Folkstyret

Martin Strid: FB censurerad!!

28 nov , 2017  

Facebook censurer, “skyddar dig mot verkligheten”, de agerar på uppdrag av den globala eliten som oroas över hur folket använder de möjligheter som nätet ger att uttrycka sina åsikter. De kallar beskrivningar av verkligheten eller folks spontana reaktioner för “hat”, för att göra sin censuren aptitlig. Ett inlägg på min Facebook har nu raderats. Ämnet är islam, som aktualiserats genom Martin Strids korta tal på SD:s landsdagar. Ett ämne som nu lever sitt eget liv och upptar spaltmeter på tidningarnas ledar- och insändarsidor.  Så här såg FB-inlägget ut:

Martin Strid har blivit uteslutningsärende på SD:s landsdagar i Norrköping. Så här Uttalade sig MS:

Här kommer citat:
”Det finns en skala från noll till hundra. I den ena änden av den skalan är man fullt ut människa, human, och allt som vi lägger in i det begreppet. I den andra änden är man hundra procent muhammedan. Och alla muslimer finns någonstans på den skalan. Är man IS då är man ganska nära Muhammedan. Är man ex-muslim då har man kommit långt ut till att bli fullt ut människa. För ett år sedan då visste jag inte stort mer om islam än folk vet mest, men sedan dess, då, har vi haft en kampanj mot islam och jag har satt mig in i frågan på allvar och ju mer jag har lärt mig, desto mer förskräckt har jag blivit. Det är en religion som grundas på hat, lögn, träldom. Utveckling är förbjuden. Straffen för att lämna islam är döden. Straffet för att kritisera islam är döden. Straffet för att skämta om islam är döden. Vi måste lära oss förstå islam. Och vi…. ”
Här avbröt mötesordföranden. Talartiden var slut.
”… den uppgiften”

Min kommentar.
Vi dömer handlingar och inte människor.
Martin Strid borde haft det klart för sig då han diskuterar detta ämne som är så känsligt.

Att gradera MÄNNISKOR enligt en skala är verkligen inte bra och det var vad han gjorde. Han levererade argument till de som vill öka polariseringen bland svenskar och muslimer i Sverige, för att skapa spänningar, misstroende och hat. Jag tror inte att SD kunnat agera på något annat sätt. Inte om de vill bli ett parti för hela Sverige.

Dessvärre så verkar inte SD:s ledning ha klart principerna då det gäller att hantera åsikter, religioner och skillnader som beror av ras, etnicitet, sexuell läggning vilket vi inte kan välja hur som helst.

För det första handlar det inte om rasism, utan om diskriminering av MÄNNISKOR efter åsikt, efter religion, inte efter ras eller etnicitet. Det handlar alltså inte om rasism vilket jag är övertygad om att Jimmie Åkesson känner till. Han har diskuterat detta från riksdagens talarstol där han läxat upp resten av kammaren.

Hur skall då islam hanteras. Vi måste värna vår rätt att kritisera religioner. Den är faktiskt inte så gammal så risken är stor att den går förlorade med muslimsk massinvandring. Vänstern gör sitt till genom att karakterisera kritik av islam för islamofobi.

Martin Strid skulle alltså inte ha talat om muslimer utan om religionen islam och va den står för, och vad den i kan leda till för HANDLINGAR.

Detta går också att förena med “alla människors lika värde” även om det inte är det sätt jag själv väljer att uttrycka mig.


De kommentarer som till detta inlägg som jag lyckades rädda kommer här.

Evert Larsson Fallet Martin Strid visar på intet sätt att SD är rasister. Tvärt om. Partiets kraftfulla reaktion lämnar inget tvivel över vad gäller detta.
https://www.facebook.com/annawigervall/posts/1826305914064566?notif_id=1511726269728443&notif_t=notify_me

 …..
Evert Larsson När skall det gå upp för Public Service att Martin Strid använt samma slags måttstock som det själva har gjort då det gäller SDare.
Man kallar dem “rasister” vilket gör dem tillåtna för hat från vem som tycker sig ha politiska motiv. PS har genom åratal av hjärntvätt etablerat de tankefigurer som Martin Strid nu fastnat i.

 …
Kent Andersson Evert,Åkessons partikamrat Jonshof visade sin begåvning där han förklarade Stridhs tal som rasistiskt!Åkesson förklarade sedan att det INTE var rasism,utan islamofobiskt,men Johshof har ju redan skjutit Åkesson i ryggen,tyvärr.MEN,i ärlighetens namn,det Stridh sa var ju det som mängder av SD-are skrivit här i mängder,eller hur?
 ….
Evert Larsson Här gäller rasismtolkningen, islamofobi nämns inte:

https://www.svt.se/…/jimmie-akesson-utgar-fran-att…

…..
Kent Andersson Ja,jag vet o hört det sägas på TV.Men du hävdar märkligt nog att Åkesson säger det Strid sagt är rasism!Jag hävdar Åkesson säger det INTE är rasism,men anser att använda religion o människovärde i samma andetag är FEL!
 …..

Evert Larsson Var? I länken ovan nämns inte islamofobi!!! Visa din källa

….
Evert Larsson Nazism, marxism, islam är ideologier,och har det gemensamt att de levererar en text som är exkluderande mot, andra raser än den germanska i nazisternas fall, mot borgarklassen i marxisternas fall, och mot andra religioner i islams fall. Samtliga dess ideologier har visat att de i praktiken har förmågan att tillämpa sina skriftburna teorier på ett hatfullt sätt.

Det är endast då det gäller nazister som Public Service ger sig på de människor som fallit offer för ideologin, det görs aldrig då det gäller kommunister och muslimer. Marxister inbjuds ständigt som experter till Public Service och ofta sitter de i paneler för att brännmärka kritiker av islam som islamofober. Om någon nazist av en olyckshändelse skulle fått tillgång till lyssnarnas öron så leder det till alarm och stor ångest över att det kunnat hända. Nazister omfattas inte av alla människors lika värde.

Allas lika värde är väldigt svårt att tillämpa i sak eftersom den gäller utan undantag alla människor, den inbegriper såväl Hitler som Stalin. Att den är så populär i Public Service beror på att den används som ett offensivt verktyg bland dess aktivister. Det handlar inte om en att de tror att vi ÄR lika. Men det handlar om att använda det för att GÖRA oss lika. Det är den kristna och kommunistiska paradisdrömmen som fått ett politiskt kraftfullt verktyg för att etablera sitt klasslösa samhälle.

 ……
Jonas Sundström Ja, här finns det nog en analogi. Enligt den antirasistiska ringhörnan har nazister förlorat sitt eget människorvärde genom att, påstått, inte erkänna människovärdet i Den Andre. Nazisterna hade ett människovärde, rent teoretiskt, med förlorade det praktiskt genom sina åsikter och/eller handlingar. (Vilket får till följd att antifascistiskt våld kan formuleras i termer av självförsvar.)
……

Evert Larsson Antirasist är ett för ideologiskt yvigt begrepp för att kunna ställas mot nazister. Ideologiskt handlar det om en våldsbejakande vänster som huvudsakligen hämtar inspiration inom en marxistisk tradition. De bärande delarna i ideologin är universell klasslöshet, där alla människors lika värde tolkas bokstavligt, typ “allt åt alla”. De respekterar inte några mänskliga kollektiv annat än de de själva formulerar som stavas ALLT, universellt, det är totalitärt. Familj, bygemenskap eller den suveräna staten är måltavlor för deras politiska mission. Till dess vi hittar ett bättre ord för denna ideologiska strömning sätter jag antirasist inom “”.

Människovärdet är inget som kan bli föremål för politisk förhandling som “antirasisterna” sysslar med. Den kan inte förbrukas och framför allt kan ingen förminska någon annans människovärde. Är det möjligen de som sysslar med det som avhänder sig den mänskliga gemenskapens värdighet. Det är åtminstone ett argument mot vad de själva sysslar med.

 ……..

Jonas Sundström Jag förstår inte behovet av att dra en skarp linje mellan rasism och islamofobi, eftersom båda begreppen är bedrägliga. Ingen använder dem särskilt strikt eller konsekvent.

Vänstern har kommit att använda rasism som ett paraplybegrepp. SD:s gräsrötter hävdar ofta att islamofobi inte kan vara rasism, och att det är stor skillnad på ras och religion eftersom man kan lämna en religion, men omöjligt lämna sin ras. Att rasism bara skall användas om inneboende egenskaper, sådant som man svårligen kan välja bort.

(Folkorienterade rasister däremot är naturliga kollektivister i generationell mening, som ser det som möjligt att lämna sin ras, men att individer som väljer det också lämnar sitt folk.)

Begreppen islamofobi och rasism är inte längre bara ett skydd mot oförtjänt negativism mot inneboende egenskaper som man har utan egen förskyllan. Det har tagit formen av verktyg för att gynna gruppens åsikter, handlingar och intressepolitik. Från sköld till offensivt vapen.

…….
Jonathan Müller Man får väl börja med att definiera vad det är som gör oss till människor. Kan en mamba föda ert monster? Skulle hon vilja föda om hon riskerade att föda ett monster? Människovärdet är okränkbart sägs det i ord och i detta läggs det då in att vi alla är födda som färdigutvecklade människor. Det stämmer inte, vissa av oss föds som psykopater och hos dessa finns inget mänskligt ljus och kommer heller aldrig att finnas

Man lever farligt på Facebook det du skriver här kan snabbt som en blink tas ifrån dig. Det är vad du tvingas betala för att använda det nät av kontakter det skapar.

Här tar kommentarerna slut.——————

Vad var då anledningen till att FB klampat in med stora svarta strykningsverktyget? Anledningen till att FB- raderade tråden var att filmen  med Martin Strid har polisanmälts för hets mot folkgrupp. Trådar som innehåller Martin Strids tal i text raderas däremot inte. Det finns alltså anledning att göra en ordentlig analys av talet. Hur mycket hets mot folkgrupp är det?

”Det finns en skala från noll till hundra. I den ena änden av den skalan är man fullt ut människa, human, och allt som vi lägger in i det begreppet. I den andra änden är man hundra procent muhammedan. Och alla muslimer finns någonstans på den skalan. Är man IS då är man ganska nära Muhammedan. Är man ex-muslim då har man kommit långt ut till att bli fullt ut människa. För ett år sedan då visste jag inte stort mer om islam än folk vet mest, men sedan dess, då, har vi haft en kampanj mot islam och jag har satt mig in i frågan på allvar och ju mer jag har lärt mig, desto mer förskräckt har jag blivit. Det är en religion som grundas på hat, lögn, träldom. Utveckling är förbjuden. Straffen för att lämna islam är döden. Straffet för att kritisera islam är döden. Straffet för att skämta om islam är döden. Vi måste lära oss förstå islam. Och vi…. ”
Här avbröt mötesordföranden. Talartiden var slut.

Så här illa kan det gå med ett parti med växtverk som drar till sig personer med liten politisk erfarenhet. Martin Strid är en teknokrat som arbetar i ledande ställning inom trafikverket. Där arbetar han med datoriserad produktionsstyrning. De anställda skall styras att med spel uppfylla klimat och energimål i transportsystem. 2 min 55 sekunder in i filmen får du träffa den riksbekanta “rasisten” som kastades ut från SD:s landsdagar.

Martin Strid som gjort mätande till daglig syssla tyckte kanske han var den rätta att använda just det för att pedagogiskt visa hur illa det står till med islam.  En kommentar från flachback som också försöker förstå Martin Strid, låter så här:

Om bara MS hade lämnat ut detta med att vara människa och bara sagt värderingar så hade det varit spot on. Ytterst klantigt. Vi fattar alla vad han menar men man ska attackera ideologin inte den lilla människan som luras till en ond ideologi/tro. Den personen är fortfarande en människa och är lika mycket värd som alla andra människor. Vi ska väl hjälpa de som har blivit ledda in på fel väg här i livet? Det är en humanistisk hållning som jag står upp för.

Men i det polariserade politiska klimat som råder i Sverige, som ständigt eldas på av medierna, vore det närmast ett tjänstefel att inte göra allt för att slå mynt av Martin Strids något udda begåvning. För helt korkade kan han väl inte vara att med bara minuten dryga på SD:s landsdagar lyckas fånga medierna och “antirasisterna” ljus. För SD var det naturligtvis viktigt att snabbt markera både saklig och känslomässig distans.  Jimmie Åkesson i Tv  “…sedan går en sådan här typ upp och säger något så idiotiskt“. Att pedagogiska finurligheter som Martin Strids hemsnickrade  fick plats på talarstolen på SD:s landsdagar kräver kraftigast möjliga dementi.

Martin Strid “rasistiska” mätmetoder är föremål för polisutredning som hets mot folkgrupp. För ett år sedan föll domen mot Barbaros Leylani i de turkiska grå vargarna. Han hade på ett Sergelstorgsmöte utslungat “död åt de armeniska hundarna, död död, död.” Här finns ett uppenbart hatiskt tonfall vilket gör att uppsåt att skapa missaktning är tydligt. Domen blev villkorlig med böter.

Med Martin Strid förhåller det sig radikalt annorlunda, han är ju inte själv medveten om hur illa hans pedagogiska mätmetoder uppfattas av i stort sett alla som får tillfälle att reflektera över innebörden. Det är naturligtvis många som inget hellre önskar än att SD får en dom mot sig i detta ärende. Men hur skall åklagaren klara av det juridiska? Det kommer onekligen bli en intressant historia. Det är ju valår som sagt, och en fjäder i hatten vore det att lyckas med att brunsmeta SD:s högsta beslutande organ.

admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson

 

 


2 Responses

  1. Kgb35 skriver:

    Själv undrade jag om han inte tänkt säga demokrat istället för människa och sade fel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.