Klyvnades tid

SKMA överdriva judehatet?

6 nov , 2018  

Stefan Weiler, ordförande i Svenska Kommittén mot Antisemitism, angriper Trump för att vara antisemit. Anledningen är att Trump har kritiserat finansmannen och politikern George Soros. SW:s uttalande sker i Nordegren och Epstein(14min). Nordegren gör ett försök att ställa verkligheten tillrätta genom att slå fast att Trump inte är någon antisemit utan istället har nära familjeband med judar. “Det kan man visst” avbryter SW skarpt och fortsätter “Trump använde i sin valkampanj ikonen George Soros och kopplade ihop George Soros, den judiske finansmannen och filantropen, med Hillery Clinton.” Weyler tycks mena att alla som rapporterade om Soros donationer till Clinton-fundation är antisemiter? Är detta verkligen i judarnas intresse.

Massakern i synagogan i Pittsburg upprör, det var ett vidrigt dåd. Att demokrater i det polariserade politiska klimatet i USA använder tillfället att angripa Trump är inte förvånande. Allt som kan lastas och kastas på Trump används i all slags aktivism med det slutliga målet att få Trump avsatt. Att också Stefan Weiler ser USA:s president som sin politiske fiende är tydligt:

Det går inte att komma ifrån minnet av bilderna av de jublande nazisterna vid Trumps seger i det senaste presidentvalet.  Jag skal har aldrig varit med om att en västerländsk ledare har hyllats av nazister vid en valtriumf. Det fyller mig med ett djupt djupt obehag som gör att man inte kan tro att detta är en enskild händelse.

Nordegren: Trump har ju inte varit särskilt antisemitisk i sin… det kan man inte beskylla honom för

Stefan Weiler: Det kan man väl visst göra. Trump använde i sin valkampanj ikonen George Soros och kopplade ihop George Soros, den judiske finansmannen och filantropen, med Hillery Clinton. Tyvärr måste man säga att Trump inte betackat sig för stödet från öppna antisemitet utan tvärt om använt sig av såna här saker.

Nordegren: Trump är ju till och med ingift i en judisk familj, via sin dotter och han har massor med gånger hyllat och uttalat sin respekt.

Weiler: Alldeles riktigt,men det hindrar inte att vi får ta honom på orden.

Naturligtvis kan inte Trump lastas för vad alla som säger sig stödja Trump tycker och gör. Att Soros är jude får inte undanta honom från kritik, vilket är Svante Weylers ståndpunkt. Tycker inte SW att det finns tillräckligt med antisemiter och judehat? Måste han nödvändigtvis placera en av jordens mäktigaste män i detta läger, är det inte tillräckligt illa som det är. Att gatuaktivister har dåligt politiskt omdöme är ingen ursäkt för att göra saken än värre, om man inte själv är ute för att polarisera och underhålla konflikten. Är det verkligen ett allmänintresse att utpeka uttalade vänner till Israel och judarna för att vara judehatare?  Borde inte en ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism(SKMA) veta bättre och agera med större förstånd, mindre känslomässigt och propagandistiskt. Vad finns för motiv att göra fiender till Hillary Clinton och George Soros, och vänner till Trump till antisemiter. Finns det inte judar som är både anhängare och motståndare till dessa mycket omstridda politiska personligheter.

Skall även Storbritanniens Mr. Brexit, Nigel Farage, knuffas in bland antisemiter för hans kritik av Soros inblandning i den europeiska storpolitiken? En allt större opinion vänder sig mot globaliserings multikultur och massinvandring som George Soros understött med sina stora rikedomar. Soros var inblandad i att sänka den svenska kronan och det brittiska pundet under 1990-talet: skall hela det judiska kollektivet nödvändigt formeras till stridande part för dessa frågor. Alla judar kan rimligen inte vara för globaliseringen eftersom Israel inte underkastar sig en massinvandring.

Finns det inte judar som är brottsliga och inte endast värda kritik, utan fördömande och krav på att placeras i fängelse. Leder inte SW politiska försvar av Soros omstridda politik till en rädsla för att diskutera fritt. Att kallas antisemit är inte menat som en uppmuntran, utan tvärt om ett försök att tysta.

Även då det gäller Trump är det så uppenbart att han inte är judehatare att SW:s uttalande reser frågan om det inte handlar om politiska motsättningar av annat slag. Trump är för ett stärkande av nationell suveränitet och motståndare till massinvandring, själva blodomloppet i globaliseringen. Soros intar de motsatta ståndpunkterna. Var står Svante Weiler? I Expressen

Och slutade att vränga ord och säga kosmopoliter eller globalister när de egentligen menar judar. Då skulle vi inte behöva några offentliga diskussioner om vad som är antisemitism och vad som inte är det. Det skulle räcka med en lista på kännetecken som vi fått av vår lärare i historia på högstadiet.

På SKMAs hemsida där Svante Weyler är ordförande utvecklas argumentationen för vad som är acceptabelt att brännmärka som antisemitism. SW som gjort sig känd för att inte var “konflikträdd” i sitt ledarskap som chef för förlag, har tydligen inget mot att ta till storsläggan mot SD.

Riksdagsledamoten Björn Söder upprepade under sommaren än en gång sitt påstående att judar och samer inte är svenskar. ”Jag tror att de flesta med judiskt ursprung som blivit svenskar lämnar sin judiska identitet”, har han tidigaredeklarerat.

När Söders uttalande på nytt ådrog sig kritik avvisades den av SD:s gruppledare i riksdagen Mattias Karlsson som ett illasinnat verk av ”kulturmarxister” och ”kosmopoliter”. På Facebook förklarade han att det handlar om ”kosmopoliternas försök att få oss att godkänna att svenskhet är allt och därmed också inget”. Karlsson är knappast ovetande om att termer som ”kulturmarxister” och ”kosmopoliter” ofta används som signalord för judar eller ”judiska konspirationer” i högerextrem retorik.

Här har vi ytterligare ett signalord, “kulturmarxister”, vars kritiker SW avser att misstänkliggöra som judehatare. För att förstå de ursinniga angreppen på SD  behöver vi gå tillbaka till 60-talet då Sverige lade om sin politik från att vara ett land som värnade sin etniska homogenitet till att välkomna mångkulturen. Drivande för mångkulturen var aktivister som tillhörde nationella minoriteter, de mest framträdande var judar. Inget av riksdagspartierna bjöd aktivismen för mångkultur något motstånd vilket ledde till att riskdagen 1975 förklarade att Sverige var mångkulturellt.

Vid millennieskiftet antog Sverige Lagen om nationell minoriteter för att ge ett extra skydd för fem folkgrupper som levt en längre tid i Sverige. De var samer, judar, romer, tornedalingar och finlandssvenskar.  När Björn Söder talar om att samer och judar inte är svenskar är det denna lagstiftning som är utgångspunkten. De definieras som egna nationer med ett skydd i lagstiftning för sitt språk och sin kultur, för att långsiktigt kunna överleva.

Syftet med lagen om nationella minoriteter är att de som kollektiv skall överleva och därför som individer känna sig trygga med sitt språk och sin kultur i Sverige. Då det gäller folk som invandrat under senare tid gäller inte detta skydd, de förutsätts att anpassa sig till svenska lagstiftning, lära sig svenska för att kunna leva i Sverige.

Trots lagen om nationella minoriteter så fortsätter den politiska majoriteten och myndigheter att driva mångkulturen vidare, vilket kommer att leda till en upplösning av Sverige som det kulturellt enhetliga land det varit under århundraden, till förstörelse av majoritetskulturen. Den stora förändringen består i de senaste årtiondenas massinvandring av folk från muslimska länder. Istället för att värna sin status som en speciellt gynnad nationell minoritet så driver SKMA på för en utveckling mot mångkulturen. Kravet på anpassning till mångkulturen riktas framförallt mot den svenska majoritetsbefolkningen. Det är viktigt att i detta sammanhang påpeka att inte alla judar låter sig representeras av SKMA och Stefan Weylers högljudda aktivism.

Dan Korn och Bo Rothstein är två personligheter som bidragit med nyanserande inlägg då det gäller Sveriges kulturella och demografiska utveckling. Nyligen reser Rothstein ett varnande finger mot de som i mångkulturens namn driver kritik mot den “vita” majoritetskulturen. Det är uppenbart att han som jude känner sig oroad över att dela upp, bunta ihop, och driva kampanjer mot utvalda grupper.  Från artikel i GP:

Det är inte ”vithet” som inom akademin har gett mest utdelning när det gäller ”makt och privilegier”. Istället är det judiskhet. Som många studier visat är, inte minst vid spetsuniversiteten i USA, judar statistiskt sett väldigt överrepresenterade.

…….

 Medan den judiska befolkningsgruppen enbart utgör knappt 3 procent av befolkningen, så står man för 20 procent av professorerna vid de ledande universiteten, 37 procent av de som erhållit USA:s ”National medal for science”, 25 procent av landets nobelpristagare i litteratur och häpnadsväckande 40 procent av nobelpristagarna i de vetenskapliga disciplinerna.

Delar av den marxistiskt inspirerade vänstern och vänsterliberaler har sina kollektiva hatobjekt i män och vithet, en del av vad som denna vänster kallar högerextrema ser i judar ett kollektiv värda förakt och hat på grund av den makt de påstås ha men också till viss del utövar. Den stora mängden av hatbrott riktade mot judar har dock muslimer som avsändare. Vågmästaren i detta global politiska spel är den “antiimperialistiska” vänstern med starka band till palestinierna. Det finns anledning att resa ett varningens finger, och det är just vad Rothstein formulerar i slutet av sin artikel.

Vad detta nu beror på har och kan diskuteras länge och väl, men fakta i målet är oomtvistliga, här finns en svårartad statistisk överrepresentation. VitKrit-nätverket borde således byta fokus. Istället för VitKrit kunde man förslagsvis kalla sig nätverket för ”kritiska judestudier” (JudKrit)

admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *