Klyvnades tid

Utvisa de “ensamkommande”!!

17 jun , 2017  

Vänstern, de rödgröna och Public Service koordinerar sin attacker på Sverige. Det gäller att använda inte ont anande unga män från Mellanöstern som mänskliga vektorer, som torpeder för att göra vad de själva misslyckats med.  Det handlar om att på välfärdssystemet placera en börda som det inte kommer att klara av, och så skapa ett socialt och politiskt kaos. Genom kontrollen av Public Service för de idag en massiv kampanj för flyktinginvandring generellt och specifikt för de “ensamkommande”. Sveriges Radio är inte längre till för Sveriges folk utan är en kampanjapparat för den liberala vänsterns attacker mot Sveriges suveränitet. Samtidigt använder de sitt fotfolk för att demonstrera på gator och torg. 

De ensamkommande är en utsatt grupp men de har skapats av en orealistisk invandringspolitik. Sverige har lockat hit unga män med generösa villkor som Sverige inte klarar av att hantera. Sverige har inte bostäder till sina egna ungdomar som tvingas bo kvar hos föräldrar. Allt fler svenskar tvingas ut i bostadslöshet. Den snedvridna könssammansättning som denna massimmigration av unga män skapar är ett hot mot våra ungdomsgenerationer. Det är ett hot mot en redan socialt överlastad skola. Dessa män kommer förstärka de parallella samhällen som redan är ett problem för Sverige som en fungerande rättsstat, ett tillskott till de kravaller och oroligheter som redan håller på att slita sönder våra förorter.

Det finns ingen lösning på den politiska situation som skapats i Mellanöstern inom det lilla landet Sveriges gränser. Situationen i Afghanistan må vara svår men det är ingen lösning för dessa länder att från dem locka tiotusentals av unga män, den mest dynamiska delen av den egna befolkningen. De behövs för att ordna upp situationen i sitt eget land. Att acceptera folkfördrivningar är ingen lösning på de problem som det USA-ledda “kriget mot terrorismen” skapat.

Den ”generös invandringspolitiken” har haft en aggressiv utrikespolitik mot Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien som förutsättning. Krigen har försvårat för folken i Mellanöstern att reda upp sina problem, framförallt islamsk fundamentalistisk väckelse genom Muslimska Brödraskapet och Saudisk Wahabism. Alternativet till krigspolitiken är kraftigt ökat bistånd på plats, för att där hjälpa mångdubbelt fler.

De flesta ekonomiska flyktingar som i god tro lockats hit av regeringspartiernas ansvarslösa flyktingpolitik måste ges möjlighet till ett hedervärt återvändande till sina länder. Tiotusentals av de som avisas är i riskzonen för att gå under jorden. Ordet ”generös” förpliktigar och kan nu ges en verklig mening. En ekonomisk kompensation av betydelse måste erbjudas alla som inte får flyktingstatus. Det är viktigt att de återvänder hem och inte blir en del av den organiserade brottsligheten.

Ekonomen Tino Sanandaji har gett ett realistiskt förslag på lösning på problemet med de “ensamkommande barnen” som Sverige är ensam om att ha. Sverige är det enda land som lyckats försätta sig i denna beklämmande situation, en följd av en cynisk invandringspolitik.

Det finns också ett mycket stort antal som lockas av en orealistisk bild av Sverige, och som sedermera ångrar sig och frivilligt återvänder. Detta förvånar ofta svenskar. Tvärt emot den gängse bilden har de flesta asylsökande inte flytt för sina liv. Levnadsstandarden i flertalet ursprungsländer är högre än vad många svenskar föreställer sig. Det finns fortfarande extremt fattiga grupper, men de flesta har tillgång till utbildning, mat, bostäder och ofta även teknologi som mobiltelefoni och internet. En signifikant andel asylsökande tillhör medelklassen och har en materiell levnadsstandard som inte är så långt under låginkomsttagare i Sverige, med hänsyn till levnadsomkostnaderna i dessa länder är en bråkdel av vad den är i Sverige.

Ett enkelt och långsiktigt lönsamt förslag är därför att flerdubbla återetableringstödet och ge det till fler länder. Även ett tiodubblat hemresebidrag på 300 tusen per vuxen är lågt  jämfört med långsiktiga nettokostnader per nyanländ. Endast pensionskostnaden är i snitt cirka 800 tusen kronor, och det tillkommer långt större kostnader för bidrag, välfärd samt indirekt sociala kostnader. Samtidigt ger ett återbetalningsstöd på några tusen kronor en enorm köpkraft i hemländerna som kan användas för att starta ett nytt liv. För de mest fattiga länder som Afghanistan kan det röra sig om ett märkbart kapitaltillskott som gynnar ekonomin överlag – inte bara de fåtal som flyttade till Sverige.

Återetableringsstöd är en rationell humanistisk åtgärd och en win-win för både svenska offentliga finanser och de asylsökande själva. Sverige har också ett moraliskt ansvar för att ha lockat tusentals att rycka upp sin familj från sina hemländer med retorik om öppna hjärtan och att det inte finns några gränser., för att sedan ångra sig och rycka mattan undan asylsökande som genuint trodde på svenska makthavares retorik Ett enkelt sätt att lösa incitamentsproblemet med att fler lockas för att få bidraget är att begränsa det till dem som redan kommit till Sverige.

Kommunister agiterar nu på känt maner för att försätta Sverige i en situation som de kan utnyttja för sina “socialistiska” lösningar, men när de lockar till demonstrationer är budskapet ett helt annat.

För bara några veckor sedan utvisade Sverige ett 20-tal ensamkommande till Afghanistan. En av dessa unga pojkar, han var bara en tonåring, som Sverige utvisade till Afghanistan har dött i ett bombdåd, och igår 15 juni skedde ytterligare en explosion. Vi måste respektera och skydda människors liv. Det räcker nu. Vi accepterar inte att fler människor utvisas till sin död.

Konsekvensen av detta är att vi skall acceptera folkfördrivningar som löning på imperialistiskt understödda inbördeskrig. Situationen i Afghanistan blir inte hjälpt av att Sverige också förvandlas till en otrygg plats, en sönderfallande nation.

Utvisa de ensamkommande med ett generöst återvändandebidrag.

admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson

 

 

 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *