. Adam Cwejman anser att det är symbolpolitik och Kata Nilsson skriver under.

Att alla tre avfärdar vikten av personligt ansvar med skenargument får God Morgon Världens moderator att till sist reagera med frågan: Har inte eleven ansvar i alla fall?

Det är uppenbart av diskussionen att de tre inte vill att elever skall ta och få ansvar. Man kan likt Kata Nilsson undra över orsaken. Vad beror det på att Sveriges intellektuella har utvecklat en syn som skiljer sig från hur man ser på individens ansvar i andra länder. Och varför ägnar inte de intellektuella, denna sin avvikelse, en tanke.  Istället används ordkonster, som om det låg magi i deras ordpåhitt. Ordningsbetyg handlar om “symbolpolitik”, så avslutar de tre sin  monolog om ordningsbetyg.

Alla de som är tillräckligt gamla för att fått erfara ordningsbetygen vet hur de fungerar och Vidar Andersson är säkert en av dem. Men inte ens här trillar polletten ner. Adam Cwejman från den liberala GP med en chef som i åratal predikat det enskilda ansvarets betydelse, har han verkligen inget förstått?  Båda är män och borde inte av den anledning anse ordningsbetygens uppfostrande funktion vara något kvinnligt kränkthetsproblem. Deras bidrag till samtalet är så erbarmligt svagt så man funderar på om matchen är uppgjord. Har de blivit förbjudna att ge ett enda argument i sakfrågan, det personliga ansvaret.

Det räcker inte med ordningsbetyg för att vända utvecklingen i den svenska skolan, att likt Finland använda ordningsbetyg är ett steg i rätt riktning. Det finns ett antal ytterligare åtgärder som skulle förändra situationen.

Stärk lärarnas ställning gentemot elever och föräldrar. Lärarna är skolans ryggrad, dess värdehierarkis viktigaste aktörer. Avskaffa skolpeng och skolval och genomför en enhetlig nioårig skola indelad efter bostadsort. Inför mobilförbud och skoluniform.

admin@klyvnadenstid.se

 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.