Krig&Fred

Respektera suveränen.

10 feb , 2019  

Juan Guaidó utesluter inte att han kan komma att begära militärt ingripande av USA för att åstadkomma regimförändring i Venezuela. Därmed agerar oppositionen i strid med folkrättens mest grundläggande principer, respekten för landets suveränitet i enlighet med dess grundlagar. JG är inte vald till Venezuelas president har inte något politiskt mandat, ingen laglig rätt att bjuda in en galen hund att hugga in på sitt land.Fullföljer Juan Guaidó sitt hot om att begära hjälp av USA har han korsat en röd linje och gjort sig till Quisling för USA:s intressen. Därför måste Sveriges regering ompröva sitt stöd till Juan Guaidó som det uttrycks på regeringens hemsida.

Det råder stor enighet bland EU:s medlemsstater om situationen i Venezuela och det akuta behovet av en politisk och fredlig lösning på krisen. Krisen följer på en lång period av instabilitet. Oppositionen har kvästs genom gripanden och hård repression. Det råder en humanitär kris med utbredd brist på basvaror och mediciner. Undernäring och barnadödlighet rasar i höjden, sjukvården har kollapsat och upp emot tre miljoner människor har lämnat landet.

Att begära militärt ingripande av USA står i strid med EU:s krav på en fredlig och politisk lösning. Hittills har EU och regeringen riktat ensidiga krav till regeringen Maduro, som trängd vägrat ge vika för kravet på nyval till presidentämbetet. Men för en fredlig och politisk lösning krävs mer än ett löfte om ett presidentval. Blir det inte inbördes krig genom en USA-ledd intervention kan väl den polarisering som ett val skapar leda till samma resultat.

Det är nödvändigt med en bredare lösning som minskar den sociala nöden och därmed den politiska polariseringen. Finns då tillräckligt av politisk vilja för en fredlig lösning på Venezuelas problem? Har år av politiskt våld låst fast utvecklingen på ett spår som är svårt att lämna? Maduro har militären på sin sida och kan så länge de förblir lojala se en militär lösning som en möjlighet. Juan Guaidó senaste utspel om militär hjälp från USA talar sitt tydliga språk. Trump har blivit vald på ett fredsbudskap, vilket inte satt spår i hans retorik vad gäller konflikten. EU har inte haft modet att stå upp mot USA-Natos krig mot terrorismen i Europa och Mellanöstern. Att de skulle göra det på “USA:s egen bakgård” är inte troligt, inget som hittills synts tecken på.

Det är många kort i detta spel som är mig okända, jag hoppas att många är röda och har hjärtats form. Det krävs många för ett lyckligt slut.

admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.