Klyvnades tid

Massinvandring ingen flyktingfråga

31 aug , 2018  

I en insändare i Kristinehamnsposten försöker Magnus Wallgren sälja in Vänsterpartiet med sitt eget politiska CV. Den har jag varken vilja eller förmåga att ifrågasätta, men den har lite att göra med Vänsterpartiets politiska agerande över tid. Det handlar inte om flyktingar som Vänsterpartiet och MW påstår, vilket blir tydligt för alla genom amnestin för de 9000 “ensamkommande barnen” som kastat sina pass och till 80% ljugit om sin ålder. Denna hantering riskerar istället det folkliga stödet för asylmottagandet.Att använda massinvandring som politisk kraft att “krossa kapitalismen” diskuterades livligt bland akademiernas marxistiska professorer efter Sovjets fall under 1990-talet. Den klasskampsinriktade marxismen förlorade sin sista förankring i ekonomi, samhälle och politik, och därmed gick rörelsekraften också förlorade för de politiska följarna i västvärlden. Nya sociala rörelser behövdes för att i enlighet med den marxistiska hatformeln, förtryckare mot förtryckta mobiliserar ny politisk kraft bakom revolutionens fanor.  För att lyckas med denna strategi blockerades invandringskritik genom att stämplas som rasism och islamofobi.

Att använda invandrare som hävstänger för social förändring är allt för cyniskt för att idag, då vi känner till konsekvenserna, diskuteras öppet. Det måste döljas i en godhetsretorik som konsekvent blandar samman vad som är flyktingar med vad som är invandring av ekonomiska orsaker.

När vi nu upplever alla de problem som vänsterns strategi orsakat, vad som alltid följer i spåren av massinvandring får herrar professorers revolutionsromantiska drömmar ett allvar som berör oss alla. Det är inte längre en akademisk fråga.

admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson


One Response

  1. Evert Larsson skriver:

    Det finns en referens till vänsterns diskussion om att flyktingar skulle bli en kraft att revolutionera den första världen, det vill säga USA, Europa och Japan.

    Från Werner Schmidt “…då är jag inte marxist…”

    Med den realsocialistiska världens implosion har de problem som den var uttryck för inte försvunnit. Därför kan jag hålla med om Heiner Müllers konstaterande: För tillfället har man kommit överens om att säga att kommunismen har misslyckats; men man kan också säga,  invänder han, att kommunismen endast kastat av sig sin politiskt-ideologiska dräkt – den marxistiska fraseologin – och nu framträder naken i de asylsökandes gestalt. Med den realsocialistiska implosionen har Andra världen försvunnit, följaktligen  är Första världen – Europa, USA, Japan – nu omedelbart konfronterad med Tredje världen. Det är detta som hänt. Kapitalismen har inte längre något alternativ, inte längre någon fiende förutom sig själv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.