Folkstyret

Oraklet från Maramö

17 nov , 2018  

När halva november gått börjar tidsmarginalerna krympa för att få till en regering.  Vad som kommer att hända de närmaste veckorna kan speglas i vad som redan hänt.  Det finns några frågor som  inledningsvis måste besvaras. En är: Kommer det att bli ett nyval?

Det korta svaret är Nej, det kommer inte att bli något extraval, eftersom det inte kommer att bidra till en lösning på DÖ-partiernas problem att stänga ute SD från inflytande. Viljan att isolera SD varierar i styrka men det är likafullt den den gemensamma politiska nämnaren för DÖ-partierna. Den partiledare som tar upp taktpinnen för denna kör ställer sig också i centrum för processen att bilda regering. Annie Lööv har varit den partiledare som hållit perspektivet levande genom retorik och handlande, och det finns inget som tyder på att hon skulle vika sig på denna punkt. Hon har dessutom de rödgrönas stöd. Genom att trycka Röd Knapp för Ulf Kristersson som statsminister har hon skapat en  DÖdlig spricka i alliansen. Moderaterna  och Kristdemokraterna ser hur AL är på väg att tränga ute dem från direkt politiskt inflytande den kommande mandatperioden.

Fortsättningen kommer att handla om att bilda en regering som enligt DÖ:s löfte skall hålla SD bort från inflytande. Det är samtidigt en politik för att utestänga över en miljon av Sveriges röstande befolkning. Det är därför en strategi som vid nästa val kan visa sig bli dyr. För DÖ-partierna gäller nu att till minsta möjliga kostnad bilda en regering. C kommer att tvingas betala för sin partiledares yviga retorik mot en S-regering. Det kan ske på två sätt antingen i en regering med S eller utanför regeringen men med inflytande på budgeten. Med mindre kommer C inte undan detta politisk äventyr, om de inte väljer att sätta sig på åskådarbänken. Så smaklig måltid Annie Lööf.

Vilka lösningar som finns bestäms av mandatfördelningen. Låt oss se vilka de möjliga utfallen är.

Vilka kombinationer klarar av att SD trycker röd knapp?

S + M + ytterligare ett parti. Mp, V, L, C eller KD, varför inte alla på ett bräde det skulle vara en regerings som rätt återspeglar vad som hittills hänt. Kostnaden för en S-M regering är  dock så stort att det kommer långt ned på listan som trovärdiga alternativ. Frågan är om inte till och med ett ett extraval kommer att föredras.

Alternativet med M som bas har redan prövats och röstats ner av kammaren. C och L lade inte bara ner sina röster de röstade mot en M-Kd-regering och öppnande därmed upp för en S-ledd regering. Frågan är vad M kommer att dra för slutsatser av att alliansen är död. Kommer de att rösta mot alla regeringar där S-ingår?

En S-ledd regering kan med aktivt stöd nå upp till 175 mandat även om något av L eller Mp väljer att rösta mot. Det är här någonstans som den blivande regeringen kommer att hämta sitt stöd. Varför inte talmannen valt att låta Löfven testas i kammaren uppfattas av många som passivt, då han väljer att vika sig för Löfvens önskan att inte låta sig prövas i kammaren i detta läge. För en majoritet krävs även V:s stöd, vilket C har motsatt sig. V har under en presskonferens gjort tydligt att de inte kommer att vika ner sig för C, utan kräver inflytande i den blocköverskridande regering som C nu fått talmannens uppdrag att testa stödet för.

Frågan är varför detta uppdrag delats ut över huvud taget. Annie Lööf saknar stöd för att leda en regering. Genom sitt nej till Kristersson mer isolerad än någonsin. Syftet med uppdraget måste därför vara ett annat. Själv säger hon sig vilja söka en framkomlig väg genom att diskutera sakpolitiken framförallt med det minsta partiet Mp. Handlar det om att stärka aktierna för en apokalyptisk berättelse om feminism, klimat och invandring, vilket skulle kunna förklara att inga kritiska frågor ställs av medierna, inte minst Public Service. Mer seriösa kommentarer ställer sig undrande till vad detta skall kunna leda till. På sin presskonferens uttryckte Annie Lööf en strategi som bestod i att hon skulle diskutera sakpolitik med övriga partiledare under en vecka, som ett slags orakel från Maramö. Partiernas positioner i sakpolitik är väl kända och det är helt obegripligt vad den yngsta partiledaren skall kunna åstadkomma under en vecka. Det ger henne onekligen möjlighet att dupera sin omgivning med sin svulstiga och på innehåll magra retorik. Frågan är i hur mycket detta är ett spel för gallerierna för att till slut få acceptans för en nödregering, en minoritetsregering vars viktigaste funktion är att leverera på DÖ-partiernas uppdrag att stänga ute en dryg miljon som trodde att demokratin även var till för de som önskar en ansvarsfull invandringspolitik.

Är den här sonderingen till bara för att den lilla Marmön skall få visa sig statsmannamässig? Oavsett hur det ligger till med Annie Lööfs tillstånd så saknas möjligheter att bilda en majoritetsregering. Den måste istället för aktivt stöd vila på att den inte har någon majoritet emot sig, det är vad som kommer att föredras då alternativet är extraval. Om inte förr så kommer DÖ-partierna att efter fyra omröstningar utan resultat tvingas ut i extraval. Hittills har alliansen offrats, kommer även det rödgröna samarbetet rivas upp.  Lööf har tydligt krävt det offret av Löfven för att det hett eftertraktade samarbetet över blockgränserna skall bli till.  Men lösningen lever då farligt med många svikna löften på dess väg. Hur kommer M att reagera? Kommer de att låta sig nöja med att placeras på åskådarplats genom den gula knappen. Hur kommer V att reagera om de ställs utanför inflytande. Tillsammans med SD, M och Kd bildas en majoritet 182 mandat. Det är onekligen en ohelig allians som bara kan komma till stånd genom de osunda principer som DÖ-vilar på. Det enda som talar till denna oheliga allians möjligheter är att den innehåller partier som har relativt lite att förlora på ett extraval.

Det var Annie Lööf som krävde att V skulle ingå i det rödgröna regeringsunderlaget enligt DecemberÖverenskommelsen 2014. Kommer Jonas Sjöström att behöva sätta den personliga vänskapen med Annie Lööf på spel? Med tanke på vad Annie Lööf öppnande upp för V 2014 så finns ingen anledning för pressfotograferna att leta krokodiltårar i Annies ögonvrå, de kommer ändå att som en piss i havet försvinna då de när hennes smilgropar. .

Vad är det då som gör Annie Lööf till ett orakel? Har hon övernaturliga andliga krafter, intellektuellt översinlig. Pythia var Oraklet i Delfi, här kanske vi kan finna några ledtrådar.  Pythia hämtades från unga flickor på landsbygden. Pythias visdom vilade på hennes kontakt med guden Apollon, vars kunskaper hon fick efter religiösa ceremonier i kretsen av överstepräster. Pythia hamnade i trans, hennes svar på de frågor som ställts tolkades av prästerna i Apollons tempel i Delfi. Prästerna var en del av det antika Greklands makthavare. Det är lätt att se fördelarna med denna institution ur präster och maktens synvinkel, den fyllde sin funktion  i över tusen år.

Parallellerna mellan Pythia och maramön är rörande. Som ung partiledare var Annie en ung kvinna från landet. Som blivande  orakel och partiledare hämtade hon sin inspiration i Ayn Rands ande och Margaret Thatchers hårda nypor. Annies roll har varit den självutnämnde LEDARENS, hennes flit och ursinniga jakt på nationalister och rasister har rört den internationella eliten av bankirer och politiker till tårar. Hon deklarerar själv sin beundran för George Soros. Hon har sedan några år lyfts upp i dess krets och är nu medlem i Trilateral Commission. Annie deltog på 2017 års möte med Bilderbergergruppen. Pythia stod under guden Apolleons beskydd och inflytande, Annies gudar kommer från maktens innersta krets och som i kraft av inflytande och kontroll över finansiella resurser kan ge henne motsvarigheten till antikens roll som orakel.

Om globalisterna har kraften att trycka henne fram till statsministerposten återstår att se, och beror främst på hur hon lyckas manövrera i det politiska spelet. Hittills har det mest gått hennes väg. Inom socialdemokratin pågår nu en politisk strid för att få dess ledning att stiga tillbaka till förmån för en mittenkandidat. Att det skulle vara Annie Lööf med sin brist på traditionell Centerprofil är också en “utmaning”, men med vår tids gudar och medier i ryggen kan mycket styras till det bästa.

admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson

 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.