Folkstyret

Folkomröstning i flyktingfrågan.

10 sep , 2017  

Stora förväntningar finns bland oroliga svenskar inför det kommande riksdagsvalet. Det handlar om att sätta stopp för en massinvandring, enligt Migrationsverkets prognoser, en halv miljon de närmsta fem åren, främst anhöriginvandring.  Allians och RödGrönas ledningar(ARG) agerar för att den “generösa” invandringspolitiken kan fortsätta. Det parlamentariska läget är låst. Det finns ingen möjlighet för något av blocken att bilda en regering om SD tar mandat i enlighet med de nuvarande opinionssiffrorna, 25-30%.  Allianspartierna öppnar dörrarna för en samverkan med de rödgröna. Birgitta Olsson (L) är budbäraren. För att slippa beröring med SD är hon beredd att ingå i en S-regering. KD som slåss för sin överlevnad intar ett frispår för att fånga SD-röster för alliansens räkning.Kris och sönderfall har pågått sedan 90-talskrisen. Rättssystemet knäar under bördan, oavsett typ av brott – mord, våldtäkt, rån, egendomsbrott – så minskar uppklaringsprocenten. Sjukvården sviktar med en bottenplacering i antal vårdplatser per capita, med växande vårdköer som följd. För tandvård räknas köerna i åratal. Skjutningar, handgranater och bilbränder, den organiserade brottsligheten gör Sverige till ett Nordens Sicilien. De parallella samhällena undergräver tilliten genom upplösning av vår kultur och våra normer. Uppgiften som ARG med mediernas stöd ställer sig är att se till att “utmaningarna” på intet sätt kopplas till massinvandringen, så att den verklighet som väljarna möter i sin vardag kan tvättas och i TV-soffans trygghet tolkas till spännande utmaningar.

I denna komplicerade situation är en folkomröstning om flyktinginvandringen metoden som kan lösa upp de partipolitiska låsningarna. En folkomröstning kan bli ett masskrav och tvinga politiska etablissemanget att genomföra den. Även för ARG-partierna finns fördelar med en omröstning som en stark opinion kan hjälpa dem att förstå. Plockas flyktingfrågan bort från dagordningen för ett par årtionden, försvinner den fråga om lett till SD:s särställning, och för Sverige och de själva till stora problem. En folkomröstning gör att denna fråga för lång tid neutraliseras, folket har sagt sitt. ARG-partierna fördel av en folkomröstning beror på hur framgångsrik deras stora huvudverk SD är i valet. En stor framgång för SD är troligtvis en förutsättning för att ARG-partierna skall tvingas att administrera en folkomröstning.

För SD blir frågan ett prov på deras politiska mognad. Väljer de att arbeta för en folkomröstning som plockar bort deras trumkort ur den politiska leken, för den något osäkra möjligheten att få en ändring på flyktingpolitiken, resultatet i folkomröstningen är ju inte givet.

Flyktingfrågan har dessutom varit det viktigaste bränslet till den politiska polariseringen som skapat allt djupare politisk splittring under lång tid. Eftersom det framför allt är politiska ytterligheter som drivit hatkampanjerna borde en folkomröstning leda till att deras politiska roll minskar och därmed också den infekterade stämningen. En inte obetydlig roll i polariseringen måste Public Service ta på sig på grund av en aktivistisk och känslomässig journalistik för en fri invandring. Oavsett resultatet av omröstningen kommer den att sätta siffror på en stor invandringskritisk opinion, som radio TV måste ta hänsyn till för att stoppa det växande misstro som finns på grund av SR/SVT:s hantering av i invandringsfrågan. En folkomröstning kommer att bidra till en normalisering och stabilisering av det politisk klimatet i Sverige.

De erfarenheter Sverige har av folkomröstningar är i huvudsak goda. Vi kan bortse med omröstningen om övergången till högertrafik, den får politiker ta på sig. Frågan var helt olämplig för en folkomröstning eftersom den hade lite betydelse för vårt sätt att leva. I de två senaste omröstningar om EU och Euron har resultatet respekterats, i det senare fallet i strid mot majoriteten av det politiska etablissemanget.  Kärnkraftsomröstningen riggades av politikerna för att ge ett slutresultat att fortsätt som vanligt. Vad den framför allt lär är vikten av att alternativen beskriver två tydliga alternativ som riktigt speglar frågan. Framför allt har vi folkomröstningen om Euron som var en lysande framgång för vårt demokratiska system. Resultatet var tydligt 56% var för att behålla kronan och 42 önskade införa Euron. EU-byråkratin gör nu sonderingar för att tvinga på oss Euron, år 2025 har nämnts. Det kommer att bli svårt eftersom försvaret av kronan har tjänat oss mycket väl och stödet för kronan är idag betydligt större än 2003. Allt tyder på att folkomröstningar kommer att bli viktiga politiska instrument för att behålla vårt demokratiska system, och skydda vårt sätt att leva. Detta är en viktig erfarenhet att ta med sig i kravet för en folkomröstning om flyktinvandring.

Hur alternativen skall formuleras kommer att vara viktig. Det gäller att så kort och klart som möjligt formulera alternativet. Som ett bidrag till den diskussionen kommer här mitt förslag:

Stopp för flyktinginvandring i tjugo år.

Det betyder att alla slag av immigration som inte är direkt arbetskraftsinvandring  skall upphöra under 20 år. I begreppet flyktinginvandring ingår all den invandring som skett i asylens och asylliknande skälens namn.

admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson


6 Responses

 1. Ditt förslag är utomordentligt bra!

 2. Hanna skriver:

  Bra och välskrivet. Har dock inte hört några andra förespråka detta

 3. Lars Hallgren skriver:

  Avislamisera Sverige, islam är förbjudet enligt svensk lag, förbjud hucklen på samma sätt som det är förbjudet med maskering, har du inte lärt dig språket och är självförsörjande på två år… Hej då! Varför ska gammlingar ifrån muslimska länder ha debbelt så myckey i pension än en svensk som har betalat alldeles för mycket skatt i hela sitt liv?

 4. Hey! Would you mind if I share your blog with my facebook group?
  There’s a lot of people that I think would really enjoy
  your content. Please let me know. Thanks

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *