Folkstyret

Makten över medierna!

12 jun , 2017  

I P1-programmet Medierna(10,20 min) tas frågan om hur  Sveriges Radio använder “epitet” upp. Inslaget beskriver vad de kallar “den eviga epitetsröran“, dvs “Svåra publicistiska avväganden” för att “Ge publiken en snabb förförståelse och nödvändig kontext”.

Det är uppenbart att P1 tar sin uppgift på stort allvar utan att riktigt förstå. Hur välmenande formulerat det nu än är i “Förförståelse” och “kontext“, vad står det för egentligen? Medierna granskar inte SR:s val av epitet, ställer inte frågan varför inte de rödgröna eller alliansen utsätts för samma “förförståelse“.

Det som gör Public Service särskilt intressant är det stora förtroende det har bland Sveriges folk. Det finns enligt SOM-institutets undersökningar endast två grupper vars förtroende sjunker: unga mellan 16-29 år och de som MSM definierar som ideologiskt höger.

Varje samhälle behöver en värdegemenskap, en kultur och ett språk som håller samman, som är norm och inte ifrågasatt. Sveriges Radio har under årtionden vid sidan om skola, värnplikt, arbete och kyrka varit centralpunkten för den svenska kulturen. Sveriges folk avstår från att ställa sig i opposition till Public Service eftersom det uppfyller ett behov som är viktigare än sanning och frigörelse från maktens hyckleri och förljugenhet. Sveriges Radio har skapat en hemortsrätt och att bryta sig loss betyder samhällsupplösning och kaos. Sveriges Radio representerar hoppet i ett sönderfallande Sverige, trots deras roll i detta sönderfall.

Förtroende för Sveriges Radio efter partisympati, 2016. Svarsskalan 1 (mycket litet förtroende) till 5 (mycket stort förtroende). Medelvärdeen för 1773 antal svarande som också angav partisympati.
V: 4,19.   MP:4,17.  S: 4,00.  C: 3,85.  L: 3,99.  M: 3,63.  KD: 3,61.  SD: 2,71

Sympatierna för Sveriges Radio är inte bara genomsnittligt hög den delar sig också efter partitillhörighet. Är SR den faktor som mest bidrar till att på det politiska planet dela Sverige. En undersökning av partitillhörighet hos SR:s journalister pekar i den riktningen. Den visar något djupt oroande, de rödgrönas iögonfallande dominans. De gröna som idag balanserar på riksdagsspärren har egen majoritet medan SD som är det näst största partiet är helt frånvarande på SR.  Källa Kent Asp vid Göteborgs universitet forskar om journalisters partisympatier, presenterade denna undersökning i juni 2015.

Tydligen är sympatierna för SD inom journalistkåren inte ens mätbara. Över hälften av journalisterna sympatiserar med Mp och för det rödgröna blocket ligger sympatierna på 82%. Så här kan den uppförsbacke beskrivas som Sveriges Radio har då det gäller att fullfölja sitt uppdrag som beskrivs, saklighet, opartiskhet och balans.

Hur belönar då Sveriges Radios journalister oss lyssnare, vi som kanske redan anar svaret? För att färska upp minnet tar jag Mediernas egen redovisning till hjälp.

Endast ett epitet faller på vänsterns axlar,  det gäller frontorganisationen AFA, som tilldelats vänsterextrem. Inget epitet redovisas för Miljöpartiet, trots att de under tre år vid makten marginaliserats på grund av en extrem politik.

För SD som varit Sveriges Radios viktigaste måltavla redovisar Medierna följande:

2001 nationalistiska Sverigedemokraterna
2002, 2006 invandrarfientliga Sverigedemokraterna
2007 invandringskritiska Sverigedemokraterna
2013 friade granskningsnämnden SR för att kallat SD främlingsfientligt. SD ansåg att granskningsnämnden legitimerade ett negativt begrepp som de inte höll med om.

Avpixlat är en rasistsajt och får representera oberoende alternativa medier på “högerkanten”

När Sveriges Radio vänder sig utomlands behålls det inarbetade politiska perspektivet.

Sannfinländarna är invandringsfientligt.
Fremskridsparitet är högerpopulistiskt.
Front National är högerextremt, högerpopulistiskt, invandrarfientligt. Med en sådan hagelsvärm av vänligheter så kostar Sveriges Radio på sig ett förtydligande: högerpopulistiskt anser Sveriges  Radio kan användas då Nationella Fronten ägnar sig åt överbudspolitik.
UKIP kallades invandrarfientligt och högerextremt. Men hör och häpnad fälldes i granskningsnämnden för att vara “osakligt”.

Detta var av “Medierna” själva valda exempel i SR:s sätt att hantera epitet. Men hur motiveras denna iögonfallande snedfördelning. Frågan  tas inte ens upp i programmet. Enligt SR så kunde Nationella Fronten stämplas högerpopulistisk för att de ägnande sig åt överbudspolitik. Gör inte rödgröna och alliansen det? “Överbudspolitik” i jobbskapande med signatur S är tydligen inte vänsterpopulism.

Hur är det med miljöpartisternas tillväxtkritik, det kan väl inte saknas insikter i ämnet för att tilldela något lite till alliansen “tillväxtkramare“. När skall vi få höra att moderaterna är tillväxtvänner, det är ju ändå ganska snällt. Men var säker på att Moderaterna skulle protestera, livrädda för att släppa epitetsanden ur flaskan, ett prejudikat som förskräcker. På samma tema: när skall vi från Sveriges Radio få höra att S är skattevänner,  att det är häftigt att betala skatt kvalificerar tydligen inte. Eller varför inte bidragskramare. Eller för S exploateringen av muslimska väljare, för Islamvänner.

Genom sin invandrarvänlighet har Centerpariet blivit en favorit på SR. Vilket epitet passar för att vi stackars väljare inte skall missförstå Annie Lööfs budskap? Men vi behöver inte sätta det negativt, Centerpartiet är “invandrarvänligt“. Annie Lööf som anser att vi kan ta emot 30-40 miljoner invandrare borde väl rimligtvis vara nöjd med den etiketten. Men alla partiledare vet faran med epitet och dess långtidsverkan, så hon kommer att göra allt för att slippa bli dess fånge. Risken är ju dessutom stor att bilan för hennes invandrarvänlighet faller före valdagen 2018, och att Lööfet faller av fallera. På Sveriges Radio förstår man säkert problemen och vill inte för alla blåbär i världen ge Annie Lööf en björnkram.

Att majoriteten av miljöpartister bland SR:s journalister skulle ha självinsikten och ironin att hitta på en liten vänlighet för det egna partiet är väl knappast att hoppas på, så här kommer några förslag i konsten att sprida förförståelse till Sveriges folk. Blev inte miljöpartiet ena riktiga EU-vänner efter att Maria Wetterstrand med klimatpiskan drev EU-kritiken ur deras kroppar. Gjorde inte Åsa Romsons utfall i Almedalen på vita medelålders män, Mp till mansfientlig, men ok, låt kvinnovänner bli etiketten där vi hänger upp vårt minne. Trots att Mp fick betala sitt aningslösa kramande av Islamister med en ministeravgång har SR aldrig satt ord på bedriften. Vad behöver ske innan Islamvänner skall bidra till välmenande förförståelse.

Vänsterpartisterna som har störst förtroende för Sveriges Radio, behöver inte de för balansens skull en knuff till en mer rakryggad kritisk hållning. Partiet som urskiljningslöst vänder sig mot vinster i välfärden kan lämpligen kallas vinstfientliga eller varför inte det lite vänligare “förlustvänner”. Vänsterpartiets medlemmar har varit ytterligt aktiva i att förstöra SD:s möten, kan “skränvänstern” möjligen skapa lite förförståelse till vilsna lyssnare. Är inte också Vänsterpartiet EU-vänner efter att slängt ut EU-kritiken genom bakdörren.

Då det gäller att tillämpa kraven på saklighet, opartiskhet och balans sticker SR utrikesbevakning ut. Den enda rimliga förklaringen är att SR styrs av regeringens utrikespolitik. Så har SR bidragit  till att i normalitetens dimvärld dra Sveriges invånare till stöd för krigen i Afghanistan, Irak, Libyen och Syrien.  Hur rimligt är det då att SR skulle inta en mot regeringen kritisk linje i utrikesbevakning? Ett tillstånd av ständiga konflikter om tolkningar och nyhetsvärdering skulle uppstå. Utrikespolitiken är naturligtvis extra känslig, men samma förhållanden om än med något mjukare gränser gäller även för de inrikespolitiska frågorna. De är ju dessutom sammanflätade med varandra. Hur trovärdig är egentligen idén om ett fristående, oberoende och granskande Public Service.

Förtroende för Sveriges Radio är stort. Detta håller på att ändras, förtroendekapitalet håller på att förskingras. Orsaken hänger intimt samman med ovan beskrivna epitetsröra, det handlar om hur SR har hanterat frågan om invandring. Att förtroendet rasat under de senaste åren är ett problem även för Riksdagen, regering. Hur skall detta hanteras? Problemet kommer inte att självläka, det går inte att vänta ut med förhoppningar om ljusare tider, problemet hör ju samman med massinvandringen ett problem som kommer att öka

Hur formulerar sig då  Sveriges Radio TV då det gäller styrningen av den eviga epitetsröran. 

Verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfärer i samhället.

Hur ser då det regelverk som skall ge substans och makt till dessa vackra löften.

  • Ägandeformen – de tre bolagen ägs av en stiftelse. Styrelserna för public servicebolagen har inte några ledamöter med politisk koppling.
  • Finansieringsformen med en radio- och tv-avgift som innebär att bolagen har en direktkoppling till allmänheten och därmed till publiken.
  • Ett sändningstillstånd som reglerar bolagens uppdrag. Granskningsnämnden efterhandsgranskar varje år om public service-bolagen uppfyllt uppdraget i allmänhetens tjänst.
  • Principerna i form av opartiskhet och saklighet.

Regelverket svarade mot den mediesituation vi hade efter andra världskriget. En statligt kontrollerad monopolverksamhet, som för att skilja sig från diktaturländer behövdes ges en demokratisk kuliss. Dagens situation ser radikalt annorlunda ut. Folkrörelserna inklusive politiska partier har avlövats sina mediala muskler, som privatiserats och koncentrerats till ett fåtal ägarfamiljer. Public Service monopol har brutits till förmån för reklamfinansierade privata företag. Kapitalets makt över medierna har stärkts och centraliserats samtidigt som den politiska makten försvagats i lika mått.

Det finns alltså mycket som talar för att kulissen Public Service har tjänat ut, och att mediesituationen skulle bli rakare och tydligare om Sveriges Radio ställdes direkt under riksdagens och regeringens kontroll. De demokratiskt vald behöver en stark och tydlig röst för direkt tilltal till folket. Det politiska ansvaret skulle förtydligas liksom folkliga opinioners möjlighet att svara på detta ansvar. Tydlighet och ansvar är viktiga ingredienser i en fungerande demokrati.

admin@klyvnadenstid.se
Evert Larsson

 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.